Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Palkkalajiryhmien hallinta

Palkkalajiryhmä on joukko yhteen kuuluvia palkkalajeja, joita sovelletaan tiimeihin tai yksittäisiin henkilöihin. Esimerkiksi tiettyyn työehtosopimukseen kuuluville palkkalajeille voidaan luoda oma palkkalajiryhmänsä, joka yhdistetään tiimeihin ja/tai yksittäisiin henkilöihin, jotka kuuluvat kyseisen työehtosopimuksen piiriin.

Voit hallita palkkalajiryhmiä, jos sinulla on käyttöoikeus palkkalajien hallintaan.

Palkkalajiryhmän lisääminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajiryhmät-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

 4. Anna palkkalajiryhmälle Nimi ja Koodi.

 5. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Palkkalajiryhmän muokkaaminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajiryhmät-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene palkkalajiryhmän tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 5. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi

  • Koodi

  • Palkkakausi Ajanjakso, jolta palkkalajiryhmän palkat maksetaan. Joko Kuukausi, Viikko, Kaksi viikkoa, tai Kolme viikkoa.

  • Kauden aloitus Valittavissa, kun palkkalajiryhmälle on valittu palkkakausi. Kauden aloitus määrittää palkkakauden alkupäivän, josta palkkakausien vaihteet lasketaan.

   Kuukauden pituiset palkkakaudet vaihtuvat aina kuukauden vaihteessa ja viikkojen pituiset palkkakaudet viikkojen vaihteessa. Kauden aloitukseksi on siksi selkeintä valita kuukauden tai viikon ensimmäinen päivä.

  • Oletuspalkkalaji Valittavissa, jos palkkalajiryhmään on yhdistetty palkkalajeja. Jos oletuspalkkalajilla on alku- ja loppuaika, niistä lasketaan palkkalajiryhmän Työpäivän kesto

  • Palkkalajiryhmään yhdistettyjen palkkalajien alku- ja loppuajat eli kellonajat, jolloin palkkalajia sovelletaan.

   Huomaa, että alku- ja loppuajan on oltava saman vuorokauden sisällä. Jos palkkalajia sovelletaan esimerkiksi kello 22–6, siitä tarvitaan palkkalajiryhmään kaksi esiintymää, joista yhden aika on 0–6 ja toisen 22–24. Katso osio Palkkalajin yhdistäminen palkkalajiryhmään.

 6. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Palkkalajin yhdistäminen palkkalajiryhmään

Palkkalajista voidaan yhdistää palkkalajiryhmään yksi tai useampi esiintymä. Jos palkkalajia sovelletaan tiettyyn kellonaikaan ja esimerkiksi kahtena eri aikavälinä, palkkalajista tarvitaan palkkalajiryhmässä kaksi esiintymää. Lue lisää osiosta Palkkalajiryhmän muokkaaminen.

Palkkalaji yhdistetään palkkalajiryhmään seuraavasti:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajiryhmät-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene palkkalajiryhmän tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta Palkkalajit-luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

 5. Avautuva lista näyttää yrityksesi ympäristöön lisätyt palkkalajit. Kirjoita palkkalajin riville, kuinka monta esiintymää palkkalajiryhmään yhdistetään. Lue lisää osiosta Palkkalajiryhmän muokkaaminen. Jos et ole varma, kuinka monta esiintymä tarvitaan, kirjoita palkkalajin riville 1. Voit tarvittaessa lisätä esiintymiä myöhemmin.

 6. Napsauta Lisää.

Lisäämäsi palkkalaji tulee näkyviin palkkalajiryhmän perustietoihin, jossa voit tarvittaessa määritellä, mihin kellonaikaan palkkalajia sovelletaan.

Henkilöiden ja tiimien yhdistäminen palkkalajiryhmään

Alla kuvataan, miten henkilö tai tiimi yhdistetään palkkalajiryhmään palkkalajiryhmän tiedoista. Vastaavan voi myös tehdä henkilön tai tiimin tiedoista muokkaamalla henkilöä tai tiimiä.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajiryhmät-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene palkkalajiryhmän tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta Tiimit ja henkilöt -luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

 5. Kirjoita osa tiimin tai henkilön nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 6. Valitse hakutuloksista yksi tai useampi tietue napsauttamalla niitä.

 7. Napsauta Lisää.

Palkkalajiryhmän poistaminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajiryhmät-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene palkkalajiryhmän tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Poista.

 5. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Katso myös