Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän tilat

Käytettävissä olevat tilat

Tehtävän tila kuvaa sitä, missä vaiheessa elinkaartaan tehtävä on.

Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat tilat. Jos alla kuvatut tilat eivät riitä kuvaamaan yrityksen toimintamallia, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä yrityskohtaisia tiloja.

 • Odottaa Tehtävä odottaa vastuuhenkilön hyväksyntää joko tehtävän luomisen tai vastuuhenkilön vaihtamisen jälkeen.

 • Hyväksytty ja vastattu Vastuuhenkilö on hyväksynyt tehtävän, ja siitä on lähetetty viesti asiakkaan vastuuhenkilölle. Kun tehtävä luodaan käsin, tehtävän luoneesta henkilöstä tulee automaattisesti vastuuhenkilö ja tilaksi tulee automaattisesti Hyväksytty ja vastattu.

 • Hyväksytty  Uusi vastuuhenkilö on hyväksynyt tehtävän vastuuhenkilön vaihdon jälkeen.

 • Selvityspyyntö Suorittaja tarvitsee vastuuhenkilöltä lisätietoja ja on lähettänyt tälle selvityspyynnön.

 • Meneillään Suorittaja on aloittanut tehtävän.

 • Keskeytetty Tehtävä on keskeytetty lopullisesti.

 • Suoritettu työmaalla Suorittaja on päättänyt tehtävän.

 • Dokumentoitu Suorittaja on dokumentoinut suoritetun tehtävän.

 • Laskutusaineisto laadinnassa Vastuuhenkilö on hyväksynyt tehtävän dokumentoinnin ja laatii sen perusteella laskutusaineiston.

 • Valmis - Ei laskutettava työ Tehtävä on valmis eikä sitä laskuteta.

 • Laskutettavana Vastuuhenkilö on laatinut laskutusaineiston, ja laskuttaja muodostaa aineistosta myyntilaskun.

 • Laskutettu ja valmiina arkistoitavaksi Tehtävä on laskutettu.

Tehtävän palauttaminen aiempaan tilaansa

Jos tehtävän historiatietojen muokkausta ei ole estetty yrityksesi asetuksissa, voit palauttaa tehtävän aiempaan tilaansa muokkaamalla tehtävän historiatietoja.

 1. Napsauta tehtävän sivun alareunassa Muokkaa.

 2. Tyhjennä Historia-osiossa sen tilan aikaleima, jota edeltävään tilaan haluat tehtävän palauttaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Huomaa: Mercuksen tekninen tuki voi estää historiatietojen muokkaamisen yrityksesi asetuksissa. Tehtäviä ei tällöin voi palauttaa aiempiin tiloihinsa.