Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Päätehtävät ja alitehtävät

Yksittäinen tehtävä voi jakautua useaan työvaiheeseen eli alitehtävään. Alitehtävät voidaan luoda jo tehtävää suunniteltaessa tai ne voivat syntyä tehtävää suoritettaessa.

Mitä pää- ja alitehtävät ovat?

Päätehtävä on tehtävä, joka koostuu useasta erillisestä työvaiheesta eli alitehtävästä. Alitehtävät näkyvät päätehtävän sivulla Alitehtävät-luettelossa.

Alitehtäviä syntyy seuraavilla tavoilla:

 • Tehtävä jaetaan alitehtäviksi tehtävää suunniteltaessa.

 • Tehtävä lopetetaan ennen kuin se on valmis ja sille muodostetaan automaattisesti jatkotehtävä.

 • Olemassa oleva tehtävä lisätään toisen tehtävän alitehtäväksi.

Tehtävä kannattaa jakaa jo suunnitteluvaiheessa alitehtäviksi, jos työ koostuu erillisistä vaiheista, jotka on tehtävä tietyssä järjestyksessä, esimerkiksi esitöistä ja varsinaisesta työstä.

Huomaa: Tehtävän voi jakaa alitehtäviksi tehtävän vastuuhenkilö, tehtävään omasta yrityksestä resursoidut henkilöt sekä tehtävän projektin projektipäällikkö ja projektinhoitaja. Näistä vain vastuuhenkilöillä ja tehtävän projektin projektipäälliköillä on yleensä oikeus muokata tehtävää. Alitehtävää voi kuitenkin muokata sen luonut henkilö siihen saakka, kunnes alitehtävän tila on Meneillään.

Tehtävän jakaminen alitehtäviksi

Tehtävä, joka ei ole minkään muun tehtävän alitehtävä, voidaan jakaa alitehtäviksi seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Jaa alitehtäviksi.

 4. Vahvista tehtävän jakaminen napsauttamalla Lisää.

Näin luotujen alitehtävien nimi ja kuvaus ovat samoja kuin päätehtävän. Siksi seuraavaksi kannattaa muokata alitehtävien kuvauksia kuvaavammiksi.

Jos tehtävä koostuu useammasta kuin kahdesta vaiheesta, lisää myös muut alitehtävät.

Alitehtävän lisääminen päätehtävän sivulta

Tehtävään voidaan lisätä alitehtäviä, jos se on jo kertaalleen jaettu alitehtäviksi tai jos sille on muuten syntynyt alitehtäviä. Alitehtäville ei voi lisätä alitehtäviä, mutta alitehtävän sivulta voidaan lisätä uusia alitehtäviä sen päätehtävään.

Tehtävään lisätään alitehtävä seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Alitehtävät-luettelon oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Lisää alitehtävä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Näin luodun alitehtävän nimi ja kuvaus ovat samoja kuin päätehtävän. Siksi seuraavaksi kannattaa muokata alitehtävän kuvausta kuvaavammaksi.

Alitehtävän lisääminen toisen alitehtävän sivulta

Voit lisätä päätehtävään uusia alitehtäviä olemassa olevien alitehtävien sivuilta.

 1. Mene alitehtävän sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää alitehtävä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Vahvista alitehtävän lisääminen napsauttamalla Lisää.

Näin luodun alitehtävän nimi ja kuvaus ovat samoja kuin päätehtävän. Siksi seuraavaksi kannattaa muokata alitehtävän kuvausta kuvaavammaksi.

Olemassa olevan tehtävän lisääminen alitehtäväksi

Tehtävään voidaan lisätä alitehtäviä, jos se on jo kertaalleen jaettu alitehtäviksi tai jos sille on muuten syntynyt alitehtäviä.

Olemassa oleva tehtävä lisätään tehtävän alitehtäväksi seuraavasti:

 1. Mene päätehtävän sivulle.

 2. Napsauta Alitehtävät-luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Kirjoita osa haluamasi tehtävän nimestä tai ID:stä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse tehtävä hakutuloksista napsauttamalla sitä ja napsauta sitten OK.

Alitehtävän erottaminen päätehtävästä

Jos erotat alitehtävän päätehtävästä, siitä tulee entisen päätehtävänsä seuraava tehtävä. Jos haluat sen sijaan poistaa alitehtävän kokonaan, katso Tehtävien poistaminen.

Alitehtävä erotetaan päätehtävästä seuraavasti:

 1. Mene päätehtävän sivulle.

 2. Napsauta Alitehtävät-luettelon alareunassa miinusmerkkiä Miinusmerkki.

 3. Valitse erotettavat alitehtävät napsauttamalla niitä ja napsauta sitten OK. Entiset alitehtävät näkyvät tämän jälkeen tehtävän Seuraavat-luettelossa.

Kaikkien alitehtävien erottaminen päätehtävästä

 1. Mene päätehtävän sivulle.

 2. Napsauta Alitehtävät-luettelon oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Erota alitehtävät.