Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Myyntilaskun lähettäminen

Laskutustapa

Myyntilaskuja voidaan lähettää Broker Site Managerista seuraavin tavoin:

 • Tulosteena Myyntilasku avataan Broker Site Managerista PDF-tiedostoon, joka voidaan tulostaa ja lähettää asiakkaalle.

 • Sähköpostitse Asiakkaalle lähtee Broker Site Managerista sähköposti, jossa on yhteenveto laskusta ja jonka liitteenä on PDF-lasku.

  Sähköpostilaskutus edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt sähköpostilaskutuksen päälle yrityksesi asetuksissa. Tämä puolestaan edellyttää, että asetuksiin lisätään sähköpostiosoite, jota käytetään sähköpostilaskujen lähetysosoitteena eli osoitteena, joka näkyy sähköpostilaskujen lähettäjänä. Lähetysosoitteeseen lähetetään myös kopio jokaisesta sähköpostilaskusta.

  Lähetysosoitteen lisäksi Mercuksen tekninen tuki voi lisätä asetuksiin sähköpostilaskujen vastausosoitteen, jota käytetään sähköpostilaskujen Reply-To-kentässä.

 • Verkkolaskuna Lasku lähetetään verkkolaskuna asiakkaan verkkolaskuosoitteeseen. Kysy lisää Mercuksen teknisestä tuesta.

Laskutustapa ja siihen liittyvät asetukset määritellään kunkin asiakasyrityksen perustiedoissa.

Jos asiakasyrityksen laskutustavaksi valitaan Sähköposti, sen perustietoihin tallennetaan myös seuraavat asetukset:

 • Laskun liitteet Jompikumpi seuraavista:

  • Yksi tiedosto Broker Site Manager yhdistää myyntilaskun ja siihen liitetyt PDF-dokumentit yhteen PDF-tiedostoon ja liittää sen sähköpostiin.

  • Liitteet omina tiedostoina Broker Site Manager liittää myyntilaskun ja siihen liitetyt dokumentit erillisinä liitteinä sähköpostiin.

 • Laskutusosoite Sähköpostiosoite, johon Broker Site Manager lähettää yritykselle osoitetut laskut.

 • Sähköpostin aihe Sähköpostin aihe eli viestin Subject-kenttä.

Myyntilaskun lähettäminen

Myyntilaskun voi lähettää, jos sen tila on Laadinnassa. Ennen lähettämistä myyntilaskulla ei ole laskun numeroa eikä viitenumeroa. Nämä tiedot täydentyvät automaattisesti, kun lähetät laskun.

 1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

 2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Lähetä lasku. Jos laskutustapa on Sähköposti tai Verkkolasku, lasku lähtee asiakkaan laskutusosoitteeseen. Jos laskutustapa on Tuloste, voit seuraavaksi tulostaa laskun.

Lähettäminen vaihtaa myyntilaskun tilaksi Laskutettu.

Katso myös