Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Myyntilaskujen reklamaatioiden käsitteleminen

Reklamaation kirjaaminen

Kun myyntilasku kirjataan reklamoiduksi, Broker Site Manager vaihtaa myyntilaskun tilaksi Reklamoitu ja luo reklamaation tarkempaa käsittelyä varten tehtävän. Tehtävä ohjataan yleensä laskutetun tehtävän vastuuhenkilölle, joka on laatinut reklamaatioon päätyneen laskutusaineiston.

Voit kirjata myyntilaskuja reklamoiduksi, jos sinulla on käyttöoikeus myyntilaskuihin tai myyntilaskujen reklamaatioihin.

 1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

 2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Reklamaatio.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Broker Site Manager luo reklamaation käsittelyä varten tehtävän. Jos sinulla on mallitehtäviä, voit valita, luodaanko tehtävä mallitehtävästä. Tee jokin seuraavista:

  • Jos sinulla ei ole mallitehtäviä, vahvista reklamaatiotehtävän luonti napsauttamalla Lisää.

  • Jos sinulla on mallitehtäviä ja haluat luoda tehtävän mallitehtävästä, valitse mallitehtävä napsauttamalla sitä ja napsauta sitten Lisää.

  • Jos sinulla on mallitehtäviä mutta haluat luoda tehtävän ilman mallitehtävää, napsauta Luo uusi tehtävä -tekstin alla OK.

 5. Täydennä tehtävän perustiedot ja tarvittaessa suunniteltu sisältö sekä resurssit. Reklamaatiotehtävän vastuuhenkilöksi valitaan yleensä sen tehtävän vastuuhenkilö, jota reklamaatio koskee.

 6. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Huomaa: Jos reklamoituun myyntilaskuun kirjataan suoritus, myyntilasku vapautuu reklamaatiosta automaattisesti eli sen tilaksi tulee joko Maksettu, Osasuoritettu tai Ylisuoritettu.

Kirjatun reklamaation käsitteleminen

Reklamaation käsittelyn ajaksi kannattaa käynnistää reklamaatiota kirjatessa luotu tehtävä. Näin voidaan seurata laskutukseen ja laskujen reklamaatioihin käytettyä aikaa.

Reklamoidun laskun hyvittäminen

Jos reklamaatio on aiheellinen, myyntilasku voidaan korjata hyvityslaskulla. Hyvityslasku kumoaa koko alkuperäisen myyntilaskun.

 1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

 2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Hyvitä.

 4. Kirjoita Hyvityksen peruste ja napsauta sitten sivun alareunassa Hyvitä.

Broker Site Manager vaihtaa myyntilaskun tilaksi Hyvitetty ja palauttaa myyntilaskun laskutusrivien tehtävät tilaan Laskutusaineisto laadinnassa.

Myyntilaskun hyvittämisen jälkeen:

Reklamaation hylkääminen tai peruuttaminen

Jos reklamoitua myyntilaskua ei hyvitetä tai jos asiakas peruu reklamaationsa, myyntilasku vapautetaan reklamaatiosta seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

 2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Vapauta reklamaatiosta.

 4. Vahvista reklamaation peruuttaminen napsauttamalla Ok.

Kun myyntilaskun tila on Hyvitetty, voit tulostaa hyvityslaskun.

 1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

 2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Tulosta lasku.

 4. Napsauta Hyvityslasku. Hyvityslasku avautuu PDF-tiedostoon, jonka voit tulostaa tai tallentaa ja lähettää asiakkaalle.

Katso myös