Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Sopimusaineiston luominen tarjouksesta

Yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus määrittelee myyntiyksiköt, joita yritys voi asiakkaalta laskuttaa. Jos yritys tarjoaa palveluna esimerkiksi tuntityötä, sopimukseen voidaan kirjata myyntiyksikkö tuntityölle. Myyntiyksiköiden hinnat tulevat sopimukseen liittyvästä hinnastosta. Yhdessä sopimus ja hinnasto muodostavat sopimusaineiston, joka voidaan luoda Broker Site Managerissa lasketusta tarjouksesta.

Edellytykset

Voit muodostaa tarjouksesta sopimusaineiston, jos seuraavat edellytykset toteutuvat:

 • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt selainpohjaisen tarjouslaskennan päälle yrityksesi asetuksissa.

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Olet tarjouksen laskija. Jos tarjoukselle ei ole valittu laskijaa, riittää että sinulla on pääsy tarjoukseen.

 • Mercuksen tekninen tuki on lisännyt tarjouksen tuoterakenteille mukautetun parametrin, joka kertoo, käsitelläänkö tuoterakennetta myyntiyksikkönä. Alla oleva kuva havainnollistaa, miten parametri näkyy tuoterakenteen tiedoissa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Sopimusaineiston luominen

1. Määrittele sopimuksen nimi ja koodi

Tarjouksesta luotavan sopimuksen nimi ja koodi määräytyvät seuraavasti:

 • Nimi Tarjouksen nimi

 • Koodi Tarjouksen perustietoihin kirjattu sopimusnumero/-koodi. Jos sitä ei ole, yrityksen asetuksissa määritelty automaattisesti juokseva numero, jonka Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä käyttöön. Jos sitäkään ei ole, tarjouksen numero.

  Jos jokin olemassa oleva sopimus käyttää jo samaa koodia, sen aineisto päivittyy – lue lisää alempaa kohdasta Sopimusaineiston päivittäminen.

Voit siis vaikuttaa sopimusaineiston nimeen ja koodiin muokkaamalla tarjouksen perustiedoissa nimeä ja sopimusnumeroa.

Huomaa: Sopimusnumero/-koodi ei kuulu oletuksena tarjouksen perustietoihin. Jos se puuttuu yrityksesi ympäristöstä, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

2. Määrittele myyntiyksiköt

Myyntiyksikkö on yksikkö, joka asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa – esimerkiksi Tuntityö. Sopimuksen myyntiyksikkö muodostuu tarjouksen tuoterakenteesta, joka on erikseen asetettu myyntiyksiköksi. Myyntiyksikön hinnaksi tulee tuoterakenteen myyntihinta.

Tuoterakenteen merkitseminen myyntiyksiköksi

Voit merkitä yksittäisen tuoterakenteen myyntiyksiköksi muokkaamalla sen perustietoja.

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Avaa tuoterakenteen tiedot kaksoisnapsauttamalla sitä.

 5. Valitse avautuneen ikkunan oikeassa reunassa Myyntiyksikön arvoksi Kyllä. Jos tieto puuttuu, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Napsauta Tallenna.

Usean tuoterakenteen merkitseminen myyntiyksiköiksi

Voit merkitä position kaikki tuoterakenteet myyntiyksiköiksi kerralla.

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Valitse tuoterakenteet sisältävä positio napsauttamalla tai nuolinäppäimillä.

 5. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 6. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Muunna rivejä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 7. Napsauta Aseta tuoterakenteet myyntiyksiköiksi.

3. Luo sopimusaineisto

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 5. Tarkista, että tarjouksen ylin rivi on valittuna.

 6. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Vie aineisto.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 7. Napsauta Luo sopimusaineisto.

Sopimusaineiston päivittäminen

Sopimuksen ja hinnaston päivittäminen

Voit päivittää tarjouksesta luodun sopimusaineiston muokkaamalla tarjouksen sisältöä ja luomalla sopimusaineiston uudestaan.

Uuden hinnaston luominen

Jos sopimuksen hintoja päivitetään, sopimukselle voi olla tarpeen luoda uusi hinnasto vanhan rinnalle. Uusi hinnasto voidaan ottaa automaattisesti käyttöön, kun vanhan voimassaoloaika päättyy.

Uusi hinnasto luodaan seuraavasti:

 1. Monista sopimuksen tarjous tai luo muulla tavoin uusi tarjous, jonka perustietoihin kirjaat olemassa olevan sopimuksen koodin.

  Huomaa: Sopimusnumero/-koodi ei kuulu oletuksena tarjouksen perustietoihin. Jos se puuttuu yrityksesi ympäristöstä, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

 2. Päivitä uuden tarjouksen sisältö.

 3. Luo sopimusaineisto tässä ohjeessa ylempänä kuvatulla tavalla. Koska päivität olemassa olevan sopimusaineiston uudesta tarjouksesta, vanha hinnasto ei päivity vaan sopimukselle muodostuu uusi hinnasto.

Katso myös