Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostolaskujen tuominen

Jos yrityksesi ympäristössä on otettu käyttöön sähköisten ostolaskujen välityskanava, laskuttajayritykset voivat lähettää ostolaskut välityskanavaan, josta ne tuodaan automaattisesti Broker Site Manageriin ja liitetään esimerkiksi tehtäviin. Tehtävään liitetyn ostolaskun nimikkeet kirjautuvat automaattisesti tehtävän toteutumiksi.

Lisätietoja välityskanavan käyttöönotosta saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Laskuttajakohtaisten tuontiasetusten hallinta

Laskuttajayrityksen asetuksissa määritellään

 • mistä ostolaskusanoman elementistä ostolaskut tunnistetaan kyseisen yrityksen lähettämiksi

 • tuodaanko yrityksen lähettämät ostolaskut ja hyvityslaskut välityskanavasta Broker Site Manageriin

 • mistä ostolaskusanoman elementistä ostolaskuun liittyvä tehtävä tai muu tietue tunnistetaan.

Voit muokata asetuksia, jos sinulla on hallintakäyttäjän tunnukset Broker Site Manageriin.

 1. Napsauta päävalikossa Yritykset.

 2. Etsi yritys ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Ostolaskujen tuontiasetukset.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Voit muokata seuraavia asetuksia:

  • Yrityksen tunniste Jos laskuttajan yritystunnus on sanomassa jossain muualla kuin skeeman mukaisessa elementissä, määrittele tässä elementin XPath-polku.

  • Tunnistustapa Määrittää, minkä ominaisuuksien perusteella ostolaskurivit tunnistetaan nimikerekisterin nimikkeiksi, jotta ne voidaan lisätä automaattisesti tehtävän, osaston tai projektin toteutumiksi. Kolme vaihtoehtoa:

   • Järjestelmän oletus Nimikkeiden tunnistamiseen käytetään yrityksesi asetuksissa oletukseksi valittua tapaa, joko Laaja tai Normaali. Oletustapaa voi muokata Mercuksen tekninen tuki.

   • Laaja Etsii nimikerekisteristä toimittajatiedon, jossa toimittaja on ostolaskun laskuttaja ja toimittajan koodi nimikkeelle on ostolaskurivin koodi. Voit valita tämän vaihtoehdon, jos ostolaskun laskuttaja toimittaa vain yhdentyyppisiä nimikkeitä, esimerkiksi vain sähkönimikkeitä.

   • Normaali Etsii nimikerekisteristä toimittajatiedon, jossa toimittaja on ostolaskun laskuttaja, toimittajan koodi nimikkeelle on ostolaskurivin koodi, toimittajan yksikkö nimikkeelle on ostolaskurivin yksikkö ja toimittajan nimi nimikkeelle sisältää ostolaskurivin nimen osat.

    Valitse tämä vaihtoehto, jos toimittaja toimittaa monentyyppisiä nimikkeitä, esimerkiksi sähkö- ja LVI-nimikkeitä. Tällöin usealla nimikkeellä saattaa olla sama toimittajan koodi, sillä koodit esiintyvät ostolaskuissa ilman toimialatunnistetta, kuten S tai L.

  • Tuo ostolaskut Määrittää, tuodaanko laskuttajan ostolaskut välityskanavasta Broker Site Manageriin vai ohjataanko ne estettyihin ostolaskuihin.

  • Tuo hyvityslaskut Määrittää, tuodaanko laskuttajan hyvityslaskut välityskanavasta Broker Site Manageriin vai ohjataanko ne estettyihin ostolaskuihin.

 6. Jos tehtävän, osaston tai projektin tunnus (tästä eteenpäin kohteen tunnus) on sanomassa epästandardissa paikassa, määrittele sen sijainti seuraavasti:

  • Napsauta pluspainiketta Plusmerkki.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Valitse ensimmäisestä ilmestyneestä luettelosta, onko kohde, tehtävä, osasto vai projekti.

  • Valitse toisesta ilmestyneestä luettelosta, onko kohteen tunnus sanoman päätasolla vai rivitasolla.

  • Kirjoita ilmestyneeseen tekstikenttään XPath-polku siihen sanoman elementtiin, jossa kohteen tunnus sijaitsee. Jos kohteen tunnus on sanoman päätasolla, aloita polku sanoman ensimmäisestä elementistä. Jos kohteen tunnus on ostolaskurivillä, aloita polku ostolaskurivistä.

 7. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Kun laskuttajaa ei tunnisteta

Jos välityskanavaan lähetetystä ostolaskusta ei löydy yrityksen tunnistetta, joka vastaisi Broker Site Manageriin kirjatun yrityksen tunnistetta, ostolasku tuodaan Broker Site Manageriin tilassa Laadinnassa. Valitse ostolaskulle tällöin laskuttaja ostolaskun perustietoja muokkaamalla ja liitä ostolaskurivit tehtävään itse.

Vain oman yrityksen ostolaskujen tuominen

Jos välityskanavaan lähetetään monen yrityksen ostolaskuja ja sieltä halutaan tuoda Broker Site Manageriin vain oman yrityksen tai omien yritysten ostolaskut, se voidaan tehdä kirjaamalla oman yrityksen tietoihin Finvoice-yritystunnus.

Jos oman yrityksesi tai omien yritystesi tietoihin on kirjattu Finvoice-yritystunnus, Broker Site Manager tuo välityskanavasta vain ne ostolaskut, joiden yritystunnus vastaa omien yritystesi Finvoice-yritystunnusta tai OVT-tunnusta. Muut ostolaskut ohjautuvat estettyihin ostolaskuihin.