Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän resursoiminen

Tehtävän resursoiminen tarkoittaa tehtävässä tarvittavien henkilöresurssien ja työkalujen lisäämistä tehtävään. Vastuuhenkilö resursoi tehtävän tehtävää suunnitellessaan.

Tiimin lisääminen tehtävään

Tehtävään tulee tiimi automaattisesti, kun tehtävän projektilla on tiimi. Jos tiimiä ei ole, voit lisätä sen seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos haluamaasi tiimiä ei näy avautuneessa luettelossa, kirjoita osa sen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse yksi tai useampi tiimi napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

Henkilön lisääminen tehtävään

Henkilön lisääminen tehtävään tehtävän sivulla

Voit lisätä tehtävään henkilöitä sekä omasta yrityksestä että muista yrityksistä.

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos haluamasi henkilö ei näy avautuneessa luettelossa, kirjoita osa henkilön nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse yksi tai useampi henkilö napsauttamalla henkilöitä ja napsauta sitten Lisää.

Henkilön lisääminen tehtävään Gantt-kaaviossa

Tehtävän Gantt-kaaviossa voit lisätä tehtävään henkilöitä tehtävän tiimistä ja projektista. Samalla voit myös aikatauluttaa tehtävän.

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 3. Käytettävissä olevat henkilöt näkyvät sivun vasemmassa alaosassa. Jos haluat suodattaa näkyviin vain henkilöt, joiden osaaminen vastaa tehtävän suunniteltua sisältöä, napsauta sivun oikeassa reunassa Oletus ja sitten avautuneessa luettelossa Suunniteltu sisältö.

 4. Lisää henkilö tehtävään vetämällä tämä tehtävän päälle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Henkilön riville ilmestyy jana, joka kuvaa henkilön varausta tehtävään. Voit muokata varauksen kestoa näin:

  • Lyhennä varausta vetämällä janan oikeasta tai vasemmasta reunasta.

  • Siirrä varausta vetämällä janan keskeltä.

Työkalun lisääminen tehtävään

Työkalun lisääminen tehtävään tehtävän sivulla

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Lisää työkalu.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Seuraavat vaiheet riippuvat siitä, onko tehtävän suunniteltuun sisältöön lisätty työkalukustannuksia. Jos on, suunniteltuun sisältöön sopiva työkalu valitaan seuraavasti:

  • Suunnitellussa sisällössä määritelty työkalutyyppi on sivun vasemmassa alaosassa. Näytä työkalutyypin työkalut napsauttamalla työkalutyypin vasemmalla puolella olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  • Lisää työkalu tehtävään vetämällä se tehtävän päälle.

  Jos tehtävän suunniteltuun sisältöön ei ole lisätty työkalun kustannuksia, työkalu valitaan seuraavasti:

  • Broker Site Manager näyttää käytössä olevat työkalut työkalutyypeittäin. Laajenna työkalutyyppi napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja toista tarvittaessa, kunnes näet haluamasi työkalun.

  • Valitse yksi tai useampi työkalu napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

Työkalun lisääminen tehtävään Gantt-kaaviossa

Tehtävän Gantt-kaaviossa voit lisätä tehtävään työkaluja tehtävän tiimistä ja projektista. Samalla voit myös aikatauluttaa tehtävän.

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 3. Käytettävissä olevat työkalut näkyvät sivun vasemmassa alaosassa. Jos haluat suodattaa näkyviin vain työkalut, jotka vastaavat tehtävän suunniteltua sisältöä, napsauta sivun oikeassa reunassa Oletus ja sitten avautuneessa luettelossa Suunniteltu sisältö.

 4. Lisää työkalu tehtävään vetämällä se tehtävän päälle.

 5. Työkalun riville ilmestyy jana, joka kuvaa työkalun varausta tehtävään. Voit muokata varauksen kestoa näin:

  • Lyhennä varausta vetämällä janan oikeasta tai vasemmasta reunasta.

  • Siirrä varausta vetämällä janan keskeltä.

Yrityksen lisääminen tehtävään

Yrityksiä on syytä lisätä tehtävän resursseihin esimerkiksi silloin, kun tehtävän suorittaa tai tehtävän suorittamiseen osallistuu alihankkija. Yrityksen voi lisätä tehtävän resursseihin ja sidonnaisuuksiin, jos sen tyyppi on jokin seuraavista:

 • asiakas

 • nukkuva asiakas

 • oma yritys

 • palveluntarjoaja

 • potentiaalinen asiakas

 • yhteistyökumppani.

Yritys lisätään tehtävän resursseihin ja sidonnaisuuksiin seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Kirjoita osa yrityksen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse yksi tai useampi yritys napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

Alihankkijan henkilöiden lisääminen tehtävään

Kun tehtävä ohjataan alihankkijalle eli kun alihankkijayritys on lisätty tehtävän Resurssit ja muut sidonnaisuudet -luetteloon, alihankkijan vastuuhenkilö voi lisätä tehtävään ne henkilöt, jotka sen suorittavat. Vastuuhenkilö voi myös poistaa tehtävälle lisäämiään henkilöitä.

Edellytykset

 • Alihankkijan vastuuhenkilöllä on tunnukset Broker Site Manageriin.

 • Tehtävään lisättävät henkilöt on lisätty Broker Site Manageriin. Vain pääurakoitsija voi lisätä puuttuvia henkilöitä.

Alihankkija lisää tai poistaa tehtävän henkilöitä seuraavasti:

 1. Mene omiin tietoihisi napsauttamalla profiilikuvaasi Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

 2. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelossa oman yrityksen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Napsauta sivun alareunassa Gantt Alihankinta.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Piilota kalenterista työajan ulkopuolinen aika napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa Aika-luettelossa Työaika.

 5. Yrityksellesi osoitetut tehtävät näkyvät kaavion vasemmassa yläosassa ja tehtävien aikataulu kaavion oikeassa yläosassa olevassa kalenterissa. Jos tehtävät eivät näy kalenterissa, voit kohdistaa kalenteria seuraavasti:

  • Loitonna kalenteria napsauttamalla sen harmaan yläosan ylintä riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry kalenterissa oikealle tai vasemmalle napsauttamalla sen harmaan yläosan keskimmäisen rivin oikeaa tai vasenta reunaa.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Lähennä kalenteria napsauttamalla sen harmaan yläosan alinta riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Yrityksesi henkilöt näkyvät kaavion vasemmassa alaosassa ja henkilöiden aikataulut kaavion oikeassa alaosassa. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää henkilö tehtävään vetämällä henkilö sivun vasemmasta alakulmasta tehtävän päälle.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Poista henkilö tehtävästä napsauttamalla henkilön rivillä tehtävää hiiren oikealla ja napsauttamalla sitten Poista.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos tehtävään lisätyillä henkilöillä on pääsy BSM Mobiiliin, he voivat kuitata tehtävän aloitetuksi ja suoritetuksi ja hoitaa tehtävän dokumentoinnin ilman, että tiedon täytyy kulkea alihankkijan vastuuhenkilön kautta.

Katso myös