Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Asiakaspalautteen käsittely

Asiakaspalautteen seuranta

Asiakaspalautetta voi seurata menemällä vastaanottavan henkilön perustietoihin Asiakaspalaute-osiossa. Siellä näkyy vastaanottajalle lähetyt asiakaspalautteet.

Valitsemalla yhden palautteen plusmerkistä Plusmerkki voit nähdä mitä kyseinen henkilö on valittuun asiakaspalautteeseen vastannut.

Asiakaspalaute on tyhjä mikäli vastaanottaja ei ole vielä vastannut lähettämääsi asiakaspalaute-kyselyyn, eli samanlainen kuin esikatselu-tilassa.

Katso myös