Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Sidonnaiset projektit

Sidonnainen projekti on projekti, jonka aikataulu riippuu projektista, johon se on sidottu. Jos yritys esimerkiksi uusii varastojärjestelmänsä eikä voi jatkaa muita projekteja ennen uuden järjestelmän valmistumista, muut projektit voidaan lisätä sidonnaisiksi projekteiksi varastojärjestelmän uusimisen projektiin.

Sidonnaisen projektin Gantt-kaaviossa näkyvät projektit, joihin se on sidottu. Näin ne on helppo ottaa huomioon projektia aikataulutettaessa.

Voit lisätä ja poistaa projektin sidonnaisia projekteja, jos sinulla on pääsy projektin tietoihin ja käyttöoikeus projektien muokkaamiseen.

Olemassa olevan projektin lisääminen sidonnaiseksi projektiksi

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää sidonnainen projekti.

 4. Kirjoita hakukenttään osa projektin tai sitä ylemmän projektitason nimestä tai koodista ja paina sitten Enteriä.

 5. Laajenna hakutuloksissa haluamasi projekti napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle. Toista tarvittaessa, kunnes olet laajentanut haluamasi projektitason.

  Vinkki: Voit suodattaa hakutuloksia kaksoisnapsauttamalla jonkin projektin nimeä, koodia tai tilaa.

 6. Napsauta Liitä tähän.

Huomaa: Sidonnaisen projektin prioriteetti ei voi olla korkeampi kuin projektin, johon se on sidottu. Jos lisäät projektiin sidonnaisen projektin, jonka on priorisoitu sitä korkeammalle, projekti siirtyy automaattisesti sidonnaisen projektin edelle prioriteettijärjestyksessä.

Uuden sidonnaisen projektin luominen

Voit luoda uuden, sidonnaisen projektin olemassa olevaan pääprojektiin.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Lisää sidonnainen projekti.

 4. Kirjoita hakukenttään osa sen projektin nimestä tai koodista, johon haluat luoda uuden projektin, ja paina sitten Enter.

 5. Laajenna hakutuloksista haluamasi projekti napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle. Toista tarvittaessa, kunnes olet laajentanut projektitason, johon haluat luoda uuden projektin.

  Vinkki: Voit suodattaa hakutuloksia kaksoisnapsauttamalla jonkin projektin nimeä, koodia tai tilaa.

 6. Napsauta Lisää.

 7. Täytä projektin ensisijaiset perustiedot:

  • Koodi Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

  • Nimi

  • ProsessiProsessi, jota projekti noudattaa. Jos prosessilla on pakollisia parametreja, myös niille on syötettävä arvo.

 8. Napsauta Lisää.

 9. Napsauta Valitse.

 10. Napsauta Liitä tähän.

Varsinkin jos loit projektin suoraan pääprojektin alle, seuraavaksi kannattaa yhdistää siihen asiakas sekä projektipäälliköt omasta yrityksestä ja asiakasyrityksestä.

Projektisidonnaisuuden poistaminen

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta Sidonnaiset projektit -luettelon alareunassa miinusmerkkiä Miinusmerkki.

 3. Valitse sidonnainen projekti napsauttamalla sitä ja napsauta sitten Poista.

Priorisointiin vaikuttavien projektisidonnaisuuksien tarkastelu

Kun projekteja priorisoidaan, sidonnaisen projektin prioriteetti ei voi olla korkeampi kuin projektien, joihin se on sidottu. Projektin sivulta voit tarkistaa, mihin meneillään oleviin, prosessien kautta ohjattuihin projekteihin projekti on sidottu eli mitkä projektit asettavat rajoituksia sen omalle prioriteettinumerolle.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Edeltävät sidonnaiset projektit.