Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Osaston poissaolojen hallinta

Osaston vetäjä voi hallita osastonsa jäsenten poissaoloja siihen erikoistuneessa Gantt-kaaviossa.

Poissaolojen Gantt-kaavion avaaminen

Vain osaston vetäjä voi avata osaston poissaolojen Gantt-kaavion.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Osastot-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene osaston sivulle napsauttamalla osaston rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Poissaolot.

Poissaolon lisääminen

Osaston vetäjä voi lisätä osaston poissaolojen Gantt-kaaviossa jäsenille poissaoloja päivän tarkkuudella. Lyhyempiä poissaoloja voidaan lisätä henkilön tietojen kautta.

 1. Avaa osaston poissaolojen Gantt-kaavio.

 2. Avautuva Gantt-kaavio näyttää osaston jäsenten poissaolot. Jos haluat lähentää, loitontaa tai siirtää kalenterin näkymää, tee jokin seuraavista:

  • Lähennä näkymää napsauttamalla harmaan yläosan alinta riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Loitonna näkymää napsauttamalla harmaan yläosan ylintä riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry näkymässä oikealle tai vasemmalle vierittämällä tai napsauttamalla harmaan yläosan keskimmäisen rivin oikeaa tai vasenta reunaa.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry näkymässä kuluvan päivän kohdalle napsauttamalla sivun alareunassa Tänään.

 3. Gantt-kaavion vasemmassa osassa näkyvät käytettävissä olevat poissaolotyypit ja poissaolopäivien määrät tyypeittäin. Lisää henkilölle poissaolo vetämällä haluamasi poissaolotyypin otsikko hänen rivilleen kaavion kalenteriosaan. Kun päästät poissaolosta irti, sen alkuaika kiinnittyy lähimpään vasemmalla olevan päivän alkuun.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Jos haluat muuttaa poissaolon aikaa, tee jokin seuraavista:

  • Siirrä poissaoloa vetämällä.

  • Siirrä poissaolon alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä poissaolon loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Gantt-kaaviossa lisätyt poissaolot ovat vahvistamattomia, kunnes tiimin vetäjä vahvistaa ne. Jos yrityksessä on niin sovittu, poissaolot voidaan myös jättää vahvistamattomiksi.

Poissaolon poistaminen

 1. Avaa osaston poissaolojen Gantt-kaavio.

 2. Napsauta poissaoloa hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Poista.

Katso myös