Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektin litterabudjetti

Voit seurata projektin toteutuneita ja toteutumassa olevia kustannuksia suhteessa budjetoituihin kustannuksiin.

Edellytykset

Voit tarkastella ja muokata projektin litterabudjettia, jos sinulla on käyttöoikeus projekteihin ja tehtäviin sekä pääsy projektin tietoihin.

Projektille muodostuu litterabudjetti automaattisesti, jos projektin prosessissa on määritelty sitä noudattaville projekteille litterat. Projektin litterabudjetti muodostuu litteroista, jotka sen prosessiin on ollut valittuna sillä hetkellä, kun prosessi on otettu käyttöön projektissa. Jos siis lisäät prosessiin litteroita myöhemmin, ne eivät tule takautuvasti käyttöön.

Litterabudjetin tarkastelu ja muokkaaminen

Voit muokata projektin litteroihin budjetoituja summia sekä seurata kustannusten toteutumista littera- ja nimiketasolla.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Litterabudjetti avataan seuraavasti:

 • Napsauta projektin sivulla Tilannekuva-luettelon yläreunassa luettelopainiketta Listapainike. Litterabudjetti näkyy omassa taulukossaan avautuneen sivun oikeassa reunassa.

Litterabudjetin sarakkeet ovat vasemmalta oikealle:

 • Ryhmä Sarake listaa litterabudjettiin sisältyvät litterat sekä projektin tehtävien suunniteltuun sisältöön kuuluvat nimikkeet litteroittain.

  Litterat tulevat projektin prosessista.

  Sisältönimikkeet, joiden tiedoissa ei ole litteraa tai joiden littera ei sisälly projektin litterabudjettiin, eivät näy listassa. Sisältönimikkeen littera on joko peräisin nimikerekisteristä tai lisätään sisältönimikkeen tietoihin muokkaamalla sitä.

 • Yksikkö

 • Budjetti Litteraan budjetoitu summa. Oletuksena näytetään tarjouksen sisältönimikkeiden hankintahintojen summaa. Summan voi myös syöttää käsin.

 • Suunniteltu Projektin tehtävien suunnitellusta sisällöstä laskettu litterakohtainen kustannus sekä kunkin nimikkeen määrä suunnitellussa sisällössä.

 • Käytetty % Toteutuneen suhde suunniteltuun.

 • Toteutunut Projektin tehtävien toteutumista laskettu litterakohtainen kustannus ja kunkin nimikkeen toteutunut määrä. Lue lisää litteran valitsemisesta toteutumalle.

 • Tulossa Suunnitellun ja toteutuneen erotus. Jos suunniteltu sisältö puuttuu mutta projektille on syötetty valmiusaste, tulossa oleva arvioidaan toteutuneiden arvojen ja valmiusasteen perusteella.

 • Ennuste Projektin tehtävien suunniteltuun sisältöön perustuva ennuste. Jos suunniteltu sisältö puuttuu mutta projektille on syötetty valmiusaste, ennuste arvioidaan toteutuneiden arvojen ja valmiusasteen perusteella.

 • Ennuste (syötetty) Käsin syötetty ennuste.

 • Budjettivertailu Käsin syötetyn ennusteen suhde budjettiin.

Katso myös