Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen sisällön päivittäminen

Nimike- ja tuotetietokantojen aineisto saattaa muuttua sillä aikaa, kun tarjousta lasketaan. Esimerkiksi tarjoukseen lisätyn nimikkeen toimittajahinta voi päivittyä, ennen kuin laskenta valmistuu. Päivitykset eivät tule tarjouksen käyttöön automaattisesti vaan ne on otettava käyttöön itse.

Edellytykset

 • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt selainpohjaisen tarjouslaskennan päälle yrityksesi asetuksissa.

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Olet tarjouksen laskija. Jos tarjoukselle ei ole valittu laskijaa, riittää että sinulla on pääsy tarjoukseen.

Nimikkeiden parametrien päivittäminen

Tarjoukseen lisättyjen nimikkeiden parametrit voivat muuttua kesken laskennan. Ne päivitetään nimiketietokannoista seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Jos tarjouksen päätaso ei ole valittuna, valitse se napsauttamalla sitä.

 5. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 6. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Päivitä nimikkeiden parametrit.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Huomaa: Jos tarjouksen nimikettä ei enää päivitettäessä löydy tietokannasta, se muuttuu satunnaisnimikkeeksi, jonka erottaa punaisesta kuvakkeesta Kuvankaappaus Broker Site Managerista. Nimike tunnistetaan tietokannasta koodinsa perusteella, eli nimikettä ei löydy, jos se on poistettu tai sen koodia on muokattu.

Toimittajahintojen päivittäminen

Kun lisäät tarjoukseen nimikkeen, sen hinnaksi valikoituu automaattisesti edullisin toimittajahinta. Hinta voi muuttua nimiketietokannassa sillä aikaa, kun tarjousta lasketaan.

Voit päivittää tarjouksen nimikkeiden toimittajahinnat ajan tasalle ja valita automaattisesti sillä hetkellä edullisimmat toimittajat seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Jos tarjouksen päätaso ei ole valittuna, valitse se napsauttamalla sitä.

 5. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 6. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Päivitä toimittajahinnat.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tuoterakenteiden päivittäminen

Tarjoukseen lisättyjen tuoterakenteiden sisältö voi muuttua kesken laskennan. Ne päivitetään tuotetietokannoista seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Jos tarjouksen päätaso ei ole valittuna, valitse se napsauttamalla sitä.

 5. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 6. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Päivitä tuoterakenteet.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Huomaa: Jos tarjouksen tuoterakennetta ei enää päivitettäessä löydy tietokannasta, se muuttuu tarjouskohtaiseksi tuoterakenteeksi, jonka erottaa punaisesta kuvakkeesta Kuvankaappaus Broker Site Managerista. Tuoterakenne tunnistetaan tietokannasta koodinsa perusteella, eli tuoterakennetta ei löydy, jos se on poistettu tai sen koodia on muokattu.