Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Toimitustarpeiden kentät

Toimitustarvelistassa näytetään toimitustarpeista seuraavat tiedot:

 • Koodi Tarvittavan nimikkeen koodi.

 • Nimi Tarvittavan nimikkeen nimi. Osoittamalla nimeä saat lisätietoja nimikkeestä.

  Vinkki: Nimeä osoittamalla ilmestyvään lisätietoikkunaan voidaan sisällyttää esimerkiksi kuvia tai linkkejä tavarantoimittajien tuotekortteihin. Lisätietoja saat Mercuksen teknisestä tuesta.

 • Määrä Määrä, joka nimikettä tarvitaan, käyttöyksiköissä. Jos toimitustarve liittyy yksittäiseen tehtävään, määrän muokkaaminen muokkaa nimikkeen määrää tehtävän suunnitellussa sisällössä.

 • Yksikkö Nimikkeen käyttöyksikkö.

 • Tarvepäivämäärä Päivä, jolloin nimike tarvitaan. Jos toimitustarve liittyy yksittäiseen tehtävään, sen tarvepäivämäärä on oletuksena tehtävän suunniteltu alkupäivä. Tarvepäivämäärää voi muokata, jos toimitustarve on avoin ja vahvistamaton.

 • Varasto Varasto, johon nimike tilataan eli toimitustarpeen projektin varasto.

 • Projekti Toimitustarpeen projektin koodi.

 • ID Toimitustarpeen tehtävän ID.

 • Tehtävä Toimitustarpeen tehtävän nimi.

 • Päivitetty Toimitustarpeen viimeisin muokkauspäivä.

 • Valmistaja Tilattavan nimikkeen valmistaja.

 • Tuoteperhe Tilattavan nimikkeen tuoteperhe.

 • Toimittaja Toimitustarpeelle valittu toimittaja eli toimittaja, jolta toimitustarve tilataan ostotilauksella. Katso toimitustarpeen toimittajan valitseminen.

 • Toimittajan koodi Koodi, jota valittu toimittaja käyttää nimikkeestä ja jota käytetään ensisijaisesti ostotilauksessa. Jos toimittajan koodia ei ole, ostotilauksessa käytetään Koodia.

 • Tilattava määrä Tilattava määrä toimittajan yksiköissä. Oletuksena pienin täysinä pakkauksina tilattava määrä, joka täyttää tarpeen. Jos tilattava määrä on pienempi kuin Määrä, jäljelle jääneelle määrälle muodostuu automaattisesti uusi toimitustarve sen jälkeen, kun tilaus on lähetetty.

 • Toimittajan yksikkö Yksikkö, jossa valittu toimittaja toimittaa nimikettä.

 • Toimituserän kust. Toimituserän kustannus eli yksikkökustannus toimittajan yksiköissä.

 • Kustannus (yht) Tilattavan määrän kustannus yhteensä.

 • Määrä (yht) Tilattava määrä käyttöyksiköissä eli Yksikkö-kentän mukaisissa yksiköissä.

 • Käyttöyksikön kustannus Yksikkökustannus käyttöyksiköissä eli Yksikkö-kentän mukaisissa yksiköissä.

 • Vertailu Vertaa valittua kokonaiskustannusta toimitustarpeeseen liittyvän tehtävän suunnitellun sisällön tiedoista laskettuun kustannukseen. Näyttää, onko valittu kustannus suunniteltua kalliimpi (↑), samanhintainen (↔) vai edullisempi (↓).

  Jos toimitustarpeen tehtävä on luotu automaattisesti tarjouslaskennasta, suunnitellun sisällön tietoihin on tallentunut tarjoukseen laskettu hinta. Jos toimitustarpeen tehtävä on luotu ja suunniteltu Broker Site Managerissa, suunnitellun sisällön tietoihin on tallentunut senhetkinen edullisin toimittajahinta nimikerekisteristä.

  Jos osoitat hiirellä Vertailu-saraketta, suunnitellun sisällön tietoihin tallennettu kustannus ja toimittaja näytetään vihjetekstinä.

 • Littera Nimikkeen littera. Tehtäväkohtaisen toimitustarpeen littera tulee suunnitellusta sisällöstä, josta toimitustarve on luotu. Jos yrityksesi ympäristössä ei käytetä litteroita, toimitustarvelistassa ei näytetä Littera-saraketta.

 • Tilauksen tilaToimitustarpeen ostotilauksen tila. Tyhjä, jos toimitustarpeesta ei ole vielä muodostettu ostotilausta.

 • Tilan pvm Päivä, jolloin toimitustarpeen ostotilauksen tila on vaihtunut. Tyhjä, jos toimitustarpeesta ei vielä ole muodostettu ostotilausta tai jos ostotilaus on laadinnassa.