Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän valmiusaste

Voit kirjata tehtävän tietoihin valmiusasteen, jonka perusteella tehtävän sivulle piirtyy ennuste sen valmistumisaikataulusta.

Valmiusastekirjaukset

Valmiusasteen kirjaaminen tehtävän tiedoissa

Voit kirjata tehtävään valmiusasteen, jos sinulla on käyttöoikeus tehtäviin ja pääsy tehtävän tietoihin.

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Syötä valmiusaste Tilannekuva-osioon ja paina Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Valmiusasteen kirjaaminen Gantt-kaaviossa

Voit kirjata projektin Gantt-kaaviossa sen tehtäville valmiusasteita, jos sinulla on käyttöoikeus projekteihin ja pääsy projektin tietoihin.

 1. Mene projektin Gantt-kaavioon.

 2. Syötä valmiusaste tehtävän riville Valmius-sarakkeeseen.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  Vinkki: Jos Valmius-sarake puuttuu Gantt-kaaviosta, ota se käyttöön napsauttamalla sarakeotsikoiden vieressä valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauttamalla sitten Valmius ja Tallenna.

Valmiusasteen poistaminen tehtävän tiedoissa

Voit poistaa tehtävän tiedoista viimeisimmän valmiuskirjauksen tyhjentämällä valmiusasteen.

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Tyhjennä valmiusaste Tilannekuva-osiossa ja paina Enteriä. Tehtävään viimeksi kirjattu valmiusaste poistuu. Jos tehtävään on kirjattu useita valmiusasteita, viimeisintä edeltänyt astuu voimaan.

Valmiusasteen poistaminen Gantt-kaaviossa

Voit poistaa Gantt-kaaviossa tehtävän viimeisimmän valmiuskirjauksen tyhjentämällä valmiusasteen.

 1. Mene projektin Gantt-kaavioon.

 2. Tyhjennä Valmius-sarake ja paina sitten Enteriä. Tehtävään viimeksi kirjattu valmiusaste poistuu. Jos tehtävään on kirjattu useita valmiusasteita, viimeisintä edeltänyt astuu voimaan.

Valmiuskaavio

Tehtävään syötetyistä valmiusasteista piirtyy tehtävän sivulle valmiuskaavio, josta voit seurata tehtävän edistymistä ja ennakoida sen valmistumista.

Valmiuskaavion piirtyminen tehtävän sivulle edellyttää, että

 • tehtävä on kestänyt vähintään päivän

 • tehtävään on kirjattu valmiusaste – jollekin muulle kuin tehtävän aloituspäivälle.

Valmiusasteen perusteella laskettu valmistuminen

Jos tehtävään ei ole suunniteltu työsisältöä, edistyminen kuvataan pelkästään tehtävään kirjattujen valmiusasteiden perusteella. Alla olevassa kuvassa on esimerkki valmiusasteiden perusteella esitetystä edistymisestä. Punainen pystyviiva esittää kuluvaa päivää. Kuvan alla oleva taulukko selittää muut kuvassa näkyvät päiväykset.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Päiväys Kuvaus
30.11. Tehtävän aloituspäivä
07.12. Tehtävän valmiudeksi on kirjattu 40 %
12.12. Tehtävän suunniteltu lopetuspäivä
17.12. Tehtävän ennustettu lopetuspäivä, jos työ jatkuu samaan tahtiin

Valmiusasteen ja työsisällön perusteella laskettu valmistuminen

Jos tehtävään on suunniteltu työsisältöä, edistyminen kuvataan tehtävään kirjattujen valmiusasteiden sekä tehtävään suunnitellun työsisällön ja resursoidun henkilömäärän perusteella. Tällöin kaavio näyttää myös, jos tehtävään tarvitaan lisää henkilöitä, kuten alla olevassa kuvassa. Punainen pystyviiva esittää kuluvaa päivää. Kuvan alla oleva taulukko selittää muut kuvaan merkityt päiväykset.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Päiväys Kuvaus
30.11. Tehtävän aloituspäivä
07.12. Tehtävän valmiudeksi on kirjattu 40 %
12.12. Tehtävän suunniteltu lopetuspäivä – työntekijöitä tarvittaisiin 2 lisää, jotta tehtävä valmistuisi ajallaan
15.12. Tehtävän ennustettu lopetuspäivä, valmiusasteen, työsisällön ja henkilöresurssien perusteella
17.12. Tehtävän ennustettu lopetuspäivä, pelkän valmiusasteen perusteella

Katso myös