Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Prosessin vaiheet

Prosessi koostuu vaiheista, jotka määrittävät, miten prosessia noudattavat projektit etenevät. Kullekin vaiheelle voidaan valita malliprojekti, jonka pohjalta vaiheeseen muodostuu automaattisesti sisältö eli aliprojektit ja tehtävät.

Voit hallita prosessien vaiheita, jos sinulla on käyttöoikeus prosesseihin ja prosessien hallintaan.

Vaiheen lisääminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene prosessin sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta Vaiheet-luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Täytä vaiheen tiedot.

  • Vaiheen nimi Näkyy prosessia noudattavien tietueiden sivulla prosessikaaviossa.

  • Vaiheen kuvaus Näkyy prosessia noudattavien tietueiden sivulla vihjetekstinä, kun hiiren osoittimen vie vaiheen päälle.

 6. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Vaiheelle kannattaa lisätä seuraavaksi malliprojekti sekä tyyppi, arvo ja väri. Katso Malliprojektin valitseminen ja Vaiheen tietojen muokkaaminen.

Vaiheen tietojen muokkaaminen

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene prosessin sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Mene vaiheen sivulle napsauttamalla Vaiheet-luettelossa vaiheen vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 5. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Tee tarvittavat muutokset. Voit muokata seuraavia tietoja:

  • Vaiheen nimi Näkyy prosessia noudattavien tietueiden sivulla prosessikaaviossa.

  • Arvo  Määrittää vaiheen arvon suhteessa muihin vaiheisiin. Arvo periytyy vaiheen projekteille ja niiden tehtäville, ja sen avulla voidaan arvottaa vaiheen tehtävät suhteessa muihin tehtäviin ja siten ohjata tehtävien suorittamisjärjestystä. Tehtävän arvon saa näkymään tehtävälistauksessa mukauttamalla listassa näytettäviä tietoja.

  • Tyyppi Vaiheen tyyppi määrittää, mihin Manager-raportoinnin raportointikategoriaan vaiheessa olevat projektit kuuluvat, jos mihinkään. Valittavissa olevat tyypit määritellään yrityksesi asetuksissa.

  • Väri Käytetäan tilastografiikoissa ja Gantt-kaavioissa. Jos haluat vaihtaa väriä, napsauta Väri-kenttää ja syötä RGB-arvot esille tuleviin kenttiin tai valitse ne liukusäätimillä. Jos haluat poistaa värin, napsauta sen vieressä Poista.

  • Valmiin väri Käytetään Gantt-kaavioissa suoritettujen vaiheiden esittämiseen. Jos haluat vaihtaa väriä, napsauta Valmiin väri -kenttää ja syötä RGB-arvot esille tuleviin kenttiin tai valitse ne liukusäätimillä. Jos haluat poistaa värin, napsauta sen vieressä Poista.

  • Malliprojekti Malliprojektista muodostuu automaattisesti vaiheen sisältö eli projektirakenne ja projektien tehtävät sisältöineen. Lue lisää ohjeesta Malliprojektit.

  • Raportoi kuvaus Määrittää sisällytetäänkö vaiheen kuvaus automaattisiin projektiraportteihin.

  • Projektin tila Voit valita tilan, johon projekti vaihtuu automaattisesti, kun sen prosessi siirtyy tähän vaiheeseen. Tila ei kuitenkaan vaihdu automaattisesti taaksepäin, esimerkiksi Valmiista Meneillään-tilaan.

  • Vaiheen kuvaus Näkyy prosessia noudattavien tietueiden sivulla vihjetekstinä, kun hiiren osoittimen vie vaiheen päälle.

 7. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Vaiheiden järjestäminen

Voit muuttaa projektin vaiheiden järjestystä vetämällä.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene prosessin sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 5. Vedä Vaiheet-luettelossa vaiheet haluamaasi järjestykseen.

 6. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Vaiheen poistaminen

Voit poistaa prosessin vaiheen, jos mikään prosessia noudattava projekti ei ole kyseisessä vaiheessa.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene prosessin sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta prosessin sivun Vaiheet-luettelon alareunassa miinusmerkkiä Miinusmerkki.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Valitse yksi tai useampi poistettava vaihe napsauttamalla niitä. Jos vaihe, jonka haluaisit poistaa, ei ole luettelossa, jokin projekti on kyseisessä vaiheessa eikä vaihetta voi poistaa.

 6. Napsauta Poista.

Katso myös