Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Mitä prosessit ovat?

Prosessi määrittelee projektin etenemisen vaiheet esimerkiksi tarpeen tunnistamisesta toteutukseen ja valmiin työn luovuttamiseen. Prosessit mahdollistavat myös projektien seurannan tuomalla projektit osaksi Manager-raportointia. Prosessin perusteella voidaan myös luoda automaattisesti projektin rakenne eli aliprojektit ja tehtävät, tehtävien sisällöt ja jopa aliprojekteihin tai tehtäviin liittyvät dokumentit.

Katso myös