Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän tyypit

Tehtävien jakaminen tyyppeihin auttaa kategorisoimaan tehtäviä niiden tarkoituksen tai muodon mukaan.

Alla on kuvattu tehtävien oletustyypit. Mercuksen tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa yritystäsi mukauttamaan käytössä olevia tyyppejä.

 • Tehtävä Käytetään tavallisiin työsuoritteisiin, jotka eivät ole tapaamisia eivätkä puheluja.

 • Tapaaminen Käytetään tapaamisiin kollegoiden tai asiakkaitten kanssa.

 • Tarjouslaskenta Käytetään seuraamaan tarjouslaskentaan kuluvaa aikaa.

 • Puhelu Käytetään puheluihin kollegoiden tai asiakkaiden kanssa.

 • Matka Käytetään työasioissa matkustamiseen. Matka eroaa muista tehtävätyypeistä seuraavasti:

  • Matkalla ei ole kuvausta tai nimeä vaan reitti. Reitti voi olla esimerkiksi Kuopio–Helsinki.

  • Matkaan ei lisätä myyntiyksiköitä tai suunniteltua sisältöä.  Matkan kulut voidaan poimia automaattisesti sen aikana suoritettujen tehtävien toteutuneista päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

  • Matkan suunniteltu aika määritellään käsin. Koska matkassa ei käytetä suunniteltua sisältöä, matkalla ei ole laskennallista kestoa. Matkalle annetaan siksi sekä alku- että loppuaika.

Yllä kuvattujen tyyppien lisäksi tehtävät voidaan jakaa tyyppikohtaisiin alityyppeihin. Alityypit ovat Mercuksen teknisen tuen mukautettavissa.