Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Ostolaskujen tuominen

Jos yrityksesi ympäristössä on otettu käyttöön sähköisten ostolaskujen välityskanava, laskuttajayritykset voivat lähettää ostolaskut välityskanavaan, josta ne tuodaan automaattisesti Broker Site Manageriin ja liitetään tehtäviin. Tehtävään liitetyn ostolaskun nimikkeet kirjautuvat automaattisesti tehtävän toteutumiksi.

Lisätietoja välityskanavan käyttöönotosta saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Laskuttajakohtaisten tuontiasetusten hallinta

Yrityksen asetuksissa määritellään

 • mistä ostolaskusanoman elementistä ostolaskut tunnistetaan kyseisen yrityksen lähettämiksi

 • tuodaanko yrityksen lähettämät ostolaskut välityskanavasta Broker Site Manageriin

 • mistä ostolaskusanoman elementistä ostolaskun tehtävä tunnistetaan.

Voit muokata asetuksia, jos sinulla on hallintakäyttäjän tunnukset Broker Site Manageriin.

 1. Napsauta päävalikossa Yritykset.

 2. Etsi yritys ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Ostolaskujen tuontiasetukset.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Voit muokata seuraavia asetuksia:

  • Yrityksen tunniste XPath-polku ostolaskusanoman elementtiin, joka yksilöi laskuttajayrityksen. Voit valita, sisältääkö elementti OVT-tunnuksen vai Y-tunnuksen.

   Oletuksena TEAPPS-sanomissa INVOICE_CENTER/INVOICES/INVOICE/PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/PARTY_IDENTIFICATION_ID tai toissijaisesti INVOICE_CENTER/INVOICES/INVOICE/PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ORGANIZATION_NUMBER.

   Oletuksena Finvoice-sanomissa Finvoice/SellerOrganisationUnitNumber tai toissijaisesti Finvoice/SellerPartyDetails/SellerPartyIdentifier.

  • Tuo ostolaskut Määrittää, tuodaanko yrityksen lähettämät ostolaskut välityskanavasta Broker Site Manageriin vai ohjataanko ne estettyihin ostolaskuihin.

  • Tehtävän tunniste XPath-polku ostolaskusanoman elementtiin, joka yksilöi tehtävän, johon ostolasku liittyy.

   Kun ostolasku tuodaan välityskanavasta, Broker Site Manager etsii tehtävän, jonka ID vastaa tehtävän tunnistetta, liittää ostolaskun tehtävään ja kirjaa sen nimikkeet tehtävän toteutumiksi.

   Jos asetuksista puuttuu polku tehtävän tunnisteeseen tai ostolaskun tehtävää ei muuten pystytä tunnistamaan, ostolasku tuodaan Broker Site Manageriin tilassa Laadinnassa. Liitä tällainen ostolasku tehtävään itse.

 6. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Kun laskuttajaa ei tunnisteta

Jos välityskanavaan lähetetystä ostolaskusta ei löydy yrityksen tunnistetta, joka vastaisi Broker Site Manageriin kirjatun yrityksen tunnistetta, ostolasku tuodaan Broker Site Manageriin tilassa Laadinnassa. Valitse ostolaskulle tällöin laskuttaja ostolaskun perustietoja muokkaamalla ja liitä ostolasku tehtävään.

Vain oman yrityksen ostolaskujen tuominen

Jos välityskanavaan lähetetään monen yrityksen ostolaskuja ja sieltä halutaan tuoda Broker Site Manageriin vain oman yrityksen tai omien yritysten ostolaskut, se voidaan tehdä kirjaamalla oman yrityksen tietoihin Finvoice-yritystunnus.

Jos oman yrityksesi tai omien yritystesi tietoihin on kirjattu Finvoice-yritystunnus, Broker Site Manager tuo välityskanavasta vain ne ostolaskut, joiden yritystunnus vastaa omien yritystesi Finvoice-yritystunnusta tai OVT-tunnusta. Muut ostolaskut ohjautuvat estettyihin ostolaskuihin.