Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Automaattiset projektiraportit

Projektin prosessin vaiheen vaihtumisesta voidaan lähettää automaattisia raportteja joko integraatiorajapinnan kautta tai sähköpostitse projektiin liittyville henkilöille. Tämä edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki kytkee automaattisen raportoinnin päälle yrityksesi asetuksissa.

Jos yrityksesi käyttää vaiheen vaihtumisesta raportointiin sähköpostiraportteja, ne lähetetään seuraaville henkilöille, jos heidän tiedoissaan on työsähköpostiosoite:

  • projektin projektipäälliköt

  • projektin projektipäälliköt asiakasyrityksestä

  • projektin asiakasyrityksen perustiedoissa määritelty vastuuhenkilö.

Sähköpostiraportin lähettäjänä näkyy projektin projektipäällikkö tai jos sitä ei ole, ylemmän projektitason projektipäällikkö. Jos projektirakenteessa ei ole lainkaan projektipäällikköä, sähköpostin lähettäjänä näkyy yrityksesi asetuksissa määritelty sähköpostien oletuslähetysosoite, jota Mercuksen tekninen tuki voi muokata.

Vaiheen tiedoissa voidaan valita, sisällytetäänkö vaiheen kuvaus raporttiin.

Katso myös