Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Osaston henkilöiden aikataulut

Voit tarkastella osaston jäsenten varauksia tehtäviin ja projekteihin sekä tarkastella ja hallita heidän poissaolojaan tarkoitukseen erikoistuneessa kaaviossa.

Edellytykset

Voit käyttää osaston henkilöiden aikataulukaaviota, jos sinulla on käyttöoikeus osastojen hallintaan ja kalenteriin.

Perusteet

Aikataulukaavion avaaminen

Osaston henkilöiden aikataulukaavio avataan seuraavasti:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Osastot-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene osaston sivulle napsauttamalla osaston rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 5. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Henkilöiden aikataulut.

Aikataulukaavion osat ja toiminnot

Alla olevaan kuvaan on merkitty osaston henkilöiden aikataulukaavion olennaisimmat osat ja toiminnot.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Osat

 1. Henkilöt Henkilöt, joille kyseinen osasto on oletusosasto tai jotka ovat osaston tiimien varsinaisia jäseniä. Henkilöt listataan myös osaston alaosastoista.

 2. Poissaolojen yhteenveto Henkilöiden poissaolopäivien määrät poissaolotyypeittäin.

 3. Henkilöiden aikataulut Henkilöiden varaukset tehtäviin ja projekteihin sekä poissaolot.

 4. Kuluva hetki Punainen viiva näyttää kuluvan hetken.

Toiminnot

 1. Suodata henkilöitä nimen perusteella

 2. Suodata henkilöitä tiimin perusteella

 3. Lisää poissaolo

 4. Valitse, näytetäänkö kaaviossa poissaolot, projektit ja tehtävät

 5. Valitse loitonnustaso

 6. Siirry kuluvan päivän kohdalle

Elementtien selitteet

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Poissaolo*
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Projektivaraus
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Tehtävävaraus
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Meneillään oleva tehtävä ja toteutunut aika
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Suoritettu tehtävä

* Poissaolojen värejä on voitu mukauttaa yrityksesi asetuksissa.

Näytettävien elementtien valitseminen

Voit halutessasi piilottaa kaaviosta projektit, tehtävät tai poissaolot.

 1. Avaa osaston henkilöiden aikataulukaavio.

 2. Napsauta kaavion yläosassa Näytä.

 3. Valitse näytettävät elementit ja napsauta sitten Tallenna.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Henkilöt

Henkilöiden suodattaminen

Voit suodattaa kaaviossa näkyviä henkilöitä nimen tai varsinaisen tiimin perusteella. Näin voit rajata pitkästä listasta näkyville vain osan henkilöistä.

 1. Avaa osaston henkilöiden aikataulukaavio.

 2. Suodata henkilöitä seuraavasti:

  • Jos haluat suodattaa henkilöitä nimen perusteella, kirjoita osa henkilön nimestä Nimi-kenttään ja paina Enter.

  • Jos haluat suodattaa henkilöitä heidän varsinaisen tiiminsä perusteella, kirjoita osa tiimin nimestä tai lyhenteestä Tiimit-kenttään ja paina Enter.

  • Jos haluat poistaa suodatusehdon, tyhjennä kenttä ja paina Enter.

Henkilön korostaminen

Voit valita henkilön napsauttamalla tai nuolinäppäimillä. Valitun henkilön rivi korostuu vihreällä.

Vinkki: Voit avata valitun henkilön tiedot painamalle Enteriä.

Poissaolot

Poissaolon lisääminen

Voit lisätä osaston henkilöiden aikataulukaaviossa henkilöille poissaoloja päivän tarkkuudella. Lisää lyhyemmät poissaolot henkilön tietojen kautta.

 1. Avaa osaston henkilöiden aikataulukaavio.

 2. Kaavion vasemmassa osassa näkyvät käytettävissä olevat poissaolotyypit ja poissaolopäivien määrät tyypeittäin. Lisää henkilölle poissaolo vetämällä haluamasi poissaolotyypin värikoodi hänen rivilleen kaavion kalenteriosaan. Kun päästät poissaolosta irti, sen alkuaika kiinnittyy kalenterin tarkkuudesta riippuen lähimpään vasemmalla olevaan päivän tai viikon alkuun.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos haluat muuttaa poissaolon aikaa, tee jokin seuraavista:

  • Siirrä poissaoloa vetämällä.

  • Siirrä poissaolon alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä poissaolon loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Näin lisätty poissaolo on vahvistamaton eikä siihen ole kirjattu syytä eli nimeä. Jos yrityksesi toimintamalliin kuuluu nimetä ja vahvistaa poissaolot, voit muokata tiimisi varsinaisille jäsenille lisäämiäsi poissaoloja.

Poissaolon poistaminen

Poissaolon voi poistaa, jos sen tila on Vahvistamaton.

 1. Avaa osaston henkilöiden aikataulukaavio.

 2. Napsauta haluamaasi poissaoloa hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Poista.

Katso myös