Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjousrakenteen muodostaminen

Edellytykset

Voit muodostaa tarjouksen rakenteen Broker Site Managerissa, jos nämä edellytykset täyttyvät:

 • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt selainpohjaisen tarjouslaskennan päälle yrityksesi asetuksissa.

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Sinulla on pääsy kyseiseen tarjoukseen.

Tarjousrakenteen avaaminen

Tarjousrakenne avataan muokattavaksi seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

Positioiden suunnittelu

Positioihin ryhmitellään tarjouksen sisältöä. Positiot voidaan muodostaa asiakkaan edellyttämän tarjousrakenteen pohjalta tai oman tuotannon lähtökohdista.

Alla olevassa kuvassa on korostettu ne tarjouksen rivit, jotka ovat positioita.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Position lisääminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tarjouksen päätaso napsauttamalla sitä tai valitse jokin olemassa olevista positioista napsauttamalla haluamaasi positiota.

 3. Lisää positio jollain seuraavista tavoista:

  • Paina Insert-näppäintä.

  • Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää positio.

Position muokkaaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä tai siirtymällä siihen nuolinäppäimillä.

 3. Avaa position kentät muokkaustilaan painamalla Enteriä. Tee haluamasi muutokset ja siirry sitten seuraavaan kenttään painamalla sarkainta tai tallenna muutokset painamalla Enteriä.

Vinkki: Voit muokata position määrää myös avaamatta kenttiä ensin muokkaustilaan. Valitse vain positio ja kirjoita haluamasi määrä.

Position poistaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 3. Poista positio jollain seuraavista tavoista:

  • Paina Delete-näppäintä.

  • Napsauta riviä hiiren oikealla ja napsauta sitten Poista.

  • Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Poista.

Sisällön suunnittelu

Tarjouksen sisältö koostuu nimikkeistä, tuoterakenteista ja työkalun kustannuksista. Sisällön voi ryhmitellä positioihin tai sitä voi lisätä suoraan tarjouksen päätasolle.

Suunnitellun sisällön avaaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tarjouksen päätaso tai positio napsauttamalla sitä.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Suunnittele sisältö.

Sisällön suunnittelunäkymän kuvaus

Alla olevaan kuvaan on merkitty sisällön suunnittelunäkymän olennaisimmat osat.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Myyntiyksiköt Eli positioon lisätyt tuoterakenteet.

 2. Suunniteltu sisältö Eli position sisältämät nimikkeet. Tässä näkyvät sekä tuoterakenteisiin kuuluvat että itsenäiset nimikkeet.

 3. Tuoterakenteiden haku

 4. Materiaalinimikkeiden haku

 5. Työnimikkeiden haku

 6. Työkalukustannusten haku

Tuoterakenteen, materiaalinimikkeen tai työnimikkeen lisääminen

Voit lisätä tarjoukseen tuoterakenteita ja nimikkeitä tietokannoista, joihin sinulla on pääsy.

 1. Avaa suunniteltu sisältö.

 2. Tuoterakenteita haetaan sivun oikean reunan ylimmästä hakuosiosta, materiaalinimikkeitä toiseksi ylimmästä ja työnimikkeitä kolmanneksi ylimmästä. Vaihda tarvittaessa tietokantaa, johon haku kohdistuu, napsauttamalla valittuna olevan tietokannan nimeä ja napsauttamalla sitten haluamaasi tietokantaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Kirjoita osa tuoterakenteen tai nimikkeen koodista tai nimestä hakukenttään ja paina Enteriä.

 4. Valitse haluamasi rivi hakutuloksista nuolinäppäimillä tai napsauttamalla sitä.

 5. Kirjoita lisättävä määrä ja paina sitten Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Työkalun kustannuksen lisääminen

Voit lisätä tarjoukseen yrityksesi ympäristöön tallennettuja työkalun kustannuksia.

 1. Avaa suunniteltu sisältö.

 2. Käytettävissä olevat työkalutyypit näkyvät Työkalut-luettelossa. Napsauta haluamasi työkalutyypin vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja sitten haluamasi alityypin vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Kirjoita ilmestyneisiin kenttiin haluamasi kustannusten määrät ja lisää ne sitten suunniteltuun sisältöön painamalla Enter.

 4. Jos haluat kasvattaa työkalutyypin määrää, valitse Suunniteltu sisältö -luetteloon ilmestynyt työkalutyyppi napsauttamalla sitä, kirjoita uusi määrä ja paina sitten Enteriä.

Sisällön määrien muokkaaminen

Voit muokata suunniteltuun sisältöön lisättyjen tuoterakenteiden, nimikkeiden ja työkalukustannusten määrää tai poistaa niitä vaihtamalla määräksi nollan.

 1. Avaa suunniteltu sisältö.

 2. Valitse Myyntiyksiköt-luettelosta tuoterakenne napsauttamalla sitä tai Suunniteltu sisältö luettelosta nimike tai työkalun kustannus napsauttamalla sitä.

 3. Kirjoita uusi määrä.

 4. Paina Enteriä.

Huomaa: Suunniteltu sisältö -luettelossa näkyvät positioon lisättyihin tuoterakenteisiin kuuluvat nimikkeet sekä positioon itsenäisinä lisätyt nimikkeet. Jos nimike kuuluu yhteen tai useampaan tuoterakenteeseen, sen määrää ei voi muokata tuoterakenteisiin sisältyvää määrää pienemmäksi.

Sisällön poistaminen

Voit poistaa tarjouksesta tuoterakenteita, nimikkeitä tai työkalun kustannuksia muokkaamalla niiden määräksi nollan. Katso ohjeet yltä.

Rivien järjestely

Rivin siirtäminen

Voit siirtää rivin tarjouksen osasta toiseen vetämällä.

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Vedä rivi siihen kohtaan tarjousta, johon haluat sen siirtää. Jos kohdan taustaväri ei muutu vihreäksi, kun vedät rivin sen päälle, riviä ei voi siirtää sinne.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Rivien järjestäminen

Voit järjestää position rivit vetämällä.

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Vedä rivi kahvasta Kaksi vaakaviivaa päällekkäin haluamaasi kohtaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista