Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Työkalun sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet ovat työkaluun yhdistettyjä muita tietueita, esimerkiksi henkilöitä tai yrityksiä. Jos työkalulla on esimerkiksi nimetty käyttäjä, kyseinen henkilö yhdistetään työkaluun ja hänen roolikseen valitaan käyttäjä.

Voit muokata työkalujen sidonnaisuuksia, jos sinulla on käyttöoikeus työkaluihin.

Alla oleva taulukko kuvaa, mitä tietueita työkaluun voidaan yhdistää.

Tyyppi Kuvaus
Henkilö

Työkaluun voidaan yhdistää henkilöitä, jotka määritetään työkalun käyttäjäksi. Voit määrittää työkalun resursointiasetukset niin, että kun resursoit käyttäjän tehtävään, Broker Site Manager resursoi tehtävään automaattisesti myös työkalun, ja päinvastoin. Resursointiasetukset määritetään työkalun perustietoja muokkaamalla.

Tiimi

Tiimi, jolle työkalu kuuluu.

Osasto

Osasto, jonka alaisuuteen työkalu kuuluu.

Yritys

Työkaluun voidaan yhdistää yritys, joka määritetään sen omistajaksi. Omistaja kannattaa määrittää, jotta työkaluja voidaan tarkastella yrityksittäin.

Osoite

Työkalun sijainti, kun työkalu ei ole käytössä.

Alue

Alue, jonka alaisuuteen työkalu kuuluu.

Osaaminen

Osaaminen, jota työkalun käyttö edellyttää. Kun tehtävään on resursoitu työkalu, joka edellyttää osaamista, Gantt-kaavio ehdottaa tehtävään automaattisesti henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen.

Nämä ohjeet pätevät, kun työkaluun yhdistetään eli sen sidonnaisuuksiin lisätään mitä tahansa muita tietueita kuin osoitteita. Osoitteen yhdistäminen on kuvattu alempana.

 1. Napsauta päävalikossa Työkalut.

 2. Etsi työkalu ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

 4. Jos yhdistettävä tietue ei ole näkyvillä, kirjoita osa sen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 5. Valitse hakutuloksista yksi tai useampi tietue napsauttamalla niitä ja napsauta sitten Lisää.

 6. Jos yhdistetyn tietueen vieressä lukee suluissa Määrittämättä, lisää sille rooli seuraavasti:

  • Napsauta Määrittämättä.

  • Valitse oikea rooli napsauttamalla sitä.

Työkalun osoite kertoo, missä työkalu sijaitsee, kun se ei ole käytössä. Työkaluun voi yhdistää yhden osoitteen.

 1. Napsauta päävalikossa Työkalut.

 2. Etsi työkalu ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelon oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten Lisää osoite. Jos työkalulla on jo osoite, valikkopainiketta ei näy.

 4. Kirjoita osa osoitteesta hakukenttään ja paina Enter.

 5. Jos osoite ei ole hakutuloksissa, lisää osoite ensin sen yrityksen tai henkilön tietoihin, jolle osoite kuuluu. Jos osoite ei liity mihinkään yritykseen tai henkilöön ja jos sinulla on käyttöoikeus osoitteiden hallintaan, voit lisätä osoitteen osoitteiden hallinnassa.

 6. Valitse osoite napsauttamalla sitä, ellei sitä ole jo valittu, ja napsauta sitten Lisää.

Työkalun sidonnaisuuksien poistaminen

Työkalun sidonnaisuuden poistaminen poistaa yhteyden työkalun ja toisen tietueen väliltä. Se ei poista toista tietuetta.

 1. Napsauta päävalikossa Työkalut.

 2. Etsi työkalu ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelon alareunassa miinusmerkkiä Miinusmerkki.

 4. Valitse poistettava tietue napsauttamalla sitä ja napsauta sitten Poista.