Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostotilauksen vastaanottaminen

Voit kirjata ostotilauksen vastaanotetuksi joko osittain tai kokonaan. Vastaanottamasi nimikkeet kirjautuvat ostotilauksen varastoon, ja ostotilauksen tilaksi vaihtuu joko Saavutettu tai Osittain saavutettu.

Voit kirjata ostotilauksen vastaanotetuiksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Sinulla on käyttöoikeus toimitustarpeisiin.

  • Ostotilauksen tila on Tilattu, Osittain saavutettu tai Saavutettu.

Ostotilaus tai osa siitä kirjataan vastaanotetuksi seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

  2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Vastaanota.

  4. Vastaanotetaan-sarakkeeseen on täydennetty automaattisesti kunkin nimikkeen saapumatta oleva määrä. Jos saapuneet määrät eivät vastaa saapumattomia, muokkaa määriä.

  5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Katso myös