Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Myyntilaskun lähettäminen

Laskutustapa

Myyntilaskuja voidaan lähettää Broker Site Managerista seuraavin tavoin:

 • Tulosteena Myyntilasku avautuu Broker Site Managerista PDF-tiedostoon, joka voidaan tulostaa ja lähettää asiakkaalle.

 • Sähköpostitse Asiakkaalle lähtee Broker Site Managerista sähköposti, jossa on yhteenveto laskusta ja jonka liitteenä on PDF-lasku.

  Sähköpostilaskutus edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt sähköpostilaskutuksen päälle yrityksesi asetuksissa. Tämä puolestaan edellyttää, että asetuksiin lisätään sähköpostiosoite, jota käytetään sähköpostilaskujen lähetysosoitteena eli osoitteena, joka näkyy sähköpostilaskujen lähettäjänä. Lähetysosoitteeseen lähetetään myös kopio jokaisesta sähköpostilaskusta.

  Lähetysosoitteen lisäksi Mercuksen tekninen tuki voi lisätä asetuksiin sähköpostilaskujen vastausosoitteen, jota käytetään sähköpostilaskujen Reply-To-kentässä.

 • Verkkolaskuna Lasku lähetetään verkkolaskuna asiakkaan verkkolaskuosoitteeseen. Kysy lisää Mercuksen teknisestä tuesta.

Laskutustapa ja siihen liittyvät asetukset määritellään kunkin asiakasyrityksen perustiedoissa.

Jos asiakasyrityksen laskutustavaksi valitaan Sähköposti, sen perustietoihin tallennetaan myös seuraavat asetukset:

 • Laskun liitteet Jompikumpi seuraavista:

  • Yksi tiedosto Broker Site Manager yhdistää myyntilaskun ja siihen liitetyt PDF-dokumentit yhteen PDF-tiedostoon ja liittää sen sähköpostiin.

  • Liitteet omina tiedostoina Broker Site Manager liittää myyntilaskun ja siihen liitetyt dokumentit erillisinä liitteinä sähköpostiin.

 • Laskutusosoite Sähköpostiosoite, johon Broker Site Manager lähettää yritykselle osoitetut laskut.

 • Sähköpostin aihe Sähköpostin aihe eli viestin Subject-kenttä.

Myyntilaskun lähettäminen

Laadinnassa oleva myyntilasku lähetetään seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

 2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos laskutustapa on Sähköposti tai Verkkolasku, napsauta sivun alareunassa Lähetä lasku. Sähköpostilasku lähtee asiakkaan laskutusosoitteeseen ja sen kopio yrityksesi asetuksissa määriteltyyn laskujen lähetysosoitteeseen.

  • Jos laskutustapa on Tuloste, napsauta sivun alareunassa Tulosta lasku. Lasku avautuu PDF-tiedostoon, jonka voit tulostaa ja lähettää.

Myyntilaskun lähettämisen jälkeen sen tilaksi vaihtuu Laskutettu.

Katso myös