Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjousrakenteen muodostaminen

Edellytykset

Voit muodostaa tarjouksen rakenteen Broker Site Managerissa, jos nämä edellytykset täyttyvät:

 • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt selainpohjaisen tarjouslaskennan päälle yrityksesi asetuksissa.

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Sinulla on pääsy kyseiseen tarjoukseen.

Tarjousrakenteen avaaminen

Tarjousrakenne avataan muokattavaksi seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Voit valita itse, mitä tietoja tarjouksen rivistä näytetään ja missä järjestyksessä. Tiedot valitaan mukauttamalla listojen asetuksissa tarjouksen rakenteen asetukset.

Positiot

Positioihin ryhmitellään tarjouksen sisältöä. Positiot voidaan muodostaa asiakkaan edellyttämän tarjousrakenteen pohjalta tai oman tuotannon lähtökohdista.

Alla olevassa kuvassa on korostettu ne tarjouksen rivit, jotka ovat positioita.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Position lisääminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tarjouksen päätaso napsauttamalla sitä tai valitse jokin olemassa olevista positioista napsauttamalla haluamaasi positiota.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää positio.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Position monistaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Monista.

Position muokkaaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä tai siirtymällä siihen nuolinäppäimillä.

 3. Avaa position kentät muokkaustilaan painamalla Enteriä. Tee haluamasi muutokset ja siirry sitten seuraavaan kenttään painamalla sarkainta tai tallenna muutokset painamalla Enteriä.

Vinkki: Voit muokata position määrää myös avaamatta kenttiä ensin muokkaustilaan. Valitse vain positio, kirjoita haluamasi määrä ja paina Enteriä.

Position poistaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä. Voit myös valita monta positiota pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin positiota.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Poista valitut rivit.

 5. Vahvista poisto napsauttamalla OK.

Tuoterakenteet

Tuoterakenne on nimikkeiden ja/tai muiden tuoterakenteiden muodostama kokonaisuus. Voit käyttää tarjouksessa tuoterakenteita tuoterakennetietokannoista, joihin sinulla on pääsy.

Tuoterakenteen lisääminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää tuoterakenne.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Valitse tietokanta, josta lisättävää tuoterakennetta haetaan, napsauttamalla valittuna olevan tietokannan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauttamalla sitten haluamaasi tietokantaa. Listassa näytetään tuoterakennetietokannat, joihin sinulla on pääsy.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Kirjoita osa tuoterakenteen koodista tai nimestä hakukenttään ja paina Enteriä.

 7. Valitse haluamasi rivi hakutuloksista nuolinäppäimillä tai napsauttamalla.

 8. Kirjoita lisättävä määrä ja paina sitten Enteriä.

Tuoterakenteen monistaminen

Monistamalla tuoterakenteen voit tehdä siitä uuden kopion, joka saa oman koodinsa eikä päivity enää tuoterakennetietokannasta.

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tuoterakenne napsauttamalla sitä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Monista.

Monistetun tuoterakenteen kuvake on punainen Kuvankaappaus Broker Site Managerista merkkinä siitä, ettei sillä ole yhteyttä tuoterakennetietokantaan.

Huomaa: Jos viet tuoterakenteen leikepöydälle ja monistat sen leikepöydältä uuteen sijaintiin, koodi ja yhteys tuoterakennetietokantaan säilyvät.

Tuoterakenteen muokkaaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tuoterakenne napsauttamalla sitä tai siirtymällä siihen nuolinäppäimillä.

 3. Avaa tuoterakenteen kentät muokkaustilaan painamalla Enteriä. Tee haluamasi muutokset ja siirry sitten seuraavaan kenttään painamalla sarkainta tai tallenna muutokset painamalla Enteriä.

Vinkki: Voit muokata tuoterakenteen määrää myös avaamatta kenttiä ensin muokkaustilaan. Valitse vain tuoterakenne, kirjoita haluamasi määrä ja paina Enteriä.

Tuoterakenteen poistaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tuoterakenne napsauttamalla sitä tai siirtymällä siihen nuolinäppäimillä. Voit myös valita monta tuoterakennetta pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin tuoterakennetta.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Poista valitut rivit.

 5. Vahvista poisto napsauttamalla OK.

Tarjouskohtaiset tuoterakenteet

Tarjouskohtaisilla tuoterakenteilla ei ole yhteyttä tuoterakennetietokantaan. Ne erottaa muista tuoterakenteista punaisen kuvakkeen Kuvankaappaus Broker Site Managerista perusteella.

Tarjouskohtaisia tuoterakenteita syntyy, jos

 • luot tuoterakenteen tarjouksen positiosta

 • muokkaat tarjoukseen lisätyn tuoterakenteen sisältöä: jos esimerkiksi lisäät tuoterakenteeseen nimikkeen tai muokkaat tuoterakenteessa olevan nimikkeen määrää, tuoterakenne menettää yhteytensä tuoterakennetietokantaan.

  Huomaa: Kun muokkaat tuoterakenteen sisältöä, muutokset toteutetaan kaikkiin kyseisen tuoterakenteen esiintymiin tarjouksessa.

Tuoterakenteen luominen positiosta

Voit muuntaa tarjouksen position tarjouskohtaiseksi tuoterakenteeksi seuraavasti:

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Muunna tuoterakenteeksi.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Täytä tuoterakenteen tiedot:

  • Koodi Koodin on oltava uniikki: jos tarjouksessa on jo samaa koodia käyttävä tuoterakenne, tuoterakenteeksi muuntaminen ei onnistu.

  • Nimi

  • Yksikkö

  • Lisätiedot

 6. Napsauta OK.

Tuoterakenteen tallentaminen

Voit tallentaa tarjouskohtaisen tuoterakenteen tuoterakennetietokantaan. Sen jälkeen se on käytettävissä muissakin tarjouksissa ja sen tiedot päivittyvät tuoterakennetietokannasta tarjouksiin.

Huomaa: Jos tietokannassa on jo samaa koodia käyttävä tuoterakenne, tuoterakenteen tallentaminen päivittää tietokannassa jo olevan tuoterakenteen tiedot.

Tarjouskohtainen tuoterakenne tallennetaan tuoterakennetietokantaan seuraavasti:

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tarjouskohtainen tuoterakenne napsauttamalla sitä. Tarjouskohtaisen tuoterakenteen kuvake on punainen Kuvankaappaus Broker Site Managerista merkkinä siitä, ettei sillä ole yhteyttä tuoterakennetietokantaan.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Vie tuoterekisteriin.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Avautuva lista näyttää tuoterakennetietokannat, joihin sinulla on ylläpito-oikeus. Valitse tietokanta napsauttamalla sitä.

Nimikkeet

Nimikkeet ovat esimerkiksi materiaalia tai työtä, jota projektin toteuttamiseen tarvitaan. Voit valita tarjoukseen nimikkeitä tietokannoista, joihin sinulla on pääsy.

Nimikkeen lisääminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää nimike.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Valitse tietokanta, josta lisättävää nimikettä haetaan, napsauttamalla valittuna olevan tietokannan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauttamalla sitten haluamaasi tietokantaa. Listassa näytetään nimiketietokannat, joihin sinulla on pääsy.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Kirjoita osa nimikkeen koodista tai nimestä hakukenttään ja paina Enteriä.

 7. Valitse haluamasi rivi hakutuloksista nuolinäppäimillä tai napsauttamalla.

 8. Kirjoita lisättävä määrä ja paina sitten Enteriä.

Satunnaisnimikkeen lisääminen

Jos tarvitset tarjouksessa nimikettä, joita ei ole nimiketietokannoissa, voit luoda tarjoukseen satunnaisnimikkeen. Sillä ei ole yhteyttä nimiketietokantoihin eikä se vaikuta muihin tarjouksiin.

Satunnaisnimikkeen tunnistaa punaisesta kuvakkeesta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

Satunnaisnimike lisätään seuraavasti:

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää nimike.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Napsauta avautuneen ikkunan alareunassa Lisää.

 6. Täytä satunnaisnimikkeen tiedot:

  • Koodi Koodin on oltava uniikki: jos tarjouksessa on jo samaa koodia käyttävä nimike, satunnaisnimikettä ei voi tallentaa.

  • Nimi

  • Yksikkö

  • Tyyppi

  • Arvioitu kustannus Tähän täyttämääsi kustannusta käytetään satunnaisnimikkeen nettohintana tarjouksessa.

  • Lisätiedot

 7. Napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos Broker Site Manager näyttää virheviestin “Omista tiedoistasi puuttuu oletusyritys”, oletusyritystäsi ei ole voitu selvittää. Satunnaisnimikkeen lisääminen edellyttää oletusyritystä, koska siitä tulee automaattisesti satunnaisnimikkeen toimittaja. Jos sinua ei ole yhdistetty yhteenkään yritykseen, yhdistä itsesi omaan yritykseesi. Jos sinut on jo yhdistetty useaan yritykseen, valitse perustiedoissa itsellesi oletusyritys.

Nimikkeen muokkaaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Kaksoisnapsauta nimikettä, jota haluat muokata.

 3. Tee tarvittavat muutokset. Nämä tiedot ovat muokattavissa:

  • Määrä

  • Hävikki % Hävikkiprosentilla voidaan jo laskennassa varautua siihen, että osa nimikkeestä menee hävikkiin.

  • Positio Nimikkeen positionumero.

  • Omakust. Omakustannushinta muodostuu toimittajahinnasta, alennuksista ja kertoimista.

  • Myyntihinta Jos nimikkeen tietoihin on nimiketietokannassa kirjattu myyntihinta, tarjouksessa käytetään automaattisesti sitä. Jos ei, myyntihintana käytetään tavoitehintaa.

  • Kesto Työnimikkeen yksikön kesto tunneissa. Käytettävissä vain työnimikkeissä.

  • Hinta – alennukset Toimittajahinta kaikkien alennusten jälkeen.

  • Rivin lisätiedot Voit kirjoittaa rivin lisätietoihin riviin liittyviä huomioita. Ne näkyvät vain kyseisellä tarjouksen rivillä.

 4. Napsauta Tallenna.

Vinkki: Jos olet muokannut esimerkiksi omakustannus- tai myyntihintaa ja haluat palauttaa hinnan oletusarvoonsa, tyhjennä hinta tai syötä sen arvoksi 0.

Vinkki: Voit muokata nimikkeen määrää myös avaamatta kenttiä ensin muokkaustilaan. Valitse vain nimike, kirjoita haluamasi määrä ja paina Enteriä.

Katso myös Tarjoukseen lisätyn nimikkeen tiedot.

Nimikkeen poistaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse nimike napsauttamalla sitä tai siirtymällä siihen nuolinäppäimillä. Voit myös valita monta nimikettä pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin nimikettä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Poista valitut rivit.

 5. Vahvista poisto napsauttamalla OK.

Sisällön laajennettu näkymä

Sisällön laajennetun näkymän avaaminen

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse tarjouksen päätaso tai positio napsauttamalla sitä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Suunnittele sisältö.

Sisällön laajennetun näkymän kuvaus

Alla olevaan kuvaan on merkitty sisällön suunnittelunäkymän olennaisimmat osat.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Myyntiyksiköt Eli positioon lisätyt tuoterakenteet.

 2. Suunniteltu sisältö Eli position sisältämät nimikkeet. Tässä näkyvät sekä tuoterakenteisiin kuuluvat että itsenäiset nimikkeet.

 3. Tuoterakenteiden haku

 4. Materiaalinimikkeiden haku

 5. Työnimikkeiden haku

 6. Työkalukustannusten haku

Tuoterakenteen, materiaalinimikkeen tai työnimikkeen lisääminen

Voit lisätä tarjoukseen tuoterakenteita ja nimikkeitä tietokannoista, joihin sinulla on pääsy.

 1. Avaa suunniteltu sisältö.

 2. Tuoterakenteita haetaan sivun oikean reunan ylimmästä hakuosiosta, materiaalinimikkeitä toiseksi ylimmästä ja työnimikkeitä kolmanneksi ylimmästä. Vaihda tarvittaessa tietokantaa, johon haku kohdistuu, napsauttamalla valittuna olevan tietokannan nimeä ja napsauttamalla sitten haluamaasi tietokantaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Kirjoita osa tuoterakenteen tai nimikkeen koodista tai nimestä hakukenttään ja paina Enteriä.

 4. Valitse haluamasi rivi hakutuloksista nuolinäppäimillä tai napsauttamalla sitä.

 5. Kirjoita lisättävä määrä ja paina sitten Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Työkalun kustannuksen lisääminen

Voit lisätä tarjoukseen yrityksesi ympäristöön tallennettuja työkalun kustannuksia.

 1. Avaa suunniteltu sisältö.

 2. Käytettävissä olevat työkalutyypit näkyvät Työkalut-luettelossa. Napsauta haluamasi työkalutyypin vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja sitten haluamasi alityypin vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Kirjoita ilmestyneisiin kenttiin haluamasi kustannusten määrät ja lisää ne sitten suunniteltuun sisältöön painamalla Enteriä.

 4. Jos haluat kasvattaa työkalutyypin määrää, valitse Suunniteltu sisältö -luetteloon ilmestynyt työkalutyyppi napsauttamalla sitä, kirjoita uusi määrä ja paina sitten Enteriä.

Sisällön määrien muokkaaminen

Voit muokata suunniteltuun sisältöön lisättyjen tuoterakenteiden, nimikkeiden ja työkalukustannusten määrää tai poistaa niitä vaihtamalla määräksi nollan.

 1. Avaa suunniteltu sisältö.

 2. Valitse Myyntiyksiköt-luettelosta tuoterakenne napsauttamalla sitä tai Suunniteltu sisältö luettelosta nimike tai työkalun kustannus napsauttamalla sitä.

 3. Kirjoita uusi määrä.

 4. Paina Enteriä.

Huomaa: Suunniteltu sisältö -luettelossa näkyvät positioon lisättyihin tuoterakenteisiin kuuluvat nimikkeet sekä positioon itsenäisinä lisätyt nimikkeet. Jos nimike kuuluu yhteen tai useampaan tuoterakenteeseen, sen määrää ei voi muokata tuoterakenteisiin sisältyvää määrää pienemmäksi.

Sisällön poistaminen

Voit poistaa tarjouksesta tuoterakenteita, nimikkeitä tai työkalun kustannuksia muokkaamalla niiden määräksi nollan. Katso ohjeet yltä.

Rivien järjestely

Rivin siirtäminen

Voit siirtää rivin tarjouksen osasta toiseen vetämällä.

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse rivi napsauttamalla sitä. Voit myös valita monta riviä pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin riviä.

 3. Vedä rivi siihen kohtaan tarjousta, johon haluat sen siirtää. Jos kohdan taustaväri ei muutu vihreäksi, kun vedät rivin sen päälle, riviä ei voi siirtää sinne.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Voit siirtää rivejä myös leikepöydän kautta:

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Valitse rivi napsauttamalla sitä. Voit myös valita monta riviä pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin riviä.

 3. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Vie leikepöydälle.

 5. Valitse napsauttamalla positio, johon haluat rivit siirtää.

 6. Napsauta sivun oikean reunan valikossa Siirrä leikepöydältä tähän.

Rivien järjestäminen

Voit järjestää position rivit vetämällä.

 1. Avaa tarjousrakenne.

 2. Vedä rivi kahvasta Kaksi vaakaviivaa päällekkäin haluamaasi kohtaan. Voit myös vetää monta riviä, jos valitset ne ensin pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin riviä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Järjestystä voi muuttaa myös nuolinäppäimillä: valitse yksi tai useampi rivi ja siirrä niitä sitten ylös tai alas painamalla Alt-näppäintä ja nuolta ylös tai alas.

Katso myös