Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektin valmiusaste

Voit kirjata projektin tietoihin valmiusasteen, jonka perusteella projektin sivulle piirtyy ennuste sen valmistumisaikataulusta.

Valmiusastekirjaukset

Valmiusasteen kirjaaminen projektin tiedoissa

Voit kirjata projektiin valmiusasteen, jos sinulla on käyttöoikeus projekteihin ja pääsy projektin tietoihin.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Syötä valmiusaste Tilannekuva-osioon ja paina Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Valmiusasteen kirjaaminen projektin Gantt-kaaviossa

Voit kirjata projektin Gantt-kaaviossa projektiin ja sen aliprojekteihin ja tehtäviin valmiusasteita. Tämä edellyttää, että sinulla on käyttöoikeus projekteihin ja pääsy projektin tietoihin.

 1. Mene projektin Gantt-kaavioon.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Syötä valmiusaste oikealle riville Valmius-sarakkeeseen.

  Vinkki: Jos Valmius-sarake puuttuu Gantt-kaaviosta, ota se käyttöön napsauttamalla sarakeotsikoiden vieressä valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauttamalla sitten Valmius ja Tallenna.

Valmiusasteen poistaminen projektin tiedoissa

Voit poistaa projektin tiedoista viimeisimmän valmiuskirjauksen tyhjentämällä valmiusasteen.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Tyhjennä valmiusaste Tilannekuva-osiossa ja paina Enteriä. Projektiin viimeksi kirjattu valmiusaste poistuu. Jos projektiin on kirjattu useita valmiusasteita, viimeisintä edeltänyt astuu voimaan.

Valmiusasteen poistaminen projektin Gantt-kaaviossa

Voit poistaa Gantt-kaaviossa projektin viimeisimmän valmiuskirjauksen tyhjentämällä valmiusasteen.

 1. Mene projektin Gantt-kaavioon.

 2. Tyhjennä Valmius-sarake ja paina sitten Enteriä. Projektiin viimeksi kirjattu valmiusaste poistuu. Jos projektiin on kirjattu useita valmiusasteita, viimeisintä edeltänyt astuu voimaan.

Valmiuskaavio

Projektiin syötetyistä valmiusasteista piirtyy projektin sivulle valmiuskaavio, josta voit seurata projektin edistymistä ja ennakoida sen valmistumista.

Valmiuskaavio piirtyy projektin sivulle, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Projektin tiedoissa on aloituspäivä.

 • Projektiin on kirjattu valmiusaste.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki valmiuskaaviosta. Punainen pystyviiva esittää kuluvaa päivää. Kuvan alla oleva taulukko selittää muut kuvassa näkyvät päiväykset.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Päiväys Kuvaus
01.12. Projektin aloituspäivä
08.12. Projektin valmiudeksi on kirjattu 20 %
31.12. Projektin suunniteltu lopetuspäivä
05.01. Projektin ennustettu lopetuspäivä, jos työ jatkuu samaan tahtiin

Katso myös