Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Mitä kohteet ovat?

Broker Site Manageriin kirjatut kohteet ovat oman yrityksen, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien fyysistä tai virtuaalista omaisuutta, johon kohdistetaan työtä.

Tyypillisin kohteisiin kohdistettava työ on huolto. Broker Site Managerissa on oma tapansa huoltotehtävien luomiselle. Huoltotehtävät perustuvat huoltolomakkeisiin, jotka listaavat huollossa läpi käytävät toimenpiteet.

Usein esimerkiksi kiinteistö on tarkoituksenmukaista lisätä Broker Site Manageriin sekä kohde-tyyppisenä pääprojektina että kohteena. Tällöin kohde ja pääprojekti voidaan yhdistää.

Katso myös