Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostotilauksen dokumentit

Voit liittää ostotilaukseen dokumentteja joko omalta koneeltasi tai Broker Site Managerista. Kun ostotilaus lähetetään sähköpostitse, siihen liitetyistä dokumenteista tulee sähköpostin liitetiedostoja. Kun ostotilaus lähetetään tulosteena eli paperilla tai tulostetaan muuten, siihen liitetyt PDF-tiedostot yhdistyvät automaattisesti tulosteeseen.

Broker Site Manageriin voidaan myös määrittää dokumenttiryhmiä, joiden dokumentit liitetään automaattisesti ostotilauksiin.

Ostotilausliitteiden dokumenttiryhmän luominen

Jos sinulla on käyttöoikeus dokumenttien hallintaan, voit luoda dokumenttiryhmiä, joihin kuuluvat dokumentit liitetään automaattisesti ostotilauksiin. Katso Dokumenttiryhmien hallinta.

Dokumentin liittäminen ostotilaukseen omalta koneelta

 1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

 2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Vedä tiedosto omalta koneeltasi ostotilauksen sivulle.

 4. Jos haluat vaihtaa dokumentin paikkaa suhteessa muihin dokumentteihin:

  • Jos et ole vielä muokkaustilassa, napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  • Vedä dokumentti kahvasta Kaksi vaakaviivaa päällekkäin haluamaasi kohtaan.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Kun ostotilaus tulostetaan, siihen liitetyt PDF-dokumentit tulostetaan määrittämässäsi järjestyksessä.

Jos haluat lisäämisen jälkeen muokata dokumentin tietoja, mene dokumentin sivulle napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Dokumentin liittäminen ostotilaukseen Broker Site Managerista

 1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

 2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Napsauta sivun oikeassa reunassa Dokumentit-otsikon alla plusmerkkiä Plusmerkki.

 5. Jos yrityksesi ympäristöön on lisätty ostotilausliitteitä, Broker Site Manager listaa ne. Jos haluamaasi dokumenttia ei näy listassa, etsi dokumentti kirjoittamalla osa sen nimestä hakukenttään ja painamalla Enter.

 6. Valitse yksi tai useampi dokumentti napsauttamalla niitä.

 7. Napsauta Lisää.

 8. Jos haluat vaihtaa dokumentin paikkaa suhteessa muihin dokumentteihin, vedä se kahvasta Kaksi vaakaviivaa päällekkäin haluamaasi kohtaan. Kun ostotilaus tulostetaan, siihen liitetyt PDF-dokumentit tulostetaan määrittämässäsi järjestyksessä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 9. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Ostotilaukseen liitetyn dokumentin poistaminen

Ostotilaukseen liitetyn dokumentin poistaminen poistaa ostotilauksesta linkin dokumenttiin muttei poista dokumenttia Broker Site Managerista.

 1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

 2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta ostotilauksen sivun alareunassa Muokkaa.

 4. Napsauta dokumentin vieressä miinusmerkkiä Miinusmerkki.

Katso myös