Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän Gantt-kaavio

Tehtävän Gantt-kaavio kokoaa yhteen näkymään tehtävän ja siihen käytettävissä olevien resurssien aikataulut, jotta voit aikatauluttaa ja resursoida tehtäviä.

Gantt-kaavion avaaminen

Voit avata tehtävän Gantt-kaavion, jos sinulla on käyttöoikeus tehtäviin sekä kalenteriin ja pääsy tehtävään.

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

Gantt-kaavion osat

Alla kuvataan Gantt-kaavion perusrakenne.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Tehtävän tiedot

 2. Tehtävän aikataulu

 3. Käytettävissä olevat resurssit:

  • tehtävään lisätyt resurssit eli tiimit, henkilöt ja työkalut

  • projektiin tai ylempään projektiin esimerkiksi projektipäällikkönä tai projektinhoitajana yhdistetyt henkilöt

  • projektiin tai ylempään projektiin varatut henkilöt ja työkalut

  • projektiin tai ylempään projektiin yhdistetyn tiimin jäsenet ja työkalut

  • projektiin tai ylempään projektiin yhdistetyn osaston tiimien jäsenet – näytetään vain, jos Mercuksen tekninen tuki on muokannut yrityksesi asetuksia

 4. Resurssien aikataulut

Gantt-kaavion asetukset

Alla kuvataan asetukset, joilla voit vaikuttaa Gantt-kaaviossa näkyviin tietoihin.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Valitse loitonnustaso

 2. Valitse ja järjestä näytettävät tiedot

 3. Suodata resursseja

 4. Suodata resursseja suhteessa suunniteltuun sisältöön

  • Oletus Näyttää kaikki resurssit

  • Suunniteltu sisältö Näyttää henkilöt ja työkalut, joilla on tehtävän suunniteltua sisältöä vastaava osaaminen tai kustannus

 5. Suodata varauksia

Elementtien selitteet

Tehtävän aikataulu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Aikaikkuna
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Ei suunniteltua aikaa
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Suunniteltu aika
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Tehtävän valmiusaste on 25 %

Tehtävän prioriteetti

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Force majeure
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kiireellinen
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Normaali
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Mahdollisuuksien mukaan
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Voi odottaa

Resurssin aikataulu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Poissaolo*
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Projektivaraus
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Tehtävä

* Poissaolojen värejä on saatettu mukauttaa yrityksesi asetuksissa.

Näkymän lähentäminen, loitontaminen ja siirtäminen

 • Lähennä kalenteria napsauttamalla sen neljättä otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin lähentää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Loitonna kalenteria napsauttamalla sen toista otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin loitontaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Siirry eteen tai taakse vierittämällä sivua oikealle tai vasemmalle. Jos tulet vieritettävän alueen loppuun, napsauta kalenterin kolmannen otsikkorivin oikeaa tai vasenta reunaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tehtävän aikatauluttaminen vetämällä

 1. Siirrä tehtävä siihen kohtaan kalenterissa, johon haluat sen aikatauluttaa, vetämällä tehtävän janaa keskeltä. Kun päästät tehtävästä irti, sen alkuaika kiinnittyy vasemmalla lähimpänä olevaan harmaaseen pystyviivaan. Huomaa, että näkymän loitonnustaso vaikuttaa siihen, mitä pystyviivat merkitsevät. Lähimmällä tasolla voit aikatauluttaa tehtäviä 15 minuutin tarkkuudella.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Jos haluat pidentää tai lyhentää tehtävän kestoa, tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirrä tehtävän alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä tehtävän loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Vinkki: Jos olet loitontanut näkymän niin, ettei tunteja näytetä, tehtävän aloituksen ja lopetuksen kellonajaksi tallentuu työpäivän alkuaika ja loppuaika. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8 ja päättyy kello 16, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikoja yrityksesi asetuksissa.

Tehtävän aikatauluttaminen päivämäärät syöttämällä

Jos tehtävän aikatauluttaminen vetämällä on työlästä, voit syöttää aloitus- ja lopetuspäivät tehtävän riville Gantt-kaaviossa. Aloituksen ja lopetuksen kellonajaksi tallentuu tällöin työpäivän alkuaika ja loppuaika. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8 ja päättyy kello 16, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikoja yrityksesi asetuksissa.

 1. Napsauta kaavion vasemmassa reunassa tehtävän aloituspäivän solua.

 2. Kirjoita soluun tehtävän aloituspäivä ja paina Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Lopetuspäiväksi täydentyy automaattisesti sama päivä, jonka syötit aloitukseksi. Jos haluat muokata sitä, napsauta lopetuspäivän solua, kirjoita haluamasi lopetuspäivä ja paina Enteriä.

Vinkki: Syötettäviä päivämääriä ei ole pakko kirjoittaa kokonaan. Jos jätät vuoden tai kuukauden pois, sinun oletetaan tarkoittavan kuluvaa kuukautta ja kuluvaa vuotta. Voit siis syöttää esimerkiksi kuluvan kuukauden ensimmäisen päivän kirjoittamalla soluun 1.

Huomaa: Jos syöttämäsi päivämäärä ei tallennu, tarkista että aloituspäivä on ennen lopetuspäivää.

Tehtävän resursointi

 1. Käytettävissä olevat resurssit näkyvät sivun vasemmassa alaosassa. Jos haluat suodattaa näkyviin vain ne henkilöt ja työkalut, joilla on tehtävän sisältöön suunniteltu osaaminen tai kustannus, napsauta resurssien aikataulujen yläpuolella Oletus ja sitten avautuneessa luettelossa Suunniteltu sisältö.

 2. Lisää henkilö tai työkalu tehtävään vetämällä tämä tehtävän päälle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Resurssin riville ilmestyy jana, joka kuvaa tämän varausta tehtävään. Jos resurssi on henkilö, joka on kirjattu jonkin työkalun käyttäjäksi, tai työkalu, jolle on kirjattu käyttäjä, ja automaattinen resursointi on kytketty päälle, työkalu ja käyttäjä varataan tehtävään yhdessä. Voit muokata varauksen kestoa näin:

  • Lyhennä varausta vetämällä janan oikeasta tai vasemmasta reunasta.

  • Siirrä varausta vetämällä janan keskeltä.

Vinkki: Gantt-kaavio voi ohjata resursoimaan tehtävään juuri sopivan määrän henkilöitä. Lue lisää seuraavasta osiosta Tehtävän henkilötarve.

Tehtävän henkilötarve

Jos tehtävällä on joko käsin syötetty tai suunnitellun sisällön sekä aikataulun perusteella laskettu henkilötarve, Gantt-kaavio näyttää, kuinka monta henkilöä tehtävään tarvitaan. Tehtävän väri kertoo tällöin, miten tehtävään resursoitujen henkilöiden määrä vastaa tarvetta.

 • Tehtävän prioriteetin värinen jana tarkoittaa, että tehtävään on resursoitu tarvittava määrä henkilöitä. Janassa lukee resursoitujen henkilöiden määrä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Punainen jana, jossa on negatiivinen luku, tarkoittaa että tehtävään on resursoitu liian vähän henkilöitä. Janassa lukee puuttuvien henkilöiden määrä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Oranssi jana, jossa on positiivinen luku, tarkoittaa että tehtävään on resursoitu enemmän henkilöitä kuin tarvitaan. Janassa lukee ylimääräisten henkilöiden määrä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Monivärinen jana tarkoittaa, että resurssien suhde tarpeeseen vaihtelee. Alla olevassa esimerkissä tehtävän ensimmäisille päiville on resursoitu tarvittava määrä henkilöitä ja viimeisille liian vähän.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Katso myös