Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostolaskun tilat

  • Laadinnassa Ostolasku on luotu tai tuotu ostolaskujen välityskanavasta, mutta sen rivejä ei ole vielä liitetty tehtävään.

  • Tunnistettu Ostolasku on liitetty tehtävään eli sen tehtävä on tunnistettu.

  • Osasuoritettu Ostolaskuun on kirjattu yksi tai useampi suoritus, ja suoritusten summa on pienempi kuin ostolaskun summa.

  • Ylisuoritettu Ostolaskuun on kirjattu yksi tai useampi suoritus, ja suoritusten summa on suurempi kuin ostolaskun summa.

  • Maksettu Ostolaskuun on kirjattu yksi tai useampi suoritus, ja suoritusten summa on yhtä suuri kuin ostolaskun summa.

  • Reklamoitu Ostolasku on merkitty reklamoiduksi.

  • Estetty Ostolasku on tuotu ostolaskujen välityskanavasta estettyihin ostolaskuihin.