Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Hinnaston perustietojen muokkaaminen

Voit muokata hinnastoa, jos sinulla on käyttöoikeus hinnastojen lisäämiseen.

 1. Napsauta päävalikossa Hinnastot.

 2. Etsi hinnasto ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 4. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Hinnaston nimi

  • Tyyppi Joko Myyntihinnasto tai Hankintahinnasto. Myyntihinnastoja käytetään myytäessä omia tuotteita tai palveluita asiakkaille ja hankintahinnastoja ostettaessa tuotteita tai palveluita tavarantoimittajilta ja palveluntarjoajilta.

  • Aktiivinen Määrittää, onko hinnasto käytössä eli voiko sen esimerkiksi yhdistää asiakasyritykseen tai valita tarjoukseen.

  • Voimassaolo alkaa Päivämäärä, josta hinnaston voimassaolo alkaa. Tarjoukseen voi valita myyntihinnaston, vaikkei se olisi vielä voimassa.

  • Voimassaolo päättyy Päivämäärä, johon hinnaston voimassaolo päättyy. Tarjoukseen ei voi valita myyntihinnastoa, jonka voimassaolo on päättynyt.

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.