Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Henkilön Gantt-kaavio

Henkilön Gantt-kaaviossa voit tarkastella ja muokata henkilön varauksia tehtäviin.

Edellytykset

Voit käyttää henkilön Gantt-kaaviota, jos sinulla on käyttöoikeus henkilöihin ja kalenteriin.

Perusteet

Gantt-kaavion avaaminen

 1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

Gantt-kaavion osat ja asetukset

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Henkilön tehtävät – kaavio näyttää tehtävät, jotka osuvat kalenteriin valitulle aikavälille

 2. Varausten aikataulut

 3. Suodata tehtäviä

 4. Valitse loitonnustaso

 5. Kuluva hetki

 6. Siirrä kalenteri kuluvan päivän kohdalle

Tehtäväelementtien selitteet

Tehtävän aikataulu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Suunniteltu aika
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Aikaikkuna
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Toteutunut aika

Tehtävän prioriteetti

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Force majeure
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kiireellinen
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Normaali
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Mahdollisuuksien mukaan
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Voi odottaa

Näkymän lähentäminen, loitontaminen ja siirtäminen

 • Lähennä kalenteria napsauttamalla sen neljättä otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin lähentää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Loitonna kalenteria napsauttamalla sen toista otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin loitontaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Siirry eteen tai taakse vierittämällä sivua oikealle tai vasemmalle. Jos tulet vieritettävän alueen loppuun, napsauta kalenterin kolmannen otsikkorivin oikeaa tai vasenta reunaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tehtävävaraukset

Varauksen aikataulun muokkaaminen

Voit muokata varauksen aikataulua, kunhan sen aloitus ja lopetus pysyvät tehtävän aloitus- ja lopetusaikojen puitteissa.

 1. Siirrä varaus siihen kohtaan kalenterissa, johon haluat sen aikatauluttaa, vetämällä varauksen janaa keskeltä. Kun päästät varauksesta irti, sen alkuaika kiinnittyy vasemmalla lähimpänä olevaan harmaaseen pystyviivaan. Huomaa, että näkymän loitonnustaso vaikuttaa siihen, mitä pystyviivat merkitsevät. Lähimmällä tasolla voit aikatauluttaa varauksia 15 minuutin tarkkuudella.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Jos haluat pidentää tai lyhentää varauksen kestoa, tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirrä varauksen alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä varauksen loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Huomaa: Jos varauksen muokkaaminen ei onnistu, tarkista että varaus pysyy tehtävän aloitus- ja lopetusaikojen puitteissa.

Varauksen jakaminen

 • Napsauta varausta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Jaa kahtia.

Varauksen monistaminen

 • Napsauta varausta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Monista.

Varauksen poistaminen

 • Napsauta varausta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Poista.

Katso myös