Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tehtävän aikatauluttaminen

Tehtävälle voidaan valita aikaikkuna, eli aikaväli jonka sisällä se suoritetaan, tai suunniteltu aika, eli täsmällinen hetki jolloin se suoritetaan. Tehtävällä voi myös olla molemmat. Asiakkaalta voidaan esimerkiksi saada aikaikkunan, jonka puitteissa vastuuhenkilö valitsee tehtävälle tarkan suorittamisajan.

Tehtävän aikaikkunan valitseminen

Valmiiden aikaikkunoiden käyttäminen

Broker Site Managerissa on joukko ennalta määriteltyjä aikaikkunoita, kuten Tänään, Tällä viikolla ja Ensi vuonna. Jos tehtävällä ei vielä ole suunniteltua aikaa ja haluat käyttää tehtävässä jotain näistä aikaikkunoista, voit tehdä sen seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Perustiedot-osiossa Aikaikkunan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauta sitten haluamaasi aikaikkunaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vapaasti määriteltävän aikaikkunan valitseminen

Jos tehtävän aikaikkunaksi ei sovi mikään valmiista aikaikkunoista, aikaikkuna valitaan muokkaamalla tehtävän perustietoja.

Aikaikkunan poistaminen

Jos tehtävällä on vain aikaikkuna eikä suunniteltua aikaa, aikaikkunan voi poistaa helposti tehtävän sivulta:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Aikaikkunan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauta sitten Poista aika.

Jos tehtävällä on aikaikkunan lisäksi suunniteltu aika, aikaikkuna poistetaan muokkaamalla tehtävän perustietoja.

Tehtävän suunnitellun ajan valitseminen

Suunnitellun ajan valitseminen tehtävän Gantt-kaaviossa

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 3. Tehtävä näkyy kaavion yläosassa ja tehtävään mahdollisesti lisätyt resurssit aikatauluineen kaavion alaosassa. Jos haluat lähentää, loitontaa tai siirtää kalenterin näkymää, tee jokin seuraavista:

  • Lähennä kalenteria napsauttamalla kaavion alinta otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin lähentää.

  • Loitonna kalenteria napsauttamalla kaavion toisiksi ylintä otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin loitontaa.

  • Siirry eteen tai taakse vierittämällä sivua oikealle tai vasemmalle. Jos tulet vieritettävän alueen loppuun, napsauta kalenterin kolmannen otsikkorivin oikeaa tai vasenta reunaa.

 4. Siirrä tehtävä siihen kohtaan kalenterissa, johon haluat sen aikatauluttaa, vetämällä tehtävän janaa keskeltä. Kun päästät tehtävästä irti, sen alkuaika kiinnittyy vasemmalla lähimpänä olevaan harmaaseen pystyviivaan. Huomaa, että näkymän loitonnustaso vaikuttaa siihen, mitä pystyviivat merkitsevät. Lähimmällä tasolla voit aikatauluttaa tehtäviä 15 minuutin tarkkuudella.

 5. Jos haluat pidentää tai lyhentää tehtävän kestoa, tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirrä tehtävän alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä tehtävän loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Suunnitellun ajan valitseminen projektin Gantt-kaaviossa

Projektin Gantt-kaaviossa voit aikatauluttaa projektin tehtävät kerralla. Voit suunnitella aikataulut joko vetämällä tehtävien janat haluamasi pituisiksi tai syöttämällä aloitus- ja lopetuspäivät tehtävien riveille.

Tehtävien aikatauluttaminen vetämällä

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 3. Projektin aliprojektit ja tehtävät näkyvät kaavion yläosassa ja käytettävissä olevat resurssit aikatauluineen kaavion alaosassa. Jos haluat lähentää, loitontaa tai siirtää kalenterin näkymää, tee jokin seuraavista:

  • Lähennä kalenteria napsauttamalla kaavion alinta otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin lähentää.

  • Loitonna kalenteria napsauttamalla kaavion toisiksi ylintä otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin loitontaa.

  • Siirry eteen tai taakse vierittämällä sivua oikealle tai vasemmalle. Jos tulet vieritettävän alueen loppuun, napsauta kalenterin kolmannen otsikkorivin oikeaa tai vasenta reunaa.

 4. Siirrä tehtävä siihen kohtaan kalenterissa, johon haluat sen aikatauluttaa, vetämällä tehtävän janaa keskeltä. Kun päästät tehtävästä irti, sen alkuaika kiinnittyy vasemmalla lähimpänä olevaan harmaaseen pystyviivaan. Huomaa, että näkymän loitonnustaso vaikuttaa siihen, mitä pystyviivat merkitsevät. Lähimmällä tasolla voit aikatauluttaa tehtäviä 15 minuutin tarkkuudella.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Jos haluat pidentää tai lyhentää tehtävän kestoa, tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirrä tehtävän alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä tehtävän loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Tehtävien aikatauluttaminen päivämäärät syöttämällä

Jos tehtävien aikatauluttaminen vetämällä on työlästä, voit syöttää aloitus- ja lopetuspäivät tehtävien riveille Gantt-kaaviossa. Aloituksen ja lopetuksen kellonajaksi tallentuu tällöin työpäivän alkuaika ja loppuaika. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8 ja päättyy kello 16, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikoja yrityksesi asetuksissa.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 3. Projektin aliprojektit ja tehtävät näkyvät kaavion yläosassa. Napsauta kaavion vasemmassa reunassa tehtävän aloituspäivän solua. Se on ID:n oikealla puolella olevassa sarakkeessa.

 4. Kirjoita soluun tehtävän aloituspäivä ja paina Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Lopetuspäiväksi täydentyy automaattisesti sama päivä, jonka syötit aloitukseksi. Jos haluat muokata sitä, napsauta lopetuspäivän solua, kirjoita haluamasi lopetuspäivä ja paina Enteriä.

Vinkki: Syötettäviä päivämääriä ei ole pakko kirjoittaa kokonaan. Jos jätät vuoden tai kuukauden pois, sinun oletetaan tarkoittavan kuluvaa kuukautta ja kuluvaa vuotta. Voit siis syöttää esimerkiksi kuluvan kuukauden ensimmäisen päivän kirjoittamalla soluun 1.

Suunnitellun ajan valitseminen tehtävän tiedoissa

Tehtävän suunniteltu aika on hyvä valita tehtävän Gantt-kaaviossa, koska siellä näet, milloin tehtävän resurssit ovat vapaita. Voit kuitenkin valita suunnitellun ajan myös muokkaamalla tehtävän perustietoja.