Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Toteutumien massakuittaus

Jos sinulla on käyttöoikeus massakuittaamiseen, voit kuitata kerralla useiden tehtävien toteutumia ja tehtävistä riippumattomia toteutumia, eli merkitä laadinnassa olevia toteutumia dokumentoiduiksi ja dokumentoituja toteutumia vahvistetuiksi.

Yrityksesi asetuksissa määritellään, minkä tyyppisten nimikkeiden – materiaalin, työn, alihankinnan, muiden kustannusten tai työkalujen – toteutumia massakuittauksessa voi käsitellä. Asetuksia voi muokata Mercuksen tekninen tuki.

Massakuittauslistan avaaminen

Vinkki: Voit mukauttaa massakuittauslistassa näkyvät sarakkeet ja valita näkyviin myös tehtävän, projektin ja osaston parametreja. Katso Listojen asetukset.

Kaikki toteutumat

Kaikkien toteutumien massakuittauslistalla näet kaikki itsesi ja alaistesi kirjaamat toteutumat. Alaisiksesi luetaan vetämiesi tiimien varsinaiset jäsenet sekä vetämäsi oletusosaston jäsenet ja sen aliosastojen vetäjät ja jäsenet.

Kaikki toteutumat avataan massakuittauslistaan seuraavasti:

 • Napsauta päävalikossa Massakuittaus.

Huomaa: Yrityksesi asetuksissa on voitu rajata sitä, minkä tyyppisiä toteutumia listassa näytetään. Listaan voi avautua esimerkiksi vain työkalujen toteutumat. Asetusta voi muokata Mercuksen tekninen tuki.

Osaston toteutumat

Osaston toteutumien massakuittauslista on käytettävissä osaston vetäjälle, jos tällä on käyttöoikeus massakuittaukseen. Listassa näkyvät toteutumat, jotka on kirjattu osastoon.

Osaston vetäjä voi avata osaston toteutumien massakuittauslistan seuraavasti:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Osastot-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene osaston sivulle napsauttamalla osaston rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 5. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Massakuittaa toteutumia.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Henkilön toteutumat

Henkilön toteutumien massakuittauslistalla tarkastellaan toteutumia, joissa henkilö on toimittajana. Näet listalla itsesi ja alaistesi henkilölle kirjaamat toteutumat. Alaisiksesi luetaan vetämiesi tiimien varsinaiset jäsenet sekä vetämäsi oletusosaston jäsenet ja sen aliosastojen vetäjät ja jäsenet.

Henkilön toteutumien massakuittauslista avataan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Massakuittaa toteutumia.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Jos sivun alareunassa näkyy päivä-, viikko- tai palkkakausikohtaisia yhteenvetoja, voit halutessasi siirtyä tarkastelemaan jonkin yhteenvedon toteutumia napsauttamalla yhteenvedon otsikkorivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle. Jos kaikki yhteenvedot ovat tyhjiä, yhteenvetoja ei näytetä lainkaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Huomaa: Jos avaat massakuittauslistan omalta sivultasi, massakuittauslistaan avautuvat kaikki toteutumat. Yhteenvedot eivät tällöin tule näkyviin, paitsi jos listassa on vain yhden henkilön toteutumia.

Tehtävän toteutumat

Jos olet tehtävän vastuuhenkilö tai projektipäällikkö, näet tehtävän massakuittauslistalla kaikkien tehtävään kirjaamat toteutumat. Muussa tapauksessa näet itsesi ja alaistesi tehtävään kirjaamat toteutumat. Alaisiksesi luetaan vetämiesi tiimien varsinaiset jäsenet sekä vetämäsi oletusosaston jäsenet ja sen aliosastojen vetäjät ja jäsenet.

Tehtävän toteutumien massakuittauslista avataan seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Massakuittaa toteutumia.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Laadinnassa olevien toteutumien dokumentointi

 1. Avaa massakuittauslista kuten ylempänä kuvataan.

 2. Suodata esille laadinnassa olevat toteutumat napsauttamalla sivun oikeassa alareunassa olevassa valikossa Laadinnassa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Suodata tarvittaessa pikasuodattimilla tai hae hakusanalla listaan vain haluamasi toteutumat. Katso Tietueiden löytäminen.

  Huomaa: Toteutumia saattaa suodattamisen jälkeenkin olla niin paljon, että ne näytetään usealla sivulla. Dokumentointi kohdistuu tällöin kaikkiin sivuihin, ei vain näkyvillä olevaan sivuun.

 4. Jos haluat jättää osan listan toteutumista dokumentoimatta, valitse ne napsauttamalla toteutumarivin vasemmanpuoleisinta saraketta ja napsauta sitten sivun alareunassa Poista valinnasta. Voit tarvittaessa palauttaa ne napsauttamalla sivun alareunassa Näytä kaikki.

 5. Valitse tarvittaessa kullekin toteutumalle kirjanpitotili napsauttamalla toteutuman rivillä KP-tili-sarakkeessa olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauttamalla sitten oikeaa kirjanpitotiliä. Jos tarvitset lisätietoa valittavissa olevista tileistä, katso Toteutumalle valittavissa olevien kirjanpitotilien määräytyminen.

 6. Napsauta sivun alareunassa Dokumentoi.

 7. Jos yrityksesi ympäristö on määritetty viemään toteutumat ulkopuoliseen järjestelmään, Broker Site Manager tarkistaa, että dokumentoitavissa toteutumissa on kaikki viennin edellyttämät tiedot ja jättää puutteelliset toteutumat tilaan Laadinnassa. Jos osa toteutumista on puutteellisia, Broker Site Manager avaa viestin, jossa on dokumentoitujen toteutumien ja puutteellisten toteutumien määrät. Sulje viesti napsauttamalla Sulje ja siirry tarvittaessa muokkaamaan puutteellisia toteutumia napsauttamalla niiden rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Dokumentoitujen toteutumien vahvistaminen

 1. Avaa massakuittauslista kuten ylempänä kuvataan.

 2. Suodata esille dokumentoidut toteutumat napsauttamalla sivun oikeassa alareunassa olevassa valikossa Dokumentoitu.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Suodata pikasuodattimilla tai hae hakusanalla listaan vain haluamasi toteutumat. Katso Tietueiden löytäminen.

  Huomaa: Toteutumia saattaa suodattamisen jälkeenkin olla niin paljon, että ne näytetään usealla sivulla. Vahvistaminen kohdistuu tällöin kaikkiin sivuihin, ei vain näkyvillä olevaan sivuun.

 4. Jos haluat jättää osan listan toteutumista vahvistamatta, valitse ne napsauttamalla toteutumarivin vasemmanpuoleisinta saraketta ja napsauta sitten sivun alareunassa Poista valinnasta. Voit tarvittaessa palauttaa ne napsauttamalla sivun alareunassa Näytä kaikki.

 5. Napsauta sivun alareunassa Vahvista.

Toteutumien vieminen tiedostoon

Voit viedä tarkastelemasi massakuittauslistan sisällön sarkaineroteltuun tekstitiedostoon eli tsv-tiedostoon, jonka voit avata esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa.

 1. Avaa haluamasi massakuittauslista kuten ylempänä kuvataan.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Vie tiedostoon.

Katso myös