Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Palkkalajien hallinta

Voit hallita palkkalajeja, jos sinulla on käyttöoikeus palkkalajien hallintaan.

Palkkalajin lisääminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

 4. Täytä palkkalajin perustiedot. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi

  • Koodi Koodin on vastattava nimikerekisterissä olevan työnimikkeen koodia eli nimikerekisterissä on oltava työnimike, jonka koodi on sama kuin palkkalajin koodi.

  • Tyyppi Voit valita palkkalajille tyypin yrityksesi ympäristöön lisätyistä palkkalajityypeistä. Tyyppejä käytetään ennen kaikkea palkkalajien ryhmittelyyn, jotta oikea palkkalaji löytyy helpommin.

  • Poissaolotyyppi Jos palkkalajille on valittu poissaolotyyppi, palkkalajia voidaan käyttää poissaolojen kirjaamiseen.

 5. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Jotta palkkalajia voidaan käyttää, se on seuraavaksi yhdistettävä yhteen tai useampaan palkkalajiryhmään.

Palkkalajin perustietojen muokkaaminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene palkkalajin tietoihin napsauttamalla palkkalajin rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 5. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi

  • Koodi Koodin on vastattava nimikerekisterissä olevan työnimikkeen koodia eli nimikerekisterissä on oltava työnimike, jonka koodi on sama kuin palkkalajin koodi.

  • Tyyppi Voit valita palkkalajille tyypin yrityksesi ympäristöön lisätyistä palkkalajityypeistä. Tyyppejä käytetään ennen kaikkea palkkalajien ryhmittelyyn, jotta oikea palkkalaji löytyy helpommin.

  • Poissaolotyyppi Jos palkkalajille on valittu poissaolotyyppi, palkkalajia voidaan käyttää poissaolojen kirjaamiseen.

  • Osaston tuntikirjaus Määrittää, onko palkkalaji käytettävissä, kun BSM Mobiilissa kirjataan toteutumia osastoon.

  • Tehtävien tuntikirjaus Määrittää, onko palkkalaji käytettävissä, kun BSM Mobiilissa kirjataan toteutumia tehtäviin.

  • Kommentit BSM Mobiilissa Määrittää, voidaanko tai pitääkö palkkalajin toteutumiin kirjata BSM Mobiilissa kommentti.

 6. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Palkkalajin poistaminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Palkkalajit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene palkkalajin tietoihin napsauttamalla palkkalajin rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Poista.

 5. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Katso myös