Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Kohdetyypit

Kohteet tallennetaan Broker Site Manageriin kohdetyypeittäin. Jos yritys esimerkiksi huoltaa seurantakameroita, kameroille voidaan luoda oma kohdetyyppinsä.

Kohdetyypin asetuksissa määritellään, mitä kenttiä kohdetyypillä on eli minkälaisia tietoja kohteesta voidaan tallentaa. Esimerkiksi kameran tietoihin voitaisiin tallentaa sen malli tai seuraava vuosihuoltopäivä.

Kohdetyypeille voidaan myös lisätä huoltolomakkeita, joita käytetään huoltotehtävien suorittamiseen. Huoltolomake listaa asiat, jotka kohteesta on huollossa käytävä läpi, ja huoltohenkilö kirjaa läpi käymänsä asiat lomakkeeseen.

Voit hallita yrityksesi kohdetyyppejä, jos sinulla on käyttöoikeus kohdetyyppien hallintaan.

Kohdetyypin luominen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohdetyypit-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Napsauta kohdetyyppien listan alla plusmerkkiä Plusmerkki.

 4. Kirjoita kohdetyypin nimi Name-kenttään.

 5. ECode-kentässä määritetään kuvake, jolla kohdetyypin kohteet näkyvät kartalla. Voit valita kuvakkeeksi joko pienen tai suuren punaisen pallon. Jos haluat käyttää suurta palloa Kuvankaappaus Broker Site Managerista, kirjoita Ecode-kenttään A10. Jos haluat käyttää pientä palloa Kuvankaappaus Broker Site Managerista, kirjoita ECode-kenttään A01.

 6. Tallenna kohdetyyppi napsauttamalla valintamerkkiä Valintamerkki.

Kohdetyypin tyypiksi tulee oletuksena Noodi. Jos haluat käyttää eri tyyppiä – jos kohdetyyppi edustaa esimerkiksi kaapeleita – muokkaa kohdetyypin tietoja.

Kohdetyypin muokkaaminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohdetyypit-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Napsauta kohdetyypin rivillä muokkauskuvaketta Edit.

 4. Tee tarvittavat muutokset. Voit muokata seuraavia tietoja:

  • Name Kohdetyypin nimi.

  • Type Kohdetyypin tyyppi. Jompikumpi seuraavista:

   • Noodi Käytetään kohteissa, joiden sijainti voidaan määritellä yhdellä koordinaatilla. Useimmat kohteet ovat noodeja.

   • Vektori Käytetään kohteissa, joiden sijainti määritellään koordinaattien listana. Esimerkiksi kaapelit ovat vektoreita: niillä on vähintään alkupiste ja loppupiste.

  • ECode Määrittää Noodi-tyyppisen kohdetyypin karttakuvakkeen eli kuvakkeen, jolla kohdetyypin kohteet näkyvät kartalla. Kentän arvo on jompikumpi seuraavista:

   • A10 Kuvankaappaus Broker Site Managerista

   • A01 Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Tallenna muutokset napsauttamalla valintamerkkiä Valintamerkki.

Kentän lisääminen kohdetyyppiin

Kohdetyypin kenttiin tallennetaan kohdetyyppikohtaisia tietoja. Esimerkiksi seurantakameroiden kohdetyyppiin voisi kuulua kenttä kameran sarjanumerolle.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohdetyypit-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Napsauta haluamasi kohdetyypin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta ilmestyneen listan alapuolella plusmerkkiä Plusmerkki.

 5. Kirjoita kentän nimi ilmestyneeseen tekstikenttään.

 6. Valitse kentän tyyppi napsauttamalla sitä tekstikentän vieressä olevassa luettelossa. Valittavissasi ovat seuraavat vaihtoehdot:

  • Valinta Kenttään tallennetaan tieto, joka valitaan valmiiksi määritellyistä vaihtoehdoista. Voidaan esimerkiksi valita, onko seurantakameran tyyppi kiinteä kamera vai kääntöpääkamera.

  • Merkkijono Kenttään tallennetaan tekstiä.

  • Merkkijono (salattu) Kenttään tallennetaan tekstiä, joka näkyy vain kohteen omistajille ja omistajien valitsemille luotetuille osapuolille. Lue lisää ohjeesta Kohteen luottamuksellisuuden hallinta.

  • Pvm Kenttään tallennetaan päivämäärä.

  • Numeerinen Kenttään tallennetaan numeerista tietoa.

 7. Tallenna kenttä napsauttamalla valintamerkkiä Valintamerkki.

 8. Jos valitsit kentän tyypiksi Valinta, määritä valittavissa olevat vaihtoehdot seuraavasti:

  • Napsauta kentän vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  • Napsauta ilmestyneessä listassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  • Kirjoita vaihtoehdon nimi ilmestyneeseen kenttään.

  • Tallenna vaihtoehto napsauttamalla valintamerkkiä Valintamerkki.

Kohdetyypin kuvakkeen määrittäminen

Kohdetyypin kuvake näkyy Broker Site Managerin kohdelistoissa.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohdetyypit-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Napsauta haluamasi kohdetyypin rivillä kuvakuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 4. Napsauta avautuneessa ikkunassa Valitse tiedosto tai Selaa (painikkeen teksti riippuu selaimestasi) ja valitse tiedosto koneeltasi.

 5. Napsauta Lisää.

 6. Napsauta Sulje.

Huomaa: Kuvake, jolla kohdetyypin kohteet näkyvät kartalla, määritetään kohdetyypin perustiedoissa. Katso Kohdetyypin muokkaaminen.

Kohdetyyppikohtaisten kenttien näyttäminen kohdelistassa

Kun menet päävalikosta kohteisiin, voit tarkastella kohteita kohdetyyppikohtaisina listoina eli suodattaa kohteet kohdetyypin perusteella käyttäen valmiita suodattimia. Oletuksena kohdetyyppikohtaisissa listoissa kohteista näytetään Koodi, Nimi ja Projekti. Kohdetyypin asetuksissa voit kuitenkin määrittää, että kohdetyyppikohtaisella listalla näytetään myös kohdetyyppikohtaisia kenttiä.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohdetyypit-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Laajenna haluamasi kohdetyypin kentät napsauttamalla kohdetyypin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta kohdetyyppikohtaiseen listaan lisättävän kentän rivillä rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 5. Valitse List position ‑kentästä kuinka monentena kohdetyyppikohtaisena kenttänä kyseinen kenttä näytetään. Kentät luetellaan vasemmalta oikealle, ja kohdetyyppikohtainen kenttä, jonka List position on 1, näkyy ensimmäisenä kohdetyyppikohtaisena kenttänä heti oletuskenttien jälkeen.

 6. Napsauta Tallenna.

Kohdetyypin poistaminen

Kohdetyyppiä, joka on käytössä, ei voi poistaa. Jos haluat poistaa kohdetyypin, vaihda ensin kaikkien siihen kuuluvien kohteiden kohdetyypit tai poista siihen kuuluvat kohteet.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Kohdetyypit-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Napsauta haluamasi kohdetyypin rivillä roskakorikuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 4. Vahvista poisto napsauttamalla valintamerkkiä Valintamerkki.

Katso myös