Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostotilauksen tilat

  • Laadinnassa Ostotilaus on muodostettu toimitustarpeista.

  • Tilattu Ostotilaus on lähetetty.

  • Peruutettu Lähetetty ostotilaus on peruutettu.

  • Vahvistettu puutteellisesti Ostotilaukselle on kirjattu vahvistus mutta vahvistetut määrät eroavat tilatuista määristä.

  • Vahvistettu Ostotilaukselle on kirjattu vahvistus ja vahvistetut määrät vastaavat tilattuja määriä.

  • Osittain toimitettu Osa tilatuista nimikkeistä on vastaanotettu.

  • Toimitettu Kaikki tilatut nimikkeet on vastaanotettu.