Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Etusivu

Kun kirjaudut Broker Site Manageriin, näet etusivulla yhteenvedon asioista, jotka vaativat huomiotasi. Pääset pureutumaan esimerkiksi omiin projekteihisi ja tehtäviisi.

Etusivun yksityiskohdat riippuvat siitä, minkälaiset käyttöoikeudet sinulla on ja oletko esimerkiksi jonkin tiimin vetäjä. Alla on kuvattu ne osat etusivua, jotka näkyvät useimmille käyttäjille.

Muistio

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Muistioon voit kirjoittaa omia muistiinpanoja, jotka näkyvät vain sinulle. Muistiinpanoista on helppo luoda ja aloittaa uusia tehtäviä.

Voit siirtyä muistiinpanon tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Toteutumat kirjaamatta

Toteutumat kirjaamatta -luettelosta pääset käsiksi suoritettuihin tehtäviin, joihin sinut on resursoitu mutta joihin ei ole kirjattu toteutumiasi. Luettelo näkyy vain, jos tehtävissäsi on kirjaamattomia toteutumia.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Voit tehdä jommankumman seuraavista:

 • Avaa luettelo uuteen välilehteen napsauttamalla sen otsikkorivillä luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Avaa tehtävän toteutumasivu uuteen välilehteen napsauttamalla tehtävän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Viestikeskus

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Viestikeskuksessa voit tiedottaa kaikille käyttäjille olennaisista asioista. Viestit näkyvät viestikeskuksessa uusimmasta vanhimpaan.

Voit luoda viestin napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteessa Luo viesti Luo
viesti.

Omat projektit

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos sinulla on käyttöoikeus projektien tarkasteluun, näet etusivun Omat projektit-luettelossa projektit, jotka vaativat huomiotasi. Projekti näkyy luettelossa, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • Projektilla on prosessi.

 • Projektin tila on Meneillään.

 • Projekti tai sitä ylemmän tason projekti on yhdistetty sinuun.

Projektit näkyvät prioriteettijärjestyksessä. Projektin rivin vasemmassa reunassa oleva väri kuvastaa projektin prosessin tyyppiä.

Voit tehdä jommankumman seuraavista:

 • Avaa luettelo uuteen välilehteen eli laajenna luettelo napsauttamalla sen otsikkorivillä luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista. Laajennetussa näkymässä voit priorisoida projekteja.

 • Avaa projektin Gantt-kaavio uuteen välilehteen napsauttamalla projektin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Tehtävät

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Etusivulta pääset käsiksi tehtäviin, joihin sinut on lisätty resurssina. Tehtävät on jaoteltu seuraaviin kategorioihin:

 • Meneillään Tehtävät, joiden suoritus on käynnissä.

 • Myöhässä Tehtävät, joiden suunniteltu alkuaika tai aikaikkuna on mennyt.

 • Uudet Tehtävät, joiden tietoja et ole vielä katsonut tai joiden vastuu on siirretty sinulle ja jotka odottavat hyväksymistäsi.

 • Tänään Tehtävät, joiden suunniteltu aika on tänään.

 • Aikaikkuna tänään Tehtävät, joiden aikaikkuna on tänään.

Tehtävän rivin vasemmassa reunassa oleva väri kuvastaa tehtävän prioriteettia.

Voit tehdä jommankumman seuraavista:

 • Avaa luettelo uuteen välilehteen napsauttamalla sen otsikkorivillä luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Avaa tehtävän tiedot uuteen välilehteen napsauttamalla tehtävän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Poissaolot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos olet tiimin tai osaston vetäjä, näet etusivulla yhteenvedon alaistesi vahvistamattomista poissaoloista. Alaisiin luetaan vetämiesi tiimien varsinaiset jäsenet sekä vetämiesi osastojen ja niiden alaosastojen jäsenet.

Voit siirtyä poissaolon tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Ajankäyttö

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Ajankäytön alla näet viime viikkojen ja lähiviikkojen suunnitellut ja toteutuneet työtuntisi sekä tiimiesi suunnitellut ja toteutuneet työtunnit.

Manager-raportointi

Jos sinulla on käyttöoikeus tehtäviin ja myynnin graafiseen raportointiin, näet etusivulla yhteenvedon Manager-raportoinnista. Manager-raportointi on tarkoitettu vastuuhenkilöille, kuten projektipäälliköille ja yrityksen johdolle, ja se auttaa hallitsemaan meneillään olevia prosessien kautta ohjattuja projekteja.

Manager-yhteenvetoja on myös yrityksen, osaston ja kohteen perustiedoissa. Sitä kautta pääsee porautumaan syvemmälle tietoihin ja näkemään esim. odottavat projektit.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Voit tehdä jonkin seuraavista:

 • Avaa täysimittainen Manager-raportointi napsauttamalla Manager-raportointi-otsikon oikeassa reunassa luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Manager-raportoinnin yläosassa on yhteenveto meneillään olevista projekteista vaihetyypeittäin sekä hävityistä projekteista. Avaa vaihetyyppikohtainen projektilista napsauttamalla haluamaasi vaihetyyppiä yhteenvedossa.

  • Kustakin vaihetyypistä näytetään projektien lukumäärä, projektien yhteenlaskettu rahallinen arvo, sekä – jos yrityksesi kirjaa projektien tietoihin katteen – projektien keskimääräinen kate.

  • Yhteenvedon alla näkyvä hitrate kertoo voitettujen projektien osuuden kaikista projekteista. Hitrate näkyy, jos yrityksesi kirjaa projektien tietoihin katteen.

  • Vaihetyypit määritellään yrityksen asetuksissa, ja niiden avulla Manager-raportointi voidaan mukauttaa vastaamaan kunkin yrityksen toimintamallia. Lisätietoja vaihetyyppien ja raportoinnin mukauttamisesta saat Mercuksen teknisestä tuesta.

  • Hävityissä projekteissa näkyvät projektit, jotka on lopetettu tai keskeytetty esimerkiksi viimeisen 30 päivän sisällä. Päivien määrä määritellään yrityksesi asetuksissa.

 • Yhteenvedon alla on kaksi diagrammia, viiva- ja pylväsdiagrammia. Näistä käyttäjä voi seurata tietoja prosessien vaiheiden tyypin mukaan. Yksikkönä on joko kpl tai euro valinnan mukaan.

  Tarkkuustaso valittavissa seuraavista tasoista:

  • viikko
  • kuukausi
  • kvartaali
  • vuosi

  Napsauttamalla esim. valitun kuukauden numeroa voi porautua syvemmälle tiedoissa.

 • Osasto näkyy yhteenvedon alla kun osastolla on meneillään olevia projekteja. Voit siirtyä osaston tietoihin napsauttamalla rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle. Osaston tiedoissa voit vaihtaa osastoa yhteenvedon yläpuolella, oikeassa kulmassa olevasta alasvetovalikosta.

  Osasto-otsikossa luettelopainiketta napsauttamalla Kuvankaappaus Broker Site Managerista pääset osastoluetteloon.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Avaa myyntitoiminnan raportti eli raportti meneillään olevista projekteista, joiden prosessin tyyppi on Potentiaali, napsauttamalla Myyntitoiminta -otsikossa luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Avaa tuotannon toiminnan raportti eli raportti meneillään olevista projekteista, joiden prosessin tyyppi on Projekti, napsauttamalla Tuotannon toiminta -otsikossa luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Avaa kehitystoiminnan raportti eli raportti meneillään olevista projekteista, joiden prosessin tyyppi on Hanke, napsauttamalla Kehitystoiminta-otsikossa luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Avaa haluamasi prosessin raportti napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.