Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Projektin tilat

Käytettävissä olevat tilat

Projektin tila on jokin seuraavista:

 • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

 • Meneillään Työt ovat käynnissä.

 • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

 • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

 • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

 • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun aliprojekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki aliprojektin ja sen aliprojektien tehtävät.

 • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

 • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa. Jatkuvat projektit eivät näy projektilistoilla tai Manager-raportoinnissa.

Projektin oletustilojen muokkaus

Voit muokata käytettävät projektin tilat ja niiden nimiä, jos sinulla on käyttöoikeus prosesseihin ja prosessien hallintaan.

Yllämainitut tilat ovat projektin oletustiloja jotka ovat valittavissa projektin aikana. Mikäli yrityksellä on tarvetta käyttää vain muutaman eri tilan tai muokata tilojen nimiä, se on mahdollista tehdä Prosessien tilat-toiminnossa.

Muokkaa projektien tiloja näin:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessien tilat-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Listassa on prosessit ja tilat. Jos haluat muokata esim. Projekti: Perusprojekti-prosessin tiloja napsauta rivin alussa olevaa nuolta Nuoli oikealle. Mikäli prosessilla on oletustilat käytössä, valitun prosessin alla ei näy mitään.

 4. Prosessilla käytössä oleviksi tiloiksi voit raahaamalla lisätä haluamasi tila, viereiseltä Tilat-listalta. Tila asettuu prosessin alle.

 5. Kun tila on valittuna voit Tilan tiedot-sarakkeessa muokata tilan tekstiä haluamasi kielen/kielten osalta. Tallenna-nappi tallentaa muutokset.

 6. Tilan poistaminen prosessilta voit tehdä napsauttamalla Poista-sanaa rivin lopussa. Tilojen järjestystä prosessilla voit vaihtaa tarttumalla tilasta kiinni ja siirtämällä se oikeaan paikkaan.

Tilan vaihtaminen

Voit vaihtaa projektin tilaa, jos sinulla on käyttöoikeus projektien muokkaamiseen ja pääsy projektin tietoihin.

Huomaa: Projektin keskeyttäminen tai lopettaminen keskeyttää kaikki sen ja sen aliprojektien tehtävät.

Projektin tila vaihdetaan seuraavasti:

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 3. Napsauta Tila-luettelossa haluamaasi tilaa.

 4. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Edelliseen tilaan palaaminen

Voit palauttaa aliprojektin edelliseen tilaansa, jos sinulla on käyttöoikeus projektien muokkaamiseen ja pääsy aliprojektin tietoihin. Se tehdään poistamalla projektin historiasta viimeisimmän tilan päivämäärä.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 3. Sivun keskivaiheen alaosassa näkyy projektin Historia. Tyhjennä sieltä viimeisimmän tilan päivämäärä.

  Huomaa: Viimeisimmän tilan päivämäärä ei välttämättä ole historian viimeisin päivämäärä, sillä jos projektilla on prosessi, historiassa näkyvät sekä projektin tilojen että prosessin vaiheiden päivämäärät.

 4. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.