Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektin Gantt-kaavio

Projektin Gantt-kaavio kokoaa yhteen näkymään projektin ja siihen kuuluvien aliprojektien, tehtävien ja resurssien aikataulut. Se näyttää projektista kokonaiskuvan, jollaista ei saa tarkastelemalla projektin tai sen yksittäisen aliprojektin tai tehtävän sivua. Koska Gantt-kaavio näyttää projektin tavoiteaikataulun ja resurssien varaukset, se on erinomainen työkalu projektin ja sen tehtävien aikatauluttamiseen ja resursointiin.

Gantt-kaavion avaaminen

Voit avata projektin Gantt-kaavion, jos sinulla on käyttöoikeus projekteihin ja pääsy projektin tietoihin.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

Voit avata Gantt-kaavioita myös projektilistasta, esimerkiksi yrityksen projektilistasta. Lue lisää ohjeesta Yrityksen projektit.

Gantt-kaavion osat

Alla kuvataan Gantt-kaavion perusrakenne.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Projektirakenne eli projektin aliprojektit ja tehtävät

 2. Projektien ja tehtävien aikataulut

 3. Käytettävissä olevat resurssit

  • Projektiin esimerkiksi projektipäällikkönä tai projektinhoitajana yhdistetyt henkilöt

  • Projektiin varatut henkilöt ja työkalut

  • Projektiin yhdistetyn tiimin jäsenet ja työkalut

 4. Resurssien aikataulut

Gantt-kaavion asetukset

Alla kuvataan asetukset, joilla voit vaikuttaa Gantt-kaaviossa näkyviin tietoihin.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 1. Suodata projekteja

 2. Näytä tai piilota prosessivaiheet

 3. Valitse näytettävä vuorokauden osa

 4. Valitse loitonnustaso

 5. Valitse ja järjestä näytettävät tiedot

 6. Suodata resursseja

 7. Suodata varauksia

Elementtien selitteet

Projektin aikataulu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Alku- ja loppuaika
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Ei alku- tai loppuaikaa
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Ei loppuaikaa
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Projekti on myöhässä
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Projektin valmiusaste on 50 %
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Prosessin vaihe*

* Vaiheiden värejä on saatettu mukauttaa yrityksesi asetuksissa

Tehtävän aikataulu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Aikaikkuna
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Ei suunniteltua aikaa
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Suunniteltu aika
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Tehtävän valmiusaste on 25 %

Tehtävän prioriteetti

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Force majeure
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kiireellinen
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Normaali
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Mahdollisuuksien mukaan
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Voi odottaa

Resurssin aikataulu

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Poissaolo*
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Projektivaraus
Kuvankaappaus Broker Site Managerista Tehtävä

* Poissaolojen värejä on saatettu mukauttaa yrityksesi asetuksissa.

Näkymän lähentäminen, loitontaminen ja siirtäminen

 • Lähennä kalenteria napsauttamalla sen alinta otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin lähentää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Loitonna kalenteria napsauttamalla sen toisiksi ylintä otsikkoriviä siitä kohti, johon haluat kalenterin loitontaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Siirry eteen tai taakse vierittämällä sivua oikealle tai vasemmalle. Jos tulet vieritettävän alueen loppuun, napsauta kalenterin kolmannen otsikkorivin oikeaa tai vasenta reunaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Aliprojektit

Aliprojektin luominen

 1. Valitse Gantt-kaaviossa projekti, jolle haluat luoda aliprojektin, napsauttamalla projektin nimeä.

 2. Napsauta sivun oikeassa yläreunassa Lisää aliprojekti Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 3. Kirjoita ilmestyneeseen tekstikenttään uuden aliprojektin nimi ja paina sitten Enteriä.

Aliprojektin monistaminen

 1. Valitse Gantt-kaaviossa aliprojekti, jonka haluat monistaa, napsauttamalla aliprojektin nimeä.

 2. Napsauta aliprojektin nimeä hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Monista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Aliprojektin aikatauluttaminen vetämällä

 1. Siirrä projekti siihen kohtaan kalenterissa, johon haluat sen aikatauluttaa, vetämällä projektin janaa keskeltä. Kun päästät projektista irti, sen alkuaika kiinnittyy vasemmalla lähimpänä olevaan harmaaseen pystyviivaan. Huomaa, että näkymän loitonnustaso vaikuttaa siihen, mitä pystyviivat merkitsevät. Lähimmällä tasolla voit aikatauluttaa projekteja 15 minuutin tarkkuudella.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Jos haluat pidentää tai lyhentää projektin kestoa, tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirrä projektin alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä projektin loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Aliprojektin aikatauluttaminen päivät syöttämällä

Jos projektin aikatauluttaminen vetämällä on työlästä, voit syöttää aloitus- ja lopetuspäivät projektin riville Gantt-kaaviossa. Aloituksen ja lopetuksen kellonajaksi tallentuu tällöin työpäivän alkuaika ja loppuaika. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8 ja päättyy kello 16, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikoja yrityksesi asetuksissa.

 1. Projektin aliprojektit ja tehtävät näkyvät Gantt-kaavion yläosassa. Napsauta kaavion vasemmassa reunassa projektin aloituspäivän solua.

 2. Kirjoita soluun projektin aloituspäivä ja paina Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Toista vastaava lopetuspäivän solussa.

Vinkki: Syötettäviä päivämääriä ei ole pakko kirjoittaa kokonaan. Jos jätät vuoden tai kuukauden pois, sinun oletetaan tarkoittavan kuluvaa kuukautta ja kuluvaa vuotta. Voit siis syöttää esimerkiksi kuluvan kuukauden ensimmäisen päivän kirjoittamalla soluun 1.

Huomaa: Jos syöttämäsi päivämäärä ei tallennu, tarkista että aloituspäivä on ennen lopetuspäivää.

Aliprojektin poistaminen

 1. Valitse Gantt-kaaviossa projekti, jonka haluat poistaa, napsauttamalla projektin nimeä.

 2. Napsauta projektin nimeä hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Poista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Vinkki: Valittuasi projektin voit poistaa sen myös näppäimistöä käyttäen, painamalla Deleteä.

Tehtävät

Tehtävän luominen

 1. Valitse Gantt-kaaviossa projekti, johon haluat luoda tehtävän, napsauttamalla projektin nimeä.

 2. Napsauta sivun oikeassa yläreunassa jotain seuraavista:

  • Luo puhelu Puhelu

  • Luo tehtävä Tehtävä

  • Luo tapaaminen Tapaaminen

  • Luo matka Matka

 3. Jos sinulla on mallitehtäviä, voit valita uudelle tehtävälle mallitehtävän. Noudata tällöin tehtävän luomisen ohjeita kohdasta 3.

  Jos sinulla ei ole mallitehtäviä, tehtävä ilmestyy saman tien Gantt-kaavioon. Kirjoita tällöin tehtävän nimi ilmestyneeseen kenttään ja paina Enteriä.

Tehtävän monistaminen

 1. Valitse Gantt-kaaviossa tehtävä, jonka haluat monistaa, napsauttamalla tehtävän nimeä.

 2. Napsauta tehtävän nimeä hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Monista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tehtävän aikatauluttaminen vetämällä

 1. Siirrä tehtävä siihen kohtaan kalenterissa, johon haluat sen aikatauluttaa, vetämällä tehtävän janaa keskeltä. Kun päästät tehtävästä irti, sen alkuaika kiinnittyy vasemmalla lähimpänä olevaan harmaaseen pystyviivaan. Huomaa, että näkymän loitonnustaso vaikuttaa siihen, mitä pystyviivat merkitsevät. Lähimmällä tasolla voit aikatauluttaa tehtäviä 15 minuutin tarkkuudella.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Jos haluat pidentää tai lyhentää tehtävän kestoa, tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirrä tehtävän alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä tehtävän loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Tehtävän aikatauluttaminen päivämäärät syöttämällä

Jos tehtävän aikatauluttaminen vetämällä on työlästä, voit syöttää aloitus- ja lopetuspäivät tehtävän riville Gantt-kaaviossa. Aloituksen ja lopetuksen kellonajaksi tallentuu tällöin työpäivän alkuaika ja loppuaika. Oletuksena työpäivä alkaa kello 8 ja päättyy kello 16, mutta Mercuksen tekninen tuki voi muuttaa aikoja yrityksesi asetuksissa.

 1. Projektin aliprojektit ja tehtävät näkyvät Gantt-kaavion yläosassa. Napsauta kaavion vasemmassa reunassa tehtävän aloituspäivän solua.

 2. Kirjoita soluun tehtävän aloituspäivä ja paina Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Lopetuspäiväksi täydentyy automaattisesti sama päivä, jonka syötit aloitukseksi. Jos haluat muokata sitä, napsauta lopetuspäivän solua, kirjoita haluamasi lopetuspäivä ja paina Enteriä.

Vinkki: Syötettäviä päivämääriä ei ole pakko kirjoittaa kokonaan. Jos jätät vuoden tai kuukauden pois, sinun oletetaan tarkoittavan kuluvaa kuukautta ja kuluvaa vuotta. Voit siis syöttää esimerkiksi kuluvan kuukauden ensimmäisen päivän kirjoittamalla soluun 1.

Huomaa: Jos syöttämäsi päivämäärä ei tallennu, tarkista että aloituspäivä on ennen lopetuspäivää.

Tehtävän resursointi

 1. Käytettävissä olevat henkilöt näkyvät Gantt-kaavion vasemmassa alaosassa. Lisää henkilö tehtävään vetämällä tämä tehtävän päälle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Henkilön riville ilmestyy jana, joka kuvaa henkilön varausta tehtävään. Voit muokata varauksen kestoa näin:

  • Lyhennä varausta vetämällä janan oikeasta tai vasemmasta reunasta.

  • Siirrä varausta vetämällä janan keskeltä.

Tehtävän poistaminen

 1. Projektin aliprojektit tehtävineen näkyvät Gantt-kaavion yläosan vasemmassa reunassa. Valitse tehtävä napsauttamalla sen nimeä.

 2. Napsauta tehtävän nimeä uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten avautuneessa valikossa Poista.

 3. Vahvista tehtävän poisto napsauttamalla Poista.

Vinkki: Valittuasi tehtävän voit poistaa sen myös näppäimistöä käyttäen, painamalla Deleteä. Voit myös valita usean tehtävän poistettavaksi pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa, kun napsautat haluamiasi tehtäviä.

Katso myös