Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Mitä projektit ovat?

Projektit ovat tiettyyn tavoitteeseen tähtääviä toimintokokonaisuuksia, joiden tehtäviä, tarjouksia, hankintaa, resursseja ja muita osa-alueita hallitaan Broker Site Managerissa. Tämä ohje selittää keskeisimmät projekteista käytettävät termit: pääprojekti, aliprojekti, kohde ja projekti sekä kuvaa, minkälaiseen rakenteeseen projektit Broker Site Managerissa luodaan.

Pääprojektit ja aliprojektit

Projektit luodaan Broker Site Managerissa hierarkkiseen rakenteeseen. Rakenteen ylimmällä tasolla olevia projekteja kutsutaan pääprojekteiksi ja pääprojekteihin kuuluvia projekteja aliprojekteiksi. Aliprojekteilla voi olla omia aliprojektejaan eikä projektirakenteen syvyyttä ole rajattu.

Pääprojektit on tarkoitettu ennen kaikkea projektien ryhmittelyyn, ja esimerkiksi tehtävät ja tarjoukset luodaan aliprojekteihin, ei pääprojekteihin.

Alla on esimerkki projektirakenteesta, jossa pääprojektilla Meilahden sairaala on kaksi aliprojektia, jotka jakautuvat omiin aliprojekteihinsa:

 • Meilahden sairaala

  • Sähköautomaation uusiminen

   • Tilauksen saavuttaminen

   • Aloitus ja suunnittelu

   • Toteutus

   • Päättäminen ja luovutus

   • Takuuaikaiset toimenpiteet

  • Ilmanvaihdon uusiminen

   • Tilauksen saavuttaminen

   • Aloitus ja suunnittelu

   • Toteutus

   • Päättäminen ja luovutus

   • Takuuaikaiset toimenpiteet

Kohteet ja projektit

Pääprojekteja on kahta tyyppiä:

 • Kohde Tarkoittaa fyysistä sijaintia, kuten tehdasta tai rakennusta. Jos yrityksellä on urakka esimerkiksi Eduskuntatalossa, Broker Site Manageriin luodaan kohde-tyyppinen pääprojekti nimeltä Eduskuntatalo.

 • Projekti Ryhmittelee aliprojekteja, jotka eivät liity yhteen fyysiseen sijaintiin. Jos yritys kirjaa esimerkiksi myyntiin liittyvät tehtävät Broker Site Manageriin, niitä varten voi olla pääprojekti Myynti.

Fyysiseen kohteeseen kohdistuvat projektit luodaan Broker Site Managerissa tyypillisesti seuraavanlaiseen rakenteeseen:

Kohde-tyyppinen pääprojekti (esimerkiksi Meilahden sairaala)
Sidonnaisuudet:
 • omistaja
Aliprojekti urakalle (esimerkiksi Ilmanvaihdon uusiminen)
Sidonnaisuudet:
 • asiakas, ellei se ole sama kuin kohteen omistaja
 • projektipäällikkö
 • asiakkaan projektipäällikkö
Aliprojekti I (esimerkiksi Suunnittelu)
Sidonnaisuudet:
 • projektipäällikkö
 • tiimi
Aliprojekti II (esimerkiksi Toteutus)
Sidonnaisuudet:
 • projektipäällikkö
 • tiimi
...

Yllä olevasta projektirakenteesta on olennaisinta huomata seuraavat asiat:

 • Pääprojekti sidonnaisuuksineen.

 • Ylimmän tason aliprojekti sidonnaisuuksineen.

 • Se, että ylimmän tason aliprojekti kannattaa jakaa omiin aliprojekteihinsa esimerkiksi niin, että laskennalle, toteutukselle ja lisätöille luodaan omat aliprojektinsa. Aliprojektien määrä, laajuus ja sidonnaisuudet voivat vaihdella tapauskohtaisesti, ja niiden hallinnoimisessa kannattaa hyödyntää prosesseja.

Yllä on kuvattu eri projektitasojen tärkeimmät sidonnaisuudet. Tapauksesta riippuen projektipäällikkö ja asiakkaan projektipäällikkö voidaan määritellä myös pääprojektissa, jolloin ne periytyvät automaattisesti aliprojekteihin.

Projektit, jotka eivät kohdistu yhteen fyysiseen kohteeseen, luodaan Broker Site Managerissa tyypillisesti seuraavanlaiseen rakenteeseen:

Projekti-tyyppinen pääprojekti (esimerkiksi Työkalujen hallinta)
Sidonnaisuudet:
 • asiakas
Aliprojekti pienemmälle kokonaisuudelle (esimerkiksi Ajoneuvojen hallinta)
Sidonnaisuudet:
 • tarpeen mukaan
Aliprojekti I (esimerkiksi Ajoneuvojen seuranta)
Sidonnaisuudet:
 • tarpeen mukaan
Aliprojekti II (esimerkiksi Ajoneuvojen huolto)
Sidonnaisuudet:
 • tarpeen mukaan
...

Olennaisinta yllä olevassa projektirakenteessa on se, että projektit kannattaa jakaa selkeisiin kokonaisuuksiin ja asiakas lisätä ylimmälle (tai mahdollisimman korkealle) projektitasolle, josta se periytyy projektin tehtäviin. Muut sidonnaisuudet, kuten projektipäälliköt ja tiimit, määritellään niillä projektitasoilla, joilla se on tarkoituksenmukaisinta.

Katso myös