Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Kohteiden tehtäväpohjat

Kohteiden tehtäväpohjien avulla voit luoda kohteille tehtäviä, joiden myyntiyksiköt ja suunniteltu sisältö määräytyvät tehtäväpohjan ja kohteen tietojen perusteella.

Miten kohteiden tehtäväpohjat toimivat?

Kohteiden tehtäväpohjien avulla voidaan luoda tehtäviä, joiden myyntiyksiköt, ja siten myös suunniteltu sisältö, muodostuvat automaattisesti tehtäväpohjan tietoja ja kohteen tietoja yhdistellen. Samasta tehtäväpohjasta luotuihin tehtäviin voi siis muodostua eri myyntiyksiköt.

Jos yrityksesi esimerkiksi kalibroi kameroita ja kalibrointityön sisältö riippuu kamerasta, työlle voidaan muodostaa tehtäväpohjat seuraavasti:

 • Tuoterekisteriin luodaan kalibrointityössä tarvittavat tuoterakenteet.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Kameroiden kohdetyyppiin lisätään kenttä myyntiyksikkötiedolle.

 • Kunkin kameran tietoihin tallennetaan myyntiyksikkötieto eli yhden tai useamman tuoterakenteen koodi, josta kyseisen kameran kalibrointityö koostuu.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Kalibroinnille luodaan tehtäväpohja, jonka tietoihin tallennetaan, mistä kohdetyypin kentästä kalibrointityön myyntiyksiköt otetaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Kohteen tietoihin voidaan tallentaa usean myyntiyksikön koodi, kun koodit erotetaan toisistaan pilkulla.

Tehtäväpohjan lisääminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohteiden tehtäväpohjat ‑rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Broker Site Manager listaa yrityksesi ympäristöön lisätyt kohdetyypit. Näytä kohdetyypin tehtäväpohjat napsauttamalla kohdetyypin vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta Lisää.

 5. Kirjoita ilmestyneeseen kenttään tehtäväpohjan nimi ja paina sitten Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Myyntiyksikön koodin valitseminen tehtäväpohjaan

Myyntiyksikön koodiksi valitaan jokin kohdetyypin kentistä.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohteiden tehtäväpohjat ‑rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Broker Site Manager listaa yrityksesi ympäristöön lisätyt kohdetyypit. Näytä kohdetyypin tehtäväpohjat napsauttamalla kohdetyypin vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Näytä tehtäväpohjan tiedot napsauttamalla tehtäväpohjan vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 5. Napsauta tehtäväpohjan alla Lisää.

 6. Napsauta ilmestyneessä luettelossa Myyntiyksikön koodi.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 7. Napsauta viereen ilmestyneessä luettelossa sitä kenttää, josta myyntiyksikön koodi otetaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 8. Napsauta rivin oikeassa reunassa Lisää.

Tehtävän luominen kohteen tehtäväpohjasta

Tehtäväpohjat ovat automaattisesti käytössä, kun kohteelle luodaan tehtäviä. Jos kohteen kohdetyypillä on yksi tehtäväpohja, kohteelle luodut tehtävät käyttävät sitä. Jos tehtäväpohjia on useita, voit tehtävää luodessasi valita, mitä niistä käytetään.