Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän resursoiminen

Tehtävän resursoiminen tarkoittaa tehtävässä tarvittavien henkilöresurssien ja työkalujen lisäämistä eli varaamista tehtävään. Vastuuhenkilö resursoi tehtävän tehtävää suunnitellessaan.

Tiimin lisääminen tehtävään

Tehtävään tulee tiimi automaattisesti, kun tehtävän projektilla on tiimi. Jos tiimiä ei ole, voit lisätä sen seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos haluamaasi tiimiä ei näy avautuneessa luettelossa, kirjoita osa sen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse yksi tai useampi tiimi napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

Henkilön lisääminen tehtävään

Voit lisätä tehtävään henkilöitä sekä omasta yrityksestä että muista yrityksistä.

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos haluamasi henkilö ei näy avautuneessa luettelossa, kirjoita osa henkilön nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse yksi tai useampi henkilö napsauttamalla henkilöitä ja napsauta sitten Lisää. Jos henkilö on jonkin työkalun käyttäjä ja automaattinen resursointi on kytketty päälle, myös työkalu lisätään automaattisesti tehtävään.

Vinkki: Gantt-kaaviossa voit sekä resursoida että aikatauluttaa tehtävän. Katso Tehtävän Gantt-kaavio ja Projektin Gantt-kaavio.

Työkalun lisääminen tehtävään

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Lisää työkalu.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Seuraavat vaiheet riippuvat siitä, onko tehtävän suunniteltuun sisältöön lisätty työkalukustannuksia. Jos on, suunniteltuun sisältöön sopiva työkalu valitaan seuraavasti:

  • Suunnitellussa sisällössä määritelty työkalutyyppi on sivun vasemmassa alaosassa. Näytä työkalutyypin työkalut napsauttamalla työkalutyypin vasemmalla puolella olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  • Lisää työkalu tehtävään vetämällä se tehtävän päälle.

  Jos tehtävän suunniteltuun sisältöön ei ole lisätty työkalun kustannuksia, työkalu valitaan seuraavasti:

  • Broker Site Manager näyttää käytössä olevat työkalut työkalutyypeittäin. Laajenna työkalutyyppi napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja toista tarvittaessa, kunnes näet haluamasi työkalun.

  • Valitse yksi tai useampi työkalu napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää. Jos työkalulla on käyttäjä ja automaattinen resursointi on kytketty päälle, myös käyttäjä resursoituu automaattisesti tehtävään.

Vinkki: Gantt-kaaviossa voit sekä resursoida että aikatauluttaa tehtävän. Katso Tehtävän Gantt-kaavio ja Projektin Gantt-kaavio.

Yrityksen lisääminen tehtävään

Yrityksiä on syytä lisätä tehtävän resursseihin esimerkiksi silloin, kun tehtävän suorittaa tai tehtävän suorittamiseen osallistuu alihankkija. Yrityksen voi lisätä tehtävän resursseihin ja sidonnaisuuksiin, jos sen tyyppi on jokin seuraavista:

 • asiakas

 • nukkuva asiakas

 • oma yritys

 • palveluntarjoaja

 • potentiaalinen asiakas

 • yhteistyökumppani.

Yritys lisätään tehtävän resursseihin ja sidonnaisuuksiin seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Kirjoita osa yrityksen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse yksi tai useampi yritys napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

Alihankkijan henkilöiden lisääminen tehtävään

Alihankkijan vastuuhenkilö voi lisätä tehtävään oman yrityksensä työntekijät, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Alihankintayritys on lisätty tehtävään.

 • Alihankkijan vastuuhenkilöllä on tunnukset Broker Site Manageriin.

 • Pääurakoitsija on lisännyt tehtävään tarvittavat henkilöt Broker Site Manageriin.

Vinkki: Jos alihankkijan työntekijöillä on pääsy BSM Mobiiliin, he voivat kuitata tehtävän aloitetuksi ja suoritetuksi ja hoitaa tehtävän dokumentoinnin ilman, että tiedon täytyy kulkea alihankkijan vastuuhenkilön kautta.

Tehtävään lisätään alihankkijan henkilöt seuraavasti:

 1. Mene omiin tietoihisi napsauttamalla profiilikuvaasi Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

 2. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelossa oman yrityksesi rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Gantt Alihankinta.

 4. Piilota kalenterista työajan ulkopuolinen aika napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa Aika-luettelossa Työaika.

 5. Yrityksellesi osoitetut tehtävät näkyvät kaavion vasemmassa yläosassa ja tehtävien aikataulu kaavion oikeassa yläosassa olevassa kalenterissa. Jos tehtävät eivät näy kalenterissa, voit kohdistaa kalenteria seuraavasti:

  • Loitonna kalenteria napsauttamalla sen harmaan yläosan ylintä riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry kalenterissa oikealle tai vasemmalle napsauttamalla sen harmaan yläosan keskimmäisen rivin oikeaa tai vasenta reunaa.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Lähennä kalenteria napsauttamalla sen harmaan yläosan alinta riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Yrityksesi henkilöt näkyvät kaavion vasemmassa alaosassa ja henkilöiden aikataulut kaavion oikeassa alaosassa. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää henkilö tehtävään vetämällä henkilö sivun vasemmasta alakulmasta tehtävän päälle.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Poista henkilö tehtävästä napsauttamalla henkilön rivillä tehtävää hiiren oikealla ja napsauttamalla sitten Poista.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Katso myös