Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Yrityksen projektit

Yrityksen projektilistalla tarkastellaan ja järjestetään yritykseen liittyviä meneillään olevia, odottavia ja valmiita projekteja. Voit käyttää projektilistoja, jos sinulla on käyttöoikeus yritysten ja projektien tarkasteluun.

Yrityksen projektilistan avaaminen

Yritysten projektilistoilla näytetään projekteja, joilla on prosessi ja joiden tila on joko Meneillään, Odottaa, Tilapäisesti jäissä tai Valmis.

Kun avaat projektilistan oman yrityksesi sivulta, näet kaikki projektit, jotka täyttävät edellisessä kappaleessa mainitut edellytykset. Kun avaat projektilistan jonkin muun yrityksen sivulta, näet projektit, jotka ovat tavalla tai toisella sidoksissa kyseiseen yritykseen.

Meneillään olevat projektit näkyvät listan ylimpänä, odottavat ja jäissä olevat listan keskellä ja valmiit listan alimpana.

Yrityksen projektilista avataan seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Yritykset.

  2. Etsi yritys ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Projektit.

Projektien järjestäminen

Projektit näkyvät projektilistalla tärkeysjärjestyksessä, ja niiden järjestystä voi muuttaa vetämällä. Katso Projektien priorisointi.

Projektilistan avaaminen Gantt-kaavioon

  1. Avaa yrityksen projektilista.

  2. Jos haluat avata Gantt-kaavioon vain osan yrityksen projekteista, valitse haluamasi projektit napsauttamalla niiden rivin vasenta reunaa.

  3. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

Katso myös