Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostotilauksen palauttaminen laadintaan

Jos lähetettyä ostotilausta on tarpeen muokata, se voidaan palauttaa Laadinnassa-tilaan.

Voit palauttaa ostotilauksen laadintaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Ostotilauksen tila on Tilattu.

  • Sinulla on käyttöoikeus toimitustarpeisiin.

Ostotilaus palautetaan laadintaan seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

  2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

  4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Palauta laadintaan.

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Katso myös