Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Projektin sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet ovat projektiin yhdistettyjä muita tietueita. Esimerkiksi projektin asiakas ja projektipäällikkö määritellään sidonnaisuuksin.

Voit muokata projektin sidonnaisuuksia, jos sinulla on pääsy projektin tietoihin ja käyttöoikeus projektien muokkaamiseen.

Alla oleva taulukko kuvaa, mitä tietueita projektiin voi yhdistää.

Tyyppi Kuvaus
Yritys

Projektiin voi yhdistää yrityksiä seuraavissa rooleissa:

Alihankkija  Projektin alihankkija.

Asiakas  Projektin asiakas on tärkein projektiin yhdistettävä yritys. Jos projektin työ kohdistuu omaan toimintaan, asiakkaaksi valitaan oma yritys.

Jos projektiin ei ole yhdistetty asiakasta mutta projekti kuuluu kohde-tyyppiseen pääprojektiin, johon on yhdistetty kohde, kohteen omistaja näytetään projektin asiakkaana.

Kumppani  Käytettävissä aliprojekteissa. Yritys, joka osallistuu projektiin kumppanina.

Omistaja  Kohteen tai vastaavan omistaja. Käytettävissä pääprojekteissa. Jos pääprojektin omistaja on myös aliprojektin asiakas, aliprojektiin ei tarvitse erikseen yhdistää asiakasta.

Toimittaja  Projektin tavarantoimittaja.

Toimitusasiakas  Toimitusasiakasta käytetään, jos työn vastaanottaa eri yritys kuin asiakas.

Henkilö

Projektiin voi yhdistää henkilöitä seuraavissa rooleissa:

Asennusvalvoja

Konsultti

Kumppani

Kärkimies

Projektinhoitaja

Projektipäällikkö  Projektipäällikkö omasta yrityksestäsi. Projektipäälliköllä on samat käyttöoikeudet projektin tehtäviin kuin tehtävien vastuuhenkilöillä, eli hän voi muokata tehtävien kaikkia tietoja. Kun projektiin luodaan tehtäviä automaattisesti esimerkiksi Broker Estimatesta tuomalla, projektipäälliköstä tulee tehtävien vastuuhenkilö.

Projektipäällikkö, asiakas  Projektipäällikkö asiakkaan yrityksestä. Kun projektiin luodaan tehtäviä, asiakkaan projektipäälliköstä tulee automaattisesti tehtävän henkilö.

Suunnittelija

Tarjouslaskija

Projektiin yhdistetyt roolit periytyvät automaattisesti projektin aliprojekteille. Esimerkiksi pääprojektin projektipäälliköllä on projektipäällikön oikeudet kaikkiin projektin aliprojekteihin. Kuhunkin aliprojektiin voi kuitenkin yhdistää myös omat henkilönsä.

Tiimi

Tiimi, joka toteuttaa projektin. Tiimin jäsenet ja työkalut ovat käytettävissä resursseina projektin Gantt-kaaviossa.

Osasto

Osasto, jonka alaisuuteen projekti kuuluu.

Sopimus

Projektiin sovellettava sopimus.

Projektin sopimus periytyy automaattisesti projektin tehtäville, joissa sitä käytetään tehtävän sisällön suunnitteluun ja laskuttamiseen.

Hinnasto

Hinnastossa määritellään, millä hinnalla asiakasta laskutetaan nimikkeistä tai tuoterakenteista, jotka eivät sisälly sopimukseen.

Osoite

Kertoo, missä projektin työ tapahtuu.

Alue

Alue, johon projekti kuuluu.

Kohde Jos kohdetta on tarve käsitellä Broker Site Managerissa sekä kohteena että kohde-tyyppisenä pääprojektina, se voidaan yhdistää pääprojektiin. Lue lisää ohjeesta Kohteen pääprojekti.

Projektiin yhdistetään eli sen sidonnaisuuksiin lisätään tietueita seuraavasti:

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos yhdistettävä tietue ei ole näkyvillä, kirjoita osa sen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 4. Valitse hakutuloksista yksi tai useampi tietue napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

 5. Jos yhdistetyn tietueen vieressä lukee suluissa Määrittämättä, lisää sille rooli seuraavasti:

  • Napsauta Määrittämättä.

  • Valitse oikea rooli napsauttamalla sitä.

Jos osastot on yhdistetty alueisiin, osasto voidaan linkittää projektiin alueen kautta. Se helpottaa oikean osaston löytämistä silloin, kun osastoja on paljon.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelon alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Lisää osasto alueen kautta.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Napsauta alueen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Valitse yksi tai useampi osasto napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

Katso myös