Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Toimitustarvelistan avaaminen

Toimitustarvelistoilla tarkastellaan projekteihin ja tehtäviin tarvittavia materiaaleja ja suunnitellaan hankintaa. Kun avaat tehtävän tai projektin toimitustarvelistan, kyseisen tehtävän tai kyseisen projektin tehtävien suunnitellussa sisällössä oleville materiaalinimikkeille muodostuvat automaattisesti toimitustarpeet – ellei toimitustarpeiden muodostumista ole kytketty pois yrityksesi asetuksissa.

Projektin toimitustarvelistan avaaminen

Kun avaat projektin toimitustarvelistan, siihen kuuluvien tehtävien suunnitellussa sisällössä oleville materiaalinimikkeille muodostuvat automaattisesti toimitustarpeet – ellei toimitustarpeiden muodostumista ole kytketty pois yrityksesi asetuksissa. Asetuksia voi muokata Mercuksen tekninen tuki.

Voit avata projektin toimitustarvelistan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Projektin toimitustarvelistan avaaminen projektin sivulta

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Siirry hankintaan.

Projektin toimitustarvelistan avaaminen projektin Gantt-kaaviosta

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 3. Jos haluat avata tietyn aliprojektin toimitustarvelistan, valitse aliprojekti napsauttamalla sen nimeä.

 4. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 5. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Siirry hankintaan.

Tehtävän toimitustarvelistan avaaminen

Kun avaat tehtävän toimitustarvelistan, sen suunnitellussa sisällössä oleville materiaalinimikkeille muodostuvat automaattisesti toimitustarpeet – ellei toimitustarpeiden muodostumista ole kytketty pois yrityksesi asetuksissa. Asetuksia voi muokata Mercuksen tekninen tuki.

Voit avata tehtävän toimitustarvelistan alla kuvatuilla tavoilla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus toimitustarpeisiin, projekteihin ja tehtäviin.

 • Sinulla on pääsy tehtävän ja sen projektin tietoihin.

 • Olet tehtävän vastuuhenkilö tai sinulla on vastuuhenkilön oikeudet tehtävään.

 • Tehtävän projektiin on lisätty varasto.

Tehtävän toimitustarvelistan avaaminen tehtävän sivulta

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Siirry hankintaan.

Tehtävän toimitustarvelistan avaaminen projektin Gantt-kaaviosta

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 3. Valitse tehtävä napsauttamalla sen nimeä.

 4. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 5. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Siirry hankintaan.

Kaikkien toimitustarpeiden listan avaaminen

Voit avata listan kaikista yrityksesi ympäristöön muodostuneista toimitustarpeista, jos sinulla on käyttöoikeus toimitustarpeisiin.

 1. Napsauta päävalikossa Toimitustarpeet.

 2. Jos listassa näkyvät kaikkien toimitustarpeiden sijasta esimerkiksi tietyn projektin toimitustarpeet, napsauta sivun oikeassa alareunassa olevassa luettelossa Poista suodatukset.

Huomioitavaa toimitustarpeiden muodostumisesta

 • Kun avaat tehtävän tai projektin toimitustarvelistan, kyseisen tehtävän tai kyseisen projektin tehtävien suunnitellussa sisällössä oleville materiaalinimikkeille muodostuvat automaattisesti toimitustarpeet – ellei toimitustarpeiden muodostumista ole kytketty pois yrityksesi asetuksissa. Asetuksia voi muokata Mercuksen tekninen tuki.

 • Jos tehtävälle on muodostunut toimitustarpeita jo aiemmin, uudet toimitustarpeet muodostuvat toimitustarvelistaa avattaessa vain niille nimikkeille, joilta ne puuttuvat.

 • Toimitustarpeita ei muodostu nimikkeille, jotka on varattu tehtävään projektin varastosta joko käsin tai automaattisesti.

 • Jos poistat tehtävän, siihen liittyvät toimitustarpeet poistuvat automaattisesti.

 • Jos poistat tehtävästä suunniteltua materiaalisisältöä, poistettuun sisältöön liittyvät toimitustarpeet poistuvat automaattisesti.

Katso myös