Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Mitä toimitustarpeet ovat?

Toimitustarpeet ovat projektiin tai projektin tehtäviin tarvittavia materiaaleja. Toimitustarve kertoo, mitä tarvitaan, kuinka paljon, missä ja mihin mennessä. Toimitustarpeessa määritellään myös, miltä toimittajalta ja mihin hintaan materiaali tilataan. Toimitustarpeista muodostetaan ostotilauksia.

Toimitustarpeet muodostuvat automaattisesti tehtävän suunnitellussa sisällössä oleville materiaalinimikkeille, kun avaat tehtävän tai sen projektin toimitustarvelistan.

Katso myös