Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Huoltolomakkeiden hallinta

Huoltolomakkeita käytetään huoltotehtävissä eli tehtävissä, joissa huolletaan kohdetta. Huoltolomake listaa asiat, jotka huollossa on käytävä läpi, ja huoltohenkilö kirjaa läpi käymänsä asiat lomakkeeseen.

Huoltolomakkeet ovat kohdetyyppikohtaisia.

Edellytykset

Voit luoda, muokata ja poistaa huoltolomakkeita, jos sinulla on käyttöoikeus kohdetyyppien hallintaan.

Huoltolomakkeen luominen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Huoltolomakkeet-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Broker Site Manager listaa yrityksesi ympäristöön lisätyt kohdetyypit. Näytä kohdetyypin huoltolomakkeet napsauttamalla kohdetyypin vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta huoltolomakkeiden alla Lisää.

 5. Kirjoita ilmestyneeseen kenttään huoltolomakkeen nimi ja paina Enter.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Kentän lisääminen huoltolomakkeeseen

Huoltolomake koostuu kentistä eli kysymyksistä, joihin huoltohenkilö kirjaa vastauksensa. Kentiksi lasketaan tässä yhteydessä myös listat, joihin muita kenttiä ryhmitellään.

Voit käyttää huoltolomakkeissa seuraavan tyyppisiä kenttiä:

 • Arvo Huoltohenkilö kirjoittaa kenttään tekstiä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Numeerinen Huoltohenkilö syöttää kenttään luvun.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Ok / Ei Huoltohenkilö vastaa kenttään OK tai Ei.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Lista Listan avulla voit ryhmitellä lomakkeen kenttiä toisiinsa liittyviin kokonaisuuksiin. Listan sisälle laitetaan siis muita kenttiä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Huoltolomakkeeseen lisätään kenttä seuraavasti:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Huoltolomakkeet-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Laajenna haluamasi kohdetyyppi napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja laajenna sitten huoltolomake napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta huoltolomakkeen alla Lisää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Valitse kentän tyyppi napsauttamalla sitä luettelossa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Kirjoita kentälle nimi luettelon vieressä olevaan kenttään ja paina sitten Enter.

Huomaa: Jos valitset tyypin vasta sen jälkeen, kun olet nimennyt kentän, tallenna kenttä palaamalla nimeen ja painamalla Enter.

Huoltolomakkeen kenttien järjestäminen

Huoltolomakkeen kenttiä järjestetään vetämällä.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Huoltolomakkeet-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Laajenna haluamasi kohdetyyppi napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja laajenna sitten huoltolomake napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Vedä kenttä sen vasemmasta reunasta haluamaasi kohtaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos kytket huoltolomakkeen kentän kohdetyypin kenttään, huoltohenkilön kenttään syöttämä tieto tallentuu huoltolomakkeen lisäksi huollettavan kohteen tietoihin. Kentän, jonka tyyppi on Arvo tai Numeerinen, voi kytkeä kohdetyypin kenttään, jonka tyyppi on Merkkijono tai Numeerinen.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Huoltolomakkeet-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Laajenna haluamasi kohdetyyppi napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja laajenna sitten huoltolomake napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta kentän rivillä Parametri.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Avautuva ikkuna listaa kyseiselle kohdetyypille lisätyt kentät. Valitse kenttä napsauttamalla sitä ja napsauta sitten Tallenna.

Huoltolomakkeen kentän määrittäminen pakolliseksi

Voit valita, mitkä huoltolomakkeen kentistä ovat pakollisia. Jos pakollisia kenttiä on täyttämättä, huoltolomaketta ei voi kuitata valmiiksi.

Kenttä valitaan pakolliseksi tai ei-pakolliseksi seuraavasti:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Huoltolomakkeet-rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Laajenna haluamasi kohdetyyppi napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja laajenna sitten huoltolomake napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta kentän rivillä Pakollinen.

Katso myös