Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän aikatauluttaminen

Tehtävälle voidaan valita aikaikkuna, eli aikaväli jonka sisällä se suoritetaan, tai suunniteltu aika, eli täsmällinen hetki jolloin se suoritetaan. Tehtävällä voi myös olla molemmat. Asiakkaalta voidaan esimerkiksi saada aikaikkunan, jonka puitteissa vastuuhenkilö valitsee tehtävälle tarkan suorittamisajan.

Tehtävän aikaikkunan valitseminen

Valmiiden aikaikkunoiden käyttäminen

Broker Site Managerissa on joukko ennalta määriteltyjä aikaikkunoita, kuten Tänään, Tällä viikolla ja Ensi vuonna. Jos tehtävällä ei vielä ole suunniteltua aikaa ja haluat käyttää tehtävässä jotain näistä aikaikkunoista, voit tehdä sen seuraavasti:

  1. Mene tehtävän sivulle.

  2. Napsauta Perustiedot-osiossa Aikaikkunan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauta sitten haluamaasi aikaikkunaa.

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vapaasti määriteltävän aikaikkunan valitseminen

Jos tehtävän aikaikkunaksi ei sovi mikään valmiista aikaikkunoista, aikaikkuna valitaan muokkaamalla tehtävän perustietoja.

Aikaikkunan lisääminen projektin Gantt-kaaviossa

Projektin Gantt-kaaviossa voit lisätä tehtävälle aikaikkunaksi kuluvan päivän, viikon tai kuukauden. Lue lisää ohjeesta Projektin Gantt-kaavio.

Aikaikkunan poistaminen

Jos tehtävällä on vain aikaikkuna eikä suunniteltua aikaa, aikaikkunan voi poistaa helposti tehtävän sivulta:

  1. Mene tehtävän sivulle.

  2. Napsauta Aikaikkunan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauta sitten Poista aika.

Jos tehtävällä on aikaikkunan lisäksi suunniteltu aika, aikaikkuna poistetaan muokkaamalla tehtävän perustietoja.

Tehtävän suunnitellun ajan valitseminen

Suunnitellun ajan valitseminen tehtävän Gantt-kaaviossa

Tehtävä kannattaa aikatauluttaa Gantt-kaaviossa, koska sieltä näet, milloin tehtävään käytettävissä olevat resurssit ovat vapaita. Lue lisää ohjeesta Tehtävän Gantt-kaavio.

Suunnitellun ajan valitseminen projektin Gantt-kaaviossa

Projektin Gantt-kaaviossa voit aikatauluttaa projektin tehtävät kerralla. Lue lisää ohjeesta Projektin Gantt-kaavio.

Suunnitellun ajan valitseminen tehtävän tiedoissa

Tehtävän suunniteltu aika on hyvä valita tehtävän Gantt-kaaviossa, koska siellä näet, milloin tehtävän resurssit ovat vapaita. Voit kuitenkin valita suunnitellun ajan myös muokkaamalla tehtävän perustietoja.