Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Osaston henkilöiden aikataulut

Voit tarkastella osaston tiimien varsinaisten jäsenten tehtäviä ja projektivarauksia sekä tarkastella ja hallita heidän poissaolojaan tarkoitukseen erikoistuneessa kaaviossa. Voit käyttää kaaviota, jos sinulla on käyttöoikeus osastojen hallintaan ja kalenteriin.

Osaston henkilöiden aikataulukaavion avaaminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Osastot-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene osaston sivulle napsauttamalla osaston rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 5. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Henkilöiden aikataulut.

Osaston henkilöiden aikataulukaavion osat

Alla olevaan kuvaan on merkitty osaston henkilöiden aikataulukaavion olennaisimmat osat.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Osaston henkilöt Osastoon kuuluvat henkilöt, joiden oletusosasto kyseinen osasto on.

 2. Poissaolojen yhteenveto Henkilöiden poissaolopäivien määrät poissaolotyypeittäin.

 3. Henkilöiden aikataulut Henkilöiden tehtävät, projektivaraukset ja poissaolot.

 4. Tämä hetki Punainen viiva näyttää kuluvan hetken.

Henkilöiden suodattaminen nimen ja tiimin perusteella

Voit halutessasi suodattaa kaaviossa näkyviä henkilöitä heidän nimensä tai heidän varsinaisen tiiminsä perusteella.

 1. Avaa osaston henkilöiden aikataulukaavio.

 2. Suodata henkilöitä seuraavasti:

  • Jos haluat suodattaa henkilöitä nimen perusteella, kirjoita osa henkilön nimestä Nimi-kenttään ja paina Enter.

  • Jos haluat suodattaa henkilöitä heidän varsinaisen tiiminsä perusteella, kirjoita osa tiimin nimestä tai lyhenteestä Tiimit-kenttään ja paina Enter.

  • Jos haluat poistaa suodatusehdon, tyhjennä kenttä ja paina Enter.

Poissaolon lisääminen

Voit lisätä osaston henkilöiden aikataulukaaviossa henkilöille poissaoloja päivän tarkkuudella. Lisää lyhyemmät poissaolot henkilön tietojen kautta.

 1. Avaa osaston henkilöiden aikataulukaavio.

 2. Kaavion vasemmassa osassa näkyvät käytettävissä olevat poissaolotyypit ja poissaolopäivien määrät tyypeittäin. Lisää henkilölle poissaolo vetämällä haluamasi poissaolotyypin värikoodi hänen rivilleen kaavion kalenteriosaan. Kun päästät poissaolosta irti, sen alkuaika kiinnittyy kalenterin tarkkuudesta riippuen lähimpään vasemmalla olevaan päivän tai viikon alkuun.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos haluat muuttaa poissaolon aikaa, tee jokin seuraavista:

  • Siirrä poissaoloa vetämällä.

  • Siirrä poissaolon alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä poissaolon loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Näin lisätty poissaolo on vahvistamaton eikä siihen ole kirjattu syytä eli nimeä. Jos yrityksesi toimintamalliin kuuluu nimetä ja vahvistaa poissaolot, voit muokata tiimisi varsinaisille jäsenille lisäämiäsi poissaoloja.

Poissaolon poistaminen

Poissaolon voi poistaa, jos sen tila on Vahvistamaton.

 1. Avaa osaston henkilöiden aikataulukaavio.

 2. Napsauta haluamaasi poissaoloa hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Poista.

Katso myös