Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektien priorisointi

Jos sinulla on käyttöoikeus projektien tarkasteluun, voit järjestää projekteja prioriteettijärjestykseen millä tahansa projektilistalla, esimerkiksi henkilön tai yrityksen projektilistalla. Voit järjestää projekteja myös projektilistalta avatusta Gantt-kaaviosta.

Projekteja järjestetään vetämällä ne projektilistalla haluttuun kohtaan. Järjestämisestä on hyvä tietää seuraavat asiat:

  • Yhdellä projektilistalla tekemäsi muutokset vaikuttavat kaikkiin projektilistoihin. Jos muutat projektien järjestystä jonkun henkilön projektilistalla, samat muutokset tulevat voimaan kaikkien henkilöiden sekä esimerkiksi yritysten ja tiimien projektilistoilla. Projekteilla on siis globaali järjestys, jota muokataan yksittäisten projektilistojen kautta.

  • Projektin prioriteettinumero näkyy projektilistan vasemmassa reunassa. Pienempi numero tarkoittaa korkeampaa prioriteettia. Sama prioriteettinumero näkyy myös projektin perustiedoissa.

  • Sidonnaisen projektin prioriteetti ei voi olla korkeampi kuin projektin, johon se on sidottu. Jos siirrät sidonnaisen projektin korkeammalle kuin projektin, johon se on sidottu, projekti siirtyy automaattisesti sidonnaisen projektin päälle. Vastaavasti jos siirrät projektin sidonnaista projektiaan matalammalle, sidonnainen projekti siirtyy automaattisesti projektin alle. Katso myös Priorisointiin vaikuttavien projektisidonnaisuuksien tarkastelu.

  • Meneillään olevilla projekteilla on oma järjestyksensä ja odottavilla omansa. Kun vaihdat odottavan projektin tilaksi Meneillään, sen prioriteetti nollautuu.

  • Valmiilla ja jatkuvilla projekteilla ei ole prioriteettijärjestystä, vaan ne järjestyvät lopetuspäivämääränsä mukaan.

  • Meneillään olevat ja odottavat projektit, joita ei ole vielä järjestetty, näkyvät oransseina.

Katso myös