Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Asiakaspalautteen laatiminen

Vaatimukset asiakaspalautteen laatimiseen

Asiakaspalautteen voi tehdä käyttäjä jolla on siihen vaadittavat oikeudet.

Uuden kyselyn laatiminen

Asiakaspalautteen löydät rataskuvakkeen takaa. Täällä voit laatia uuden kyselyn ja myös muokata vanhoja kyselyitä.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Asiakaspalaute-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle. Näkymään avautuu kyselyt ja kysymykset.

 3. Napsauta asiakaspalaute sivulla Kyselyt-luettelon alapuolella olevaa plusmerkkiä Plusmerkki.

 4. Anna kyselylle nimi ja napsauta Lisää-nappia.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Asiakapalautteen tiedot

Asiakaspalautteen kyselyn tiedoissa näkyy oikeassa sarakkeessa Email- ja Form text-otsikot.

Email: tähän tallentuu kielikohtaisesti asiakaspalaute kyselyn viestitiedot, jotka siirtyvät sähköpostiviestin tiedoiksi. Voit halutessasi muokata tätä tekstiä. Muokkauksen jälkeen pitää napsauttaa Tallenna-nappia tallentaakseen muutetut tiedot.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Form text: tähän tallentuu kielikohtaisesti asikaspalaute kyselyn leipäteksti, eli itse kyselyyn tuleva alustusosio. Esikatselu-nappia painamalla näet tämän tekstin ja miltä kysely näyttää. Voit halutessasi muokata tätä tekstiä. Muokkauksen jälkeen pitää napsauttaa Tallenna-nappia tallentaakseen muutetut tiedot.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Kysymysten laatiminen

Kyselyssä pitää olla kysymykset. Aloita laatimalla uudet kysymykset tai käyttämällä olemassa olevia kysymyksiä.

 1. Napsauta asiakaspalaute sivulla Kysymykset-luettelon alapuolella olevaa plusmerkkiä Plusmerkki.

 2. Näytölle avautuu Tyyppi-valintalista ja Teksti-kenttä. Voit valita seuraavista tyypeistä:

  • Kyllä / Ei
  • Pisteytys 0 - 5
  • Pisteytys 0 - 10
  • Valinta
  • Sanallinen
 3. Valinta kysymystyypillä voit luoda kysymyksiä jossa on erilaisia vaihtoehtoja. Alle avautuvaan Teksti-kenttään kirjoitetaan kysymyksen otsikko.

 4. Lisäät vaihtoehtoja napsauttamalla [Lisää]-nappia. Valinta-vaihtoehto kirjoitetaan oikealla olevaan Tiedot-kenttään oikean kielen alle. Lopuksi napsautetaan Tallenna-nappia. Toista tätä niin monta kertaa kuin on vastausvaihtoehtoja.

 5. Sanallinen kysymystyyppi antaa asikkaalle mahdollisuuden omin sanoin kertoa mielipiteensä. Tyypin alle avautuvaan Teksti-kenttään kirjoitat kysymykselle otsikon. Napsauta lopuksi Lisää-nappia.

 6. Vaihtoehtojen järjestystä voidaan siirtää tarttumalla vaihtoehdon perässä olevasta kaksoisnuolesta ja siirtämällä vaihtoehto haluttuun paikkaan.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Kysymysten liittäminen kyselyyn

Kyselyyn pitää liittää kysymyksiä. Voit valita laadituista kysymyksistä tai laatia kysymyksiä lisää.

Valitse haluttu kysymys raahaamalla kysymys halutun kyselyn alle. Toisen ja seuraavan kysymyksen kohdalla voit valita mihin valittu kysymys sijoittuu tiputtamalla raahattu kysymys ennen tai jälkeen jo valittuja kysymyksiä.

Kysymysten järjestystä voit vaihtaa siirtymällä siirrettävän kysymyksen kohdalle ja raahaamalla se oikeaan paikkaan.

Kysymyksen poisto kyselystä onnistuu painamalla kyselyssä kysymyksen perässä olevaa Poista-tekstiä.

Katso myös