Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Havainnon perustietojen muokkaaminen

Voit muokata havaintoa, jos sinulla on käyttöoikeus havaintoihin ja jos olet havainnon vastuuhenkilö tai kirjaaja.

 1. Napsauta päävalikossa Havainnot.

 2. Etsi havainto ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu muokattavissa olevat tiedot.

  • Tyyppi Valittavissa olevat havaintotyypit määritellään yrityksesi asetuksissa.

  • Prioriteetti Valittavissa olevat prioriteetit määritellään havaintotyyppien yhteydessä.

  • Tila Jokin seuraavista:

   • Avoinna Havainto on kirjattu mutta vastuuhenkilö ei ole vielä ottanut sitä käsittelyyn.

   • Käsittelyssä Vastuuhenkilö on ottanut havainnon käsittelyyn. Avoinna oleva havainto siirtyy automaattisesti tilaan Käsittelyssä, kun havainnolle luodaan tehtävä tai projekti.

   • Käsitelty Havainto on loppuun käsitelty.

  • Kuvaus Havainnon kuvaus.

  • Tehtävä Tehtävä, jonka yhteydessä havainto on luotu. Voit vaihtaa tehtävän plusmerkistä.

   Tehtävää ei voi lisätä jälkikäteen. Jos havaintoa ei siis ole luotu tehtävän sivulta tai sille ei ole BSM Mobiilissa luotaessa valittu tehtävää, tehtävä ja plusmerkki eivät tule näkyviin.

  • Projekti Projekti, jonka yhteydessä havainto on luotu. Voit vaihtaa projektin plusmerkistä.

   Projektia ei voi lisätä jälkikäteen. Jos havaintoa ei siis ole luotu projektille tai tehtävälle, jolla on projekti, projekti ja plusmerkki eivät tule näkyviin.

  • Vastuuhenkilö Henkilö, joka vastaa havainnon käsittelystä.

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.