Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen litterat

Litterat ovat tunnisteita, joita käytetään kustannusten jaotteluun. Voit tarkastella tarjouksen nimikkeitä litteroittain saadaksesi käsityksen siitä, miten sen kustannukset jakautuvat. Litteroiden perusteella voidaan muodostaa myös projektin budjetti.

Edellytykset

 • Mercuksen tekninen tuki on lisännyt nimikkeille litteraparametrin.

 • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt selainpohjaisen tarjouslaskennan päälle yrityksesi asetuksissa.

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Sinulla on pääsy tarjoukseen.

Nimikkeiden tarkastelu litteroittain

Voit ryhmitellä tarjouksen sisällön niin, että nimikkeet listataan litteroittain.

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Jos tarjouksen päätaso ei ole valittuna, valitse se napsauttamalla sitä.

 5. Napsauta näkymän otsikkorivillä valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Näytä nimikkeet litteroittain.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Ryhmittely listaa kaikki tarjouksen projektin litterat, vaikkei mikään tarjouksen nimikkeistä kuuluisikaan litteraan. Jos tarjouksen projektilla ei ole litteroita, ryhmittely listaa kaikki yrityksesi ympäristöihin kirjatut litterat.

Nimikkeen litteran vaihtaminen

Kun olet ryhmitellyt tarjouksen nimikkeet litteroittain, voit lisätä nimikkeelle puuttuvan litteran tai vaihtaa nimikkeen litteraa vetämällä.

 1. Valitse nimike napsauttamalla sitä.

 2. Vedä nimike haluamasi litteran kohdalle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos litteroita ja nimikkeitä on paljon, litteran vaihtaminen vetämällä voi olla hankalaa. Voit vaihtaa nimikkeen litteran myös leikepöydän kautta.

 1. Valitse nimike napsauttamalla sitä.

 2. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Vie leikepöydälle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Valitse haluamasi littera napsauttamalla.

 5. Napsauta sivun oikean reunan valikossa Siirrä leikepöydältä tähän.

Nimikkeiden litteroiden päivittäminen tietokantaan

Voit tallentaa tarjouksen nimikkeiden litteroihin tekemäsi muutokset nimiketietokantaan.

 1. Jos tarjouksen päätaso ei ole valittuna, valitse se napsauttamalla sitä.

 2. Jos erikoistoiminnot eivät ole auki, avaa ne napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Päivitä litterat tietokantaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista