Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen sisällön päivittäminen

Nimike- ja tuotetietokantojen aineisto saattaa muuttua sillä aikaa, kun tarjousta lasketaan. Esimerkiksi tarjoukseen lisätyn nimikkeen toimittajahinta voi päivittyä, ennen kuin laskenta valmistuu. Päivitykset eivät tule tarjouksen käyttöön automaattisesti vaan ne on otettava käyttöön itse.

Edellytykset

Toimittajahintojen päivittäminen

Kun lisäät tarjoukseen nimikkeen, sen hinnaksi valikoituu automaattisesti edullisin toimittajahinta. Hinta voi muuttua nimiketietokannassa sillä aikaa, kun tarjousta lasketaan.

Tarjouksen nimikkeille päivitetään ajantasaiset toimittajahinnat seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Jos tarjouksen päätaso ei ole valittuna, valitse se napsauttamalla sitä.

 5. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 6. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Päivitä toimittajahinnat.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tuoterakenteiden päivittäminen

Tarjoukseen lisättyjen tuoterakenteiden sisältö voi muuttua kesken laskennan. Ne päivitetään tuotetietokannoista seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Jos tarjouksen päätaso ei ole valittuna, valitse se napsauttamalla sitä.

 5. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 6. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Päivitä tuoterakenteet.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista