Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Etusivu

Kun kirjaudut Broker Site Manageriin, näet etusivulla yhteenvedon asioista, jotka vaativat huomiotasi. Pääset pureutumaan esimerkiksi omiin projekteihisi ja tehtäviisi.

Etusivun yksityiskohdat riippuvat siitä, minkälaiset käyttöoikeudet sinulla on ja oletko esimerkiksi jonkin tiimin vetäjä. Alla on kuvattu ne osat etusivua, jotka näkyvät useimmille käyttäjille.

Muistio

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Muistioon voit kirjoittaa omia muistiinpanoja, jotka näkyvät vain sinulle. Muistiinpanoista on helppo luoda ja aloittaa uusia tehtäviä.

Voit siirtyä muistiinpanon tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Toteutumat kirjaamatta

Toteutumat kirjaamatta -luettelosta pääset käsiksi suoritettuihin tehtäviin, joihin sinut on resursoitu mutta joihin ei ole kirjattu toteutumiasi. Luettelo näkyy vain, jos tehtävissäsi on kirjaamattomia toteutumia.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Voit tehdä jommankumman seuraavista:

 • Avaa luettelo uuteen välilehteen napsauttamalla sen otsikkorivillä luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Avaa tehtävän toteutumasivu uuteen välilehteen napsauttamalla tehtävän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Viestikeskus

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Viestikeskuksessa voit tiedottaa kaikille käyttäjille olennaisista asioista. Viestit näkyvät viestikeskuksessa uusimmasta vanhimpaan.

Voit luoda viestin napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteessa Luo viesti Luo
viesti.

Omat projektit

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos sinulla on käyttöoikeus projektien tarkasteluun, näet etusivun Omat projektit-luettelossa projektit, jotka vaativat huomiotasi. Projekti näkyy luettelossa, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • Projektilla on prosessi.

 • Projektin tila on Meneillään.

 • Projekti tai sitä ylemmän tason projekti on yhdistetty sinuun.

Projektit näkyvät prioriteettijärjestyksessä. Projektin rivin vasemmassa reunassa oleva väri kuvastaa projektin prosessin tyyppiä.

Voit tehdä jommankumman seuraavista:

 • Avaa luettelo uuteen välilehteen eli laajenna luettelo napsauttamalla sen otsikkorivillä luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista. Laajennetussa näkymässä voit priorisoida projekteja.

 • Avaa projektin Gantt-kaavio uuteen välilehteen napsauttamalla projektin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Omat tehtävät

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Etusivulta pääset käsiksi tehtäviin, joihin sinut on lisätty resurssina. Tehtävät on jaoteltu seuraaviin kategorioihin:

 • Uudet Tehtävät, joiden tietoja et ole vielä katsonut.

 • Meneillään Tehtävät, joiden suoritus on käynnissä.

 • Myöhässä Tehtävät, joiden suunniteltu alkuaika tai aikaikkuna on mennyt.

 • Tänään Tehtävät, joiden suunniteltu aika on tänään.

 • Aikaikkuna tänään Tehtävät, joiden aikaikkuna on tänään.

Tehtävän rivin vasemmassa reunassa oleva väri kuvastaa tehtävän prioriteettia.

Voit tehdä jommankumman seuraavista:

 • Avaa luettelo uuteen välilehteen napsauttamalla sen otsikkorivillä luettelopainiketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 • Avaa tehtävän tiedot uuteen välilehteen napsauttamalla tehtävän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Tiimin tehtävät

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Omien tehtäviesi lisäksi etusivulla listataan tehtävät, joihin on resursoitu varsinainen tiimisi muttei ketään yksittäistä henkilöä. Voit avata tehtävän tiedot uuteen välilehteen napsauttamalla tehtävän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Poissaolot

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos olet tiimin tai osaston vetäjä, näet etusivulla yhteenvedon alaistesi vahvistamattomista poissaoloista. Alaisiin luetaan vetämiesi tiimien varsinaiset jäsenet sekä vetämiesi osastojen ja niiden alaosastojen jäsenet.

Voit siirtyä poissaolon tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Ajankäyttö

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Ajankäytön alla näet viime viikkojen ja lähiviikkojen suunnitellut ja toteutuneet työtuntisi sekä tiimiesi suunnitellut ja toteutuneet työtunnit.

Manager-raportointi

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos sinulla on käyttöoikeus tehtäviin ja myynnin graafiseen raportointiin, näet etusivulla yhteenvedon Manager-raportoinnista. Manager-raportointi on tarkoitettu vastuuhenkilöille, kuten projektipäälliköille ja yrityksen johdolle, ja se auttaa hallitsemaan meneillään olevia prosessien kautta ohjattuja projekteja.